ถนนทุ่งกลม-ตาลหมัน 9, thailand 20150

 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
Uraiwan Property - อุไรวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
 • โครงการใหม่: 2023
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
The Siam Royal View Group.
 • โครงการใหม่: 2024
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
Thai Grant Property Co., Ltd.

หมู่บ้านปาล์มโอเอซิส 384, 17 ซอยเทพประสิทธิ์ 17, thailand 20150

 • ฿10,900,000 - ฿29,000,000
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
 • โครงการใหม่: 2027
 • คอนโด
 • ขายขาด
Copacabana Jomtien Co.,Ltd
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2022
Rungsirichai Development - รุ่งสิริชัย ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด

381 209 Soi Thep Prasit 17, thailand 20150

 • ฿3,990,000 - ฿9,384,000
 • โครงการใหม่: 2023
 • คอนโด
 • ขายขาด
Jakpaisan Public Company Limited

Thung Klom - Tan Man 18 Rd, thailand 20150

 • โครงการใหม่: 2025
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
Madcha Land Development - มัจฉา แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
 • โครงการใหม่: 2027
 • คอนโด
 • ขายขาด
Embassy Development Co. Ltd.
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
 • โครงการใหม่: 2026
 • คอนโด
 • ขายขาด
The Riviera Group - เดอะ ริเวียร่า กรุ๊ป
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2022
S.Wealth Development Co., Ltd.
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2022
Dusit Groups Pattaya - ดุสิต กรุ๊ป พัทยา
 • โครงการใหม่: 2023
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
M Mountain Co. Ltd.
 • โครงการใหม่: 2026
 • คอนโด
 • ขายขาด
The Siam Oriental Trading Co., Ltd.
 • โครงการใหม่: 2025
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
Esse Development - เอสเซ่ ดีเวอร์ลอปเม้นท์ จำกัด
 • โครงการใหม่: 2023
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
Matcha Land Development Co. Ltd.
 • โครงการใหม่: 2024
 • บ้านเดี่ยว
 • ขายขาด
Pakdeetrakul Real Estate Co. Ltd.