เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์(The Riverdale Residence)
Bangkadi Sai Nai Bangkadi, 12000, ปทุมธานี
แผนที่

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

เดอะ ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์(The Riverdale Residence)

ประเภทโครงการ

บ้านเดี่ยว

เจ้าของโครงการ

MBK Real Estate - เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด

การถือครอง

ขายขาด

ราคาต่อตร.ม.

N/A

ปีที่แล้วเสร็จ

ไม่มีข้อมูล

จำนวนชั้น

ไม่มีข้อมูล

จำนวนยูนิต

ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ The Riverdale Residence บ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้นพร้อมวิวสนามกอล์ฟทุกหลัง

โครงการ The Riverdale Residence บ้านหรูริมสนามกอล์ฟริเวอร์เดล สร้างสรรค์โดย บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท จำกัด ตั้งอยู่บนถนนบางกะดีสายใน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เนื้อที่โครงการ 65 ไร่ 59.5 ตารางวา แบ่งเป็น 56 ยูนิต โดยมีพื้นที่ใช้สอย 476-888 ตารางเมตร ลักษณะการถือครองแบบขายขาด ช่วยเพิ่มมุมมองทัศนียภาพที่รายล้อมได้อย่างรอบด้าน

ทำเลที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บนที่ดินแปลงใหญ่ บ้านทุกหลังถูกออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันงดงาม ของภูมิทัศน์ภายในสนามกอล์ฟริเวอร์เดล สนามกอล์ฟระดับพรีเมี่ยมที่มีพื้นที่กว่า 400 ไร่ เพื่อการใช้ชีวิตพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบทุกรายละเอียดรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ด้วยวัสดุชั้นเลิศ รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, โรบินสัน ศรีสมาน, โรงเรียนสวนกุหลาบ และ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เป็นต้น จัดเป็นทำเลที่น่าอยู่อาศัย

โครงการ The Riverdale Residence ท่ามกลางสังคมคุณภาพและเป็นส่วนตัว

ภายในโครงการเป็นพื้นที่ ที่มีความสุขสำหรับครอบครัวเริ่มต้นด้วยรูปแบบบ้านบนที่ดินแบบ Double Front ส่วนหน้าบ้านเปิดกว้าง พร้อมความพิเศษของพื้นที่ส่วนกลางภายในตัวบ้านที่ออกแบบสอดรับกันอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีผนังกั้น รองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นไปตามต้องการ รวมถึงส่วน Pavilion ที่แยกออกจากตัวบ้าน ช่วยเพิ่มมุมมองทัศนียภาพที่รายล้อมได้อย่างรอบด้าน
 • Cedar ขนาดพื้นที่ใช้สอย 476 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องอาหาร 1 ห้องอเนกประสงค์ ครัวไทย สระว่ายน้ำส่วนตัว 2 ห้องแม่บ้าน
 • Aspen ขนาดพื้นที่ใช้สอย 563 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 1 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องอาหาร 1 ห้องอเนกประสงค์ ครัวไทย สระว่ายน้ำส่วนตัว 2 ห้องแม่บ้าน
 • Acacia ขนาดพื้นที่ใช้สอย 888 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 4 ที่จอดรถ 2 ห้องนั่งเล่น 1 ห้องอาหาร 1 ห้องอเนกประสงค์ ครัวไทย สระว่ายน้ำส่วนตัว 2 ห้องแม่บ้าน

การเดินทางมาสู่โครงการ The Riverdale Residence

โครงการตั้งอยู่บนถนนถนน สะพานนนทบุรี – บางบัวทอง เข้าซอยไปประมาณ 950 เมตร ติดกับสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ สามารถใช้ถนนสะพานนนทบุรี – บางบัวทองไปเชื่อมต่อกับถนน ปทุมธานี – สายใน และถนน ติวานนท์ได้ ไม่ไกลจากทางพิเศษอุดรรัถยา ซึ่งสามารถเดินทางมาที่โครงการได้ตามเส้นทางต่อไปนี้
 • จากสะพานปทุมธานี ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร
 • จากสะพานปทุมธานี 2 ระยะทาง 6.6 กิโลเมตร
 • จากถนน 345 ระยะทาง 12 กิโลเมตร < /li>
 • จากถนนถนนติวานนท์ ระยะทาง 17 กิโลเมตร
 • < /ul>

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ < strong > The Riverdale Residence < /strong>

  < ul > < li > < strong > คลั บเฮ้ าส์ < /strong>สำหรับรับแขกและให้ลูกบ้านมานั่งเล่น < li > < strong > สระว่ ายน้ ำ < /strong>สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ความสนุกกับครอบครัว
 • < strong > ฟิตเนส < /strong> พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่นมากมาย
 • < li > < strong > สวนสาธารณะ < /strong>หลีกหนีจากความวุ่นวายมาพักผ่อนในสวนสีเขียว < li > < strong > CCTV < /strong>ติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบโครงการและภายในโครงการ < li > < strong > ระบบรั กษาความปลอดภั ยตลอด 24 ชม. < /strong> มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง < li > < strong > สั ญญาณกั นขโมยในตั วบ้ านแบบ Magnetic & amp;Shock sensor < /strong>เพื่อความปลอดภัย ความสบายใจกับผู้อยู่อาศัย < /ul>

  แหล่งอำนวยความสะดวก ใกล้โครงการ < strong > The Riverdale Residence < /strong>

  โครงการเป็ นทำเลที่ มีความอุดมสมบูรณ์ รอบโครงการส่ วนใหญ่ เป็ นโซนที่ ออกกำลั งหรือที่ ผั กผ่ อน ทั้ งมีสนามกอล์ ฟระดั บพรีเมี่ ยมที่ มีพื้ นที่ กว่ า 400 ไร่ ดั งนั้ นบรรยากาศบริเวณนี้ จึงจะไม่ มีอาคารประเภทตึกสูงอยู่ รอบๆเลย โดยแหล่ งอำนวยความสะดวกใกล้ โครงการที่ น่ าสนใจมีดั งต่ อไปนี้ < h4 > < strong > สถานศึกษา < /strong> < ul >
 • มหาวิทยาลั ยปทุมธานี ระยะทาง 6.4 กิโลเมตร < /li>
 • โรงเรียนสาธิตปทุม ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร
 • < li > โรงเรียนสวนกุหลาบ ระยะทาง 10 กิโลเมตร < /li>
< h4 > < strong > ห้ างสรรพสินค้ า < /strong> < ul > < li > โรบินสั น ศรีสมาน ระยะทาง 9.3 กิโลเมตร < /li>
 • เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ระยะทาง 12 กิโลเมตร
 • < /ul>

  สถานพยาบาล < /h4>
  • โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ระยะทาง 5.3 กิโลเมตร
  • < /ul>

   เกี่ยวกับเจ้าของโครงการ < strong > The Riverdale Residence < /strong>

   บริษั ท เอ็ ม บี เค เรียล เอสเตท จำกั ด ดำเนินธุรกิจด้ านพั ฒนาและบริหารโครงการอสั งหาริมทรั พย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร และในจั งหวั ดใหญ่ เริ่ มพั ฒนาและบริหารโครงการที่ อยู่ อาศั ยมากว่ า 15 ปี โดยเริ่ มจากการพั ฒนาที่ อยู่ อาศั ยโครงการบ้ านใจกลางเมือง ในจั งหวั ดภูเก็ ต ภายใต้ การบริหารงานของ บริษั ท แปลนเอสเตท จำกั ดโดยพั ฒนาโครงการบ้ านเดี่ ยว และบ้ านแฝดคุณภาพ อาทิ โครงการสบาย วิลเลจ 1 - 2,โครงการอินดี้,โครงการล็ อคปาล์ ม เรสซิเดนท์ และบ้ านสวนล็ อคปาล์ ม < h3 > < strong > ยูนิตที่ น่ าสนใจในโครงการ < /strong> The Riverdale Residence < /h3>
   • บ้านแฝด เนื้อที่ 476 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 51 ล้านบาท
   • บ้ านเดี่ ยว เนื้ อที่ 563 ตารางเมตร ราคาเริ่ มต้ น 51 ล้ านบาท < /li>
   • บ้านเดี่ยวเนื้อที่ 888 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 51 ล้านบาท

   โครงการอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการ < strong > The Riverdale Residence < /strong>

   < ul > < li > < a href = "https://www.ddproperty.com/property/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-3-%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-7682590">บารานี เรสซิเดนซ์
  • เดอะคัลเลอร์ส
  • เลอวิลล์ พลัส

  อ่านเพิ่มเติม

  สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  • สวนสาธารณะ
  • กล้องวงจรปิด
  • รักษาความปลอดภัย 24 ชม.

  ข้อมูลอาคาร

  อาคาร จำนวนชั้น จำนวนยูนิต
  Building AN/AN/A