ซอย 6 นิมมานเหมินทร์, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Punna Development - ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

1 นิมมานเหมินทร์, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Punna Development - ปันนา ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ซ. 3ข สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
วราพรและบุตร
 • ฿1,000,000 - ฿1,990,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Srivichai Property - ศรีวิชัย พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด

8/8 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Bundit Property - บัณฑิตพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ฿1,200,000 - ฿1,200,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
นครพิงค์ ซิตี้วิว

9 เลียบคลองชลประทาน, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Chaing Mai Convention Condominium - เชียงใหม่คอนเวนชั่น คอนโดมิเนียม จำกัด

15/100 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

14 สุเทพ, thailand 50200

 • ฿1,790,000 - ฿1,790,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

40 คลองชลประทาน, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
สำนักงานริมน้ำแมนชั่น

35 คันคลองชลประทาน, thailand 50200

 • ฿8,250,000 - ฿12,850,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

9 ชลประทาน, thailand 50200

 • ฿1,500,000 - ฿2,590,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

101 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Huen Po Liang - เฮือนป้อเลี้ยง จำกัด

1 นิมมานเหมินทร์, thailand 50200

 • ฿25,900,000 - ฿26,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

96/27 ห้วยแก้ว, thailand 50200

 • ฿2,190,000 - ฿2,190,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

5 สุขเกษม, thailand 50000

 • ฿1,149,000 - ฿4,500,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

5 สุขเกษม, thailand 50200

 • ฿1,490,000 - ฿2,690,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

สวนดอก สวนดอก, thailand 50200

 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

7/1 นิมมานเหมินทร์, thailand 50200

 • ฿1,500,000 - ฿1,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

ซอย 7 สุเทพ, thailand 50200

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012