3578/8 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ, thailand 10240

 • ฿1,400,000 - ฿2,200,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
V2A Development - วีทูเอ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

845 ถนนรามคำแหง, thailand 10240

 • ไม่เกิน ฿2,990,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Human Nest - ฮิวแมนเนสท์ จำกัด

2849 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร, thailand 10240

 • ฿1,570,000 - ฿4,600,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2013
Chewathai - ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

ถนน รามคำแหง, thailand 10240

 • ฿2,690,000 - ฿3,100,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
Built Land - บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร , thailand 10240

 • ฿1,350,000 - ฿3,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Sansiri - แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

122/114 ซอยหัวหมาก 20 แยก 1 ถนนหัวหมาก, thailand 10240

 • ฿1,600,000 - ฿3,900,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
99 Real Estate - ไนน์ตี้ไนน์ เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด

รามคำแหง, thailand 10240

 • ฿3,500,000 - ฿5,000,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
S.C. Pattanakarn - เอส.ซี.พัฒนาการ จำกัด

ซอยรามคำแห ถนนรามคำแหง, thailand 10240

 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012

หัวหมาก หัวหมาก, thailand 10240

 • ฿1,300,000 - ฿3,350,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2012
Grand Unity Development - แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

7 ซอยรามคำแหง 60/1 ถนนรามคำแหง, thailand 10240

 • ฿1,200,000 - ฿4,990,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
L.P.N. Development - แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

89 ถนนหัวหมาก, thailand 10240

 • ฿1,700,000 - ฿4,315,700
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
Grand Unity Development - แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

. ถนนรามคำแหง, thailand 10240

 • ไม่เกิน ฿5,500,000
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
Ananda Development - อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)

ซอย 20 แยก 1 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม., thailand 10240

 • ฿1,700,000 - ฿3,500,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
99 Real Estate - ไนน์ตี้ไนน์ เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด

301/157 ถนนหัวหมากซอย 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม., thailand 10240

 • ฿145,000 - ฿2,700,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2016
99 Real Estate - ไนน์ตี้ไนน์ เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด

ซอยรามคำแหง 60 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม., thailand 10240

 • ฿1,854,000 - ฿3,000,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ซอยหัวหมาก 20 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม., thailand 10240

 • ฿1,400,000 - ฿2,090,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
99 Real Estate - ไนน์ตี้ไนน์ เรียลเอสเตท กรุ๊ป จำกัด
 • ฿256,000 - ฿5,712,000
 • โครงการใหม่: 2022
 • คอนโด
 • ขายขาด
Supalai - ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ถนนรามคำแหง, thailand 10240

 • ฿10,000 - ฿5,857,000
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2020
Pruksa Real Estate - พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)