ขอนแก่น ถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ของแดนอีสาน มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นอกจากจะมีทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่บริเวณศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษาและเทคโนโลยีของภูมิภาคอีกด้วย

จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นการพัฒนามากมาย ที่ดูเกือบจะเทียบเท่ากรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังมีระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน ที่สำคัญคือเป็นที่ตั้งของสนามบินอีกด้วย

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ม.ขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-009-700 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หมายเลขโทรศัพท์ 043-222-959 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-221-290, 043-222-064-5 
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง หมายเลขโทรศัพท์ 043-441-804 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-236-538, 043-238-714 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-289-193-4 
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น จากเดิม (วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น) หมายเลขโทรศัพท์ 043-262-085, 043-262-681 
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-286-218
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จากเดิม (วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ) หมายเลขโทรศัพท์ 043-311-020 
โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-221-511 
โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย หมายเลขโทรศัพท์ 043-210-689
โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม อำเภอภูเวียง หมายเลขโทรศัพท์ 043 000-369
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-221-783 
โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-379-309
โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-241-720 
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล อำเภอเขาสวนกวาง หมายเลขโทรศัพท์ 043-449-106 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-916-054 
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก หมายเลขโทรศัพท์ 043-221-823 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-364-504
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-343-019, 043-202-417 
โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-009-716 
โรงเรียนกรุณาศึกษา อำเภอบ้านไผ่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-272-252 
โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-255-272                                – โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม อำเภอเมืองขอนแก่น
– โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองขอนแก่น
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-221-463 
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล อำเภอพล หมายเลขโทรศัพท์ 043-414-037 

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่อำเภอเมือง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-336-788-9
โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ตั้งอยู่อำเภอเมือง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-002-002
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตั้งอยู่อำเภอเมือง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-348-360-5
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน ตั้งอยู่อำเภอกระนวน เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ 08.00- 16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-251-302
โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ตั้งอยู่อำเภอเขาสวนกวาง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-326-473
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย ตั้งอยู่อำเภอโคกโพธิ์ไชย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 044-851-200 
โรงพยาบาลชนบท ตั้งอยู่อำเภอชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 043-286-440-1
โรงพยาบาลชุมแพ ตั้งอยู่อำเภอชุมแพ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-311-044 
โรงพยาบาลซำสูง ตั้งอยู่อำเภอซำสูง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-219-192 
โรงพยาบาลน้ำพอง ตั้งอยู่อำเภอน้ำพอง หมายเลขโทรศัพท์ 043-441-011-2 
โรงพยาบาลโนนศิลา ตั้งอยู่อำเภอโนนศิลา เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-009-738
โรงพยาบาลบ้านไผ่ ตั้งอยู่อำเภอบ้านไผ่ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-272-234 
โรงพยาบาลบ้านฝาง ตั้งอยู่อำเภอบ้านฝาง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-269-285
โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งอยู่อำเภอบ้านแฮด เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-267-041
โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ตั้งอยู่อำเภออุบลรัตน์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-446-113

ห้างสรรพสินค้า

– ถนนคนเดินขอนแก่น เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์ 17.00-23.00 น.
ศูนย์ค้าส่งประตูน้ำ ขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-324-666 
ฮักส์ มอลล์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-871-8001
– ชุมแพชุมเพลิน หมายเลขโทรศัพท์ 087-903-8333, 089-069-3388
ตึกคอมขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-322-878
ตลาดต้นตาล เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. 
เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-001-000 
ตลาดบางลำภู เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 043-220-364 
– ตลาดสดบ้านสำราญ

 

ธนาคาร

– ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-222-983
ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ 043-202-650
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนถนนมิตรภาพ เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดธนาคาร) หมายเลขโทรศัพท์ 043-325-519-24
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อยู่ชั้น 2 โซนธนาคาร เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-288-060-4
– ธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-246-837
– ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-271-132-3
– ธนาคารทหารไทย สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-241-497
– ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อยู่ชั้น 2 โซนธนาคาร เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-19.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-288-034-5
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-333-820-4
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสี่แยกมะลิวัลย์ เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-333-870
– ธนาคารธนชาต สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-324-321
– ธนาคารธนชาต สาขาถนนกลางเมือง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-228-266
– ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-4322-4827
– ธนาคารยูโอบี สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-241-268
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-221-711
– ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-220-575
– ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-270-400
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-321-180
– ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 043-337-725-32
– ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาขอนแก่น เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 043-245-126

บริการด้านขนส่งพัสดุ

DHL Service Point Khonkaen เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 092-281-7591 

บริการดูแลรถยนต์

อู่มิตรภาพเซอร์วิส หมายเลขโทรศัพท์ 043-470-248
ควิกเลนขอนแก่น สาขาขอนแก่นใกล้ บขส.3 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 08.00-20.00
หมายเลขโทรศัพท์ 043-000-804 
– ไทร์พลส มาวิน คาร์ออดิโอ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 043-332-935
– ไทร์พลัส มณฑล ไทร์ เซอร์วิส สาขา โลตัสเอ็กซ์ตร้าขอนแก่น เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 043-465-155

ห้างสรรพสินค้าใน 'ขอนแก่น'

Get The Guru View

สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่อยู่ด้านบน เรียกได้ว่า ยังมีไม่ครบหมดทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น ดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองพอ ๆ กับกรุงเทพฯ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญอีกมากรายล้อมอยู่ตามอำเภอต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียน โรงพยาบาล และธนาคารนั้นมีอยู่ทุกอำเภอ และอำเภอละหลายแห่งด้วย

ทั้งหมดนี้สามารถรองรับผู้อยู่อาศัย นักท่องเที่ยวต่างแดน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ขอนแก่นได้อย่างสบายใจ สมกับขนาดเมืองที่ใหญ่เหมาะกับการพักผ่อน รวมถึงเป็นศูนย์กำลังสำคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ