Condo วาสนา City:อาคาร B
ยังไม่ระบุ, 84160, สุราษฎร์ธานี
แผนที่

รายละเอียด

ชื่อโครงการ
Condo วาสนา City:อาคาร B
ประเภทโครงการ
คอนโด
เจ้าของโครงการ
ไม่มีข้อมูล
การถือครอง
ไม่มีข้อมูล
ราคาต่อตร.ม.
N/A
ปีที่แล้วเสร็จ
2014
จำนวนชั้น
ไม่มีข้อมูล
จำนวนยูนิต
ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลอาคาร

อาคาร จำนวนชั้น จำนวนยูนิต
Building @ ถนน 84160N/AN/A