ช่วงราคาขาย
฿ 35,000,000 ฿ 63,000,000
เดอะ พาลาซโซ่ ปิ่นเกล้า(The Palazzo Pinklao)
Sala Thammasop Thawi Watthana, 10170, กรุงเทพ
แผนที่

รายละเอียด

ชื่อโครงการ

เดอะ พาลาซโซ่ ปิ่นเกล้า(The Palazzo Pinklao)

ประเภทโครงการ

บ้านเดี่ยว

เจ้าของโครงการ

Altitude Development - Kijpracha Tanee - กิจประชา ธานี จำกัด

การถือครอง

ขายขาด

ราคาต่อตร.ม.

฿64,244 - ฿189,873

ปีที่แล้วเสร็จ

ไม่มีข้อมูล

จำนวนชั้น

ไม่มีข้อมูล

จำนวนยูนิต

ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการ The Palazzo ปิ่นเกล้า คฤหาสน์หรูหลังใหญ่

โครงการ The Palazzo ปิ่นเกล้า บ้านเดี่ยว 2 ชั้นสร้างสรรค์โดย บริษัท เอพี(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการ 29-2-20.8 ไร่ แบ่งเป็น 45 ยูนิต โดยมีพื้นที่ใช้สอย 703 ตารางเมตร ประกอบด้วยแบบบ้านANTONIO, ALBERTO, LUSSO และ MASSIMOลักษณะการถือครองแบบขายขาด เปิดตัวโครงการใหม่แบรนด์บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระดับ LUXURY- SUPER LUXURY

ทำเลในย่านนี้บรรยากาศไม่ได้คึกคักแบบในตัวเมือง แต่ก็มีร้านค้า ร้านอาหารให้เห็นบ้างประปราย หลักๆใกล้โครงการก็มีร้านวราภรณ์ ซาลาเปา ที่เดินไปซื้อมากินได้ ถัดไปหน่อยมีตลาดนัดอยู่ใกล้ รพ.ธนบุรี 2 หรือช่วงต้นถนนพุทธมณฑลสาย 2 นั้นเอง เช่น Tesco Lotus, The Sense ปิ่นเกล้า, โรงเรียนเพลินพัฒนา, เป็นต้น เรียกว่าเป็นทำเลที่พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม

< strong > โครงการ < /strong>The Palazzo < strong > ปิ่ นเกล้ า < /strong>ติดถนนบรมราชชนนี ใกล้ทางด่วน < /h3>ภายในโครงการมีจำนวน 45 ยูนิต จากเนื้อที่โครงการกว่า 29-2-20.8 ไร่ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวซีหรูหลังใหญ่ ความสูง 2 ชั้นแบบบ้านสไตล์ American Neo Classic มีให้เลือก 4 แบบ ขนาดเริ่มต้น 100 ตารางเมตร ที่ดูทันสมัยเหมาะกับคนยุคใหม่ สะดวกทุกการเดินทางสู่ใจกลางแหล่งธุรกิจ
 • ANTONIO ขนาดพื้ นที่ ใช้ สอย 403 ตารางเมตร ประกอบด้ วย 4 ห้ องนอน 5 ห้ องน้ ำ 2 ห้ องรั บแขก 1 ห้ องแม่ บ้ าน + ห้ องน้ ำ 3 ที่ จอดรถ < /li>
< ul > < li > < strong > ALBERTO < /strong>ขนาดพื้นที่ใช้สอย 497 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ 2 ห้องรับแขก 1 ห้องแม่บ้าน+ห้องน้ำ 3 ที่จอดรถ < /ul>
 • LUSSO ขนาดพื้ นที่ ใช้ สอย 536 ตารางเมตร ประกอบด้ วย 5 ห้ องนอน 6 ห้ องน้ ำ 2 ห้ องรั บแขก 2 ห้ องแม่ บ้ าน + ห้ องน้ ำ 6 ที่ จอดรถ < /li>
< ul > < li > < strong > MASSIMO < /strong> ขนาดพื้นที่ใช้สอย 703 ตารางเมตร ประกอบด้วย 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ห้องรับแขก 2 ห้องแม่บ้าน+ห้องน้ำ 8 ที่จอดรถ < /ul>

การเดินทางมาสู่โครงการ < strong > The Palazzo < /strong>ปิ่นเกล้า < /h3>โครงการตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีอยู่ระหว่างช่วงถนนพุทธมณฑลสาย 2 และสาย 3 การเดินทางใช้ถนนบรมราชชนนีเป็นหลัก วิ่งเข้าเมืองให้ใช้ทางด่วนคู่ขนานไปปิ่นเกล้า ศิริราช ราชดำเนิน อนุสาวรีย์ชัยฯ หรือขึ้นทางด่วนเปิดใหม่ศรีรัช-วงแหวนไปจตุจักร หมอชิต นอกจากนี้ทางด่วนยังเชื่อมกับทางด่วนศรีรัช(ทางด่วนในเมือง) ที่วิ่งไปไหนมาไหนก็สะดวก รวมไปถึงละแวกใกล้เคียงเราเดินทางง่ายทั้งโซน บางแค ราชพฤกษ์ บางบัวทอง ได้ ซึ่งสามารถเดินทางมาที่โครงการได้ตามเส้นทางต่อไปนี้
 • จากถนนบรมราชชนนี ระยะทาง 20 กิโลเมตร
 • < li > จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ระยะทาง 15 กิโลเมตร < /li>
 • จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ระยะทาง 20 กิโลเมตร
 • < li > จากถนนพุทธมณฑลสาย 1 ระยะทาง 17 กิโลเมตร < /li>
 • จากถนนกาญจนาภิเษก ระยะทาง 25 กิโลเมตร
 • < /ul>

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ < strong > The Palazzo < /strong>ปิ่นเกล้า < /h3>
  • คลับเฮ้าส์ สำหรั บรั บแขกและให้ ลูกบ้ านมานั่ งเล่ น < /li>
  • สระว่ายน้ำระบบเกลือ แยกผู้ใหญ่-เด็ก สระว่ ายน้ ำขนาดใหญ่ พร้ อมชมวิวเมือง < /li>
  • ฟิตเนส พร้ อมอุปกรณ์ เครื่ องเล่ นมากมาย < /li>
  • สวนสาธารณะ หลีกหนีจากความวุ่ นวายมาพั กผ่ อนในสวนสีเขียว < /li>
  • CCTV ติดตั้ งกล้ องวงจรปิดรอบโครงการและภายในโครงการ < /li>
  • ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. มีเจ้ าหน้ าที่ รั กษาความปลอดภั ยตลอด 24 ชั่ วโมง < /li>
  < h3 > < strong > แหล่ งอำนวยความสะดวก ใกล้ โครงการ < /strong> The Palazzo < strong > ปิ่ นเกล้ า < /strong>

  ทำเลในย่ านนี้ บรรยากาศไม่ ได้ คึกคั กแบบในตั วเมือง สภาพแวดล้ อมโดยรอบโครงการส่ วนมากจะเป็ นที่ ดินเปล่ า หมู่ บ้ านจั ดสรร และบ้ านพั กอาศั ย ด้ านหน้ าโครงการติดกั บถนนบรมราชชนนี แต่ ก็ มีร้ านค้ า ร้ านอาหารให้ เห็ นบ้ างประปราย หลั กๆใกล้ โครงการก็ มีร้ านวราภรณ์ ซาลาเปา ที่ เดินไปซื้ อมากินได้ โดยแหล่ งอำนวยความสะดวกใกล้ โครงการที่ น่ าสนใจมีดั งต่ อไปนี้ < h4 > < strong > ขนส่ งสาธารณะ < /strong>

< ul > < li > รถไฟฟ้ า BTS ทวีวั ฒนา ระยะทาง 30 กิโลเมตร < /li> < h4 > < strong > สถานศึกษา < /strong> < ul > < li > โรงเรียนเพลินพั ฒนา ระยะทาง 20 กิโลเมตร < /li> < h4 > < strong > ห้ างสรรพสินค้ า < /strong> < ul > < li > Tesco Lotus ปิ่ นเกล้ า ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร < /li>
 • The Paseo ระยะทาง 5.8 กิโลเมตร
 • < li > Major ปิ่ นเกล้ า ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร < /li>
 • Central ปิ่นเกล้า ระยะทาง 15 กิโลเมตร
 • < /ul>

  สถานพยาบาล < /h4>
  • โรงพยาบาลธนบุรี 2ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร
  • < /ul>

   เกี่ยวกับเจ้าของโครงการ < strong > The Palazzo < /strong>ปิ่นเกล้า < /h3>บริษั ท เอพี(ไทยแลนด์) จำกั ด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจพั ฒนาอสั งหาริมทรั พย์ ก่ อตั้ งเมื่ อปี พ.ศ .2534 โดยคุณ อนุพงษ์ อั ศวโภคินและคุณพิเชษฐ วิภวศุภกร ในฐานะผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ต่ อมาในปี พ.ศ .2543 ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ โดยผ่ านการควบรวมกิจการกั บบริษั ท พื้ นสำเร็ จรูป พีซีเอ็ ม จำกั ด(มหาชน) ซึ่ งทำธุรกิจผลิตแผ่ นพื้ นสำเร็ จรูปและจดทะเบียนในตลาดหลั กทรั พย์ ตั้ งแตวั นที่ 18 มกราคม 2537 < h3 > < strong > ยูนิตที่ น่ าสนใจในโครงการ < /strong> The Palazzo < strong > ปิ่ นเกล้ า < /strong>

   < ul > < li > บ้ านเดี่ ยว เนื้ อที่ 364 ตารางเมตร ราคา 32 ล้ านบาท หรือ 69,747 บาท / ตารางเมตร < /li>
  • บ้านเดี่ยว เนื้อที่ 346 ตารางเมตร ราคา 32 ล้านบาท หรือ 59,747 บาท/ตารางเมตร < /li>
  • บ้านเดี่ยวเนื้อที่ 326 ตารางเมตร ราคา 32 ล้านบาท หรือ 49,747 บาท/ตารางเมตร < /li>
  < h3 > < strong > โครงการอื่ น ๆ บริเวณใกล้ เคียงโครงการ < /strong>The Palazzo < strong > ปิ่ นเกล้ า < /strong>

  < ul > < li > < a href = "https://www.ddproperty.com/property/%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-2-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A-%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-9979990">CENTRO ปิ่นเกล้าCENTRO
 • ปัญจทรัพย์ พาร์ค ปิ่นเกล้า
 • อ่านเพิ่มเติม
 • สิ่งอำนวยความสะดวก & สถานที่ใกล้เคียง

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  • คลับเฮ้าส์
  • สวนสาธารณะ
  • กล้องวงจรปิด
  • ฟิตเนส
  • รักษาความปลอดภัย 24 ชม.
  • สระว่ายน้ำ
  • สระเด็ก

  ข้อมูลอาคาร

  อาคาร จำนวนชั้น จำนวนยูนิต
  Building AN/AN/A