ประวัติความเป็นมาของย่าน

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และยังเป็นในจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ จึงอาจกล่าวได้ว่า ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน อยู่ไม่ห่างจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวมากนัก โดยผลผลิตทางเศรษฐกิจของขอนแก่น หลักๆ มาจากภาคการเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย การเลี้ยงโคเนื้อ สุกร ไก่เนื้อ และโคนม ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตที่มีความต้องการสูง ตามความนิยมในการบริโภคของคนไทย

ขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ขอนแก่นมีการเติบโตและมีความเจริญอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมของคนในจังหวัด หรือคนในภาคอีสานเท่านั้น แต่ยังเป็นที่นิยมของนักศึกษาจากประเทศลาวที่ข้ามมาเรียนที่ฝั่งไทยด้วย โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2502 ภายใต้ชื่อ “สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อสถาบันนี้เป็น “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และในปี พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ในที่สุด

หากวิเคราะห์จากโมเดลการเจริญเติบโตของหัวเมืองสำคัญหลายจังหวัดในประเทศไทย หรือแม้แต่หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ จะพบว่า สถาบันการศึกษาชั้นนำ มีส่วนสำคัญที่มีผลให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องกับการศึกษา เช่น ธุรกิจหอพัก ร้านค้าขายอุปกรณ์การเรียนการสอน สถาบันติวเตอร์ ร้านอาหาร ร้านความสวยความงาม ร้านกิ๊ฟท์ช้อปต่างๆ และอีกสารพัดที่เกิดขึ้นรายล้อมรอบสถาบันการศึกษาแต่ละแห่ง ดังนั้น สถาบันการศึกษาชั้นนำ จึงเปรียบเสมือนพื้นที่ศูนย์กลางที่ทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องได้มหาศาล โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐในหัวเมืองต่างจังหวัด

ความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยของขอนแก่นที่เริ่มโดดเด่นมากขึ้น บวกกับเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ขยายตัว ทำให้กลุ่มทุนรายใหญ่เริ่มสนใจเข้ามาปักธงในจังหวัดขอนแก่นมากขึ้น ทั้งกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย โดยในส่วนของธุรกิจที่อยู่อาศัย นอกจากกลุ่มทุนท้องถิ่นที่แข็งแกร่งแล้ว ผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางเข้าไปลงทุนพัฒนาโครงการบ้านในขอนแก่นมาตั้งแต่ยุคที่ตลาดต่างจังหวัดบูม ซึ่งมีทั้งลงทุนเอง และร่วมทุนกับกลุ่มทุนท้องถิ่น

ขณะที่ในยุคที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากส่วนกลางเริ่มขยายการลงทุนไปยังตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจากปลายปี พ.ศ. 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ ตลาดต่างจังหวัดบูมมาก เกิดกระแสบ้านหลังที่สอง บ้านสำรองเวลาฉุกเฉิน ประกอบกับกระแสข่าวการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของภาครัฐ ยังมีผลให้ตลาดภาคอีสานได้รับความสนใจจากนักลงทุนมาก โดยขอนแก่น ก็เป็นหนึ่งในตลาดที่ผู้ประกอบการจากส่วนกลางเข้าไปปักธงลงทุน รายใหญ่ๆ แห่กันไปเปิดโครงการที่อยู่อาศัย พร้อมกับเปิดตลาดคอนโดมิเนียมในขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “คอนโดมิเนียมใกล้มหาวิทยาลัย” หรือที่เรียกกันว่า ตลาดแคมปัสคอนโด

ตลาดแคมปัสคอนโด เจาะกลุ่มลูกค้าหลักๆ 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ปกครองซื้อให้บุตรหลานอยู่เอง ซึ่งมีความต้องการจากคนต่างถิ่นเป็นหลัก และกลุ่มนักลงทุนที่ซื้อลงทุนหวังปล่อยเช่านักศึกษา หรือคนต่างถิ่นที่เข้ามาทำงานในขอนแก่น บุคลากรทางการศึกษา แต่การเข้าไปของกลุ่มทุนที่เร็วและแรงเกินไป ส่งผลให้ราคาที่ดินที่ปรับสูงขึ้น ราคาคอนโดมิเนียมสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และซัพพลายที่เข้าสู่ตลาดที่มากเกินความต้องการจริง ทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมในขอนแก่นชะลอตัว และมีบางโครงการที่เปิดตัวแล้ว ต้องคืนเงินลูกค้า เพราะยอดขายไม่ถึงเป้าหมาย

นอกจากนี้ ตลาดที่อยู่อาศัยหลักของขอนแก่น คล้ายกับหลายจังหวัดในต่างจังหวัด นั่นคือ ตลาดบ้านแนวราบ เพราะยังมีพื้นที่อีกจำนวนมากให้พัฒนา ทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมในขอนแก่นหยุดชะงัก และมีผลให้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในขอนแก่นชะลอตัว จนเมื่อถึงเวลาที่ภาพรวมตลาดกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ตลาดที่กลับมาเร็วกว่า ก็คือ ตลาดบ้านแนวราบ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาของตลาดคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะโซนใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโซนใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

ขอนแก่น ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอนแก่นในปัจจุบัน

ปัจจุบันตลาดขอนแก่นเริ่มกลับมาเป็นที่สนใจของนักลงทุนส่วนกลางรอบใหม่ ซึ่งเป็นผลจากแนวทางการลงทุนของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลายจังหวัดของประเทศไทย ไม่กระจุกตัวเฉพาะกรุงเทพฯ และไม่ได้ลงทุนตามกระแสนิยมของหัวเมืองเหล่านั้น แต่จะเลือกจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ดี มีโครงการก่อสร้างใหม่ ๆ ของภาครัฐที่ชัดเจน และนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ “ขอนแก่น” กลับมาเป็นที่โฟกัสของกลุ่มทุนอีกครั้ง

ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจในขอนแก่น ยังใกล้เคียงกับอดีต ยังคงเป็นเมืองที่มีรายได้จากผลผลิตทางเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่ภาพความเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางของภาคอีสานมีความโดดเด่นมากขึ้น

อาจกล่าวได้ว่า ขอนแก่น คือ เมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางของภาคอีสาน มีร้านค้า ร้านกินดื่มสมัยใหม่ ร้านที่ตอบโจทย์ไฟล์สไตล์รุ่นใหม่ที่คล้ายกับในกรุงเทพฯ เกิดขึ้นจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงแต่ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ในขอนแก่นเท่านั้น แต่ยังดึงคนรุ่นใหม่ของหลายจังหวัดภาคอีสานให้ต้องมาด้วย

นอกจากนี้ ขอนแก่นยังวางเป้าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสาน มีการลงทุนจากภาคเอกชนทำศูนย์ประชุมขนาดใหญ่รองรับตลาดประชุมและสัมมนา หรือตลาดไมซ์ (MICE) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประชุมของกลุ่มการแพทย์และการศึกษา ทำให้เกิดการหมุนเวียนของกลุ่มคนที่เข้ามา สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

ด้านตลาดที่อยู่อาศัยหลักของขอนแก่น ยังคล้ายกับหลายจังหวัดในต่างจังหวัด นั่นคือ ตลาดบ้านแนวราบ เพราะยังมีพื้นที่อีกจำนวนมากให้พัฒนา ส่วนตลาดคอนโดในขอนแก่นไม่ได้ขยายตัวมาก ซึ่งในช่วงที่ตลาดคอนโดบูมสุดขีด จนหยุดชะงัก มีผลให้ภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในขอนแก่นชะลอตัวด้วย

จนเมื่อถึงเวลาที่ภาพรวมตลาดกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ตลาดที่กลับมาเร็วกว่า ก็คือ ตลาดบ้านแนวราบ แต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการกลับมาของตลาดคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะโซนใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโซนใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

แนวโน้มของตลาดที่อยู่อาศัยที่เป็นที่นิยม คล้ายกับหลายจังหวัดในต่างจังหวัดเช่นกัน โดยมีตลาดบ้านเดี่ยวชั้นเดียว บ้านเดี่ยวสองชั้น ตลาดบ้านแฝดสองชั้น ซึ่งกลุ่มบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดระดับกลางบน ราคาไม่ต่ำกว่า 3-5 ล้านบาท และยังมีตลาดบ้านหรูด้วย

ส่วนตลาดทาวน์โฮมในขอนแก่น จะเป็นกลุ่มบ้านระดับราคาไม่แพง เริ่มต้นไม่ถึง 2 ล้านบาท ส่วนคอนโดในขอนแก่น จะเป็นตลาดระดับราคาล้านต้น ๆ เพราะหากราคาสูงกว่านี้ จะได้รับการตอบรับยาก เพราะคนจะมีทางเลือกไปยังตลาดบ้านแนวราบ

มีแผนจะพัฒนาสนามบินขอนแก่นในอนาคต

อนาคตของขอนแก่น

ในขอนแก่นมีโครงการของภาครัฐหลายโครงการด้วยกัน โดยโครงการที่โดดเด่นและมีความคืบหน้าชัดเจน นั่นคือ โครงการรถไฟรางคู่ เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้าในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงจิระ–ขอนแก่น ที่มีเป้าหมายเพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ ยังเตรียมยกระดับสนามบินขอนแก่นให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติขอนแก่น ด้วยการขยายอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ รองรับการเดินทางและการค้าขายระดับภูมิภาคอาเซียนในอนาคต อีกทั้ง ภาครัฐยังมีแผนพัฒนาโครงการขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริมในบริการสาธารณะต่าง ๆ ของภาครัฐ

พร้อมผลักดันโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือใต้ (สำราญ-ท่าพระ) ระยะทาง 26 กิโลเมตร จำนวน 18 สถานี รองรับการยกระดับให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการแพทย์อาเซียนในอนาคต ด้วยโครงการศูนย์การแพทย์ขนาด 5,000 เตียงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน หวังเป็น Medical Tourism ดึงกลุ่มคนต่างชาติให้เข้ามารักษาและพักฟื้นที่ครบวงจร จากปัจจุบันขอนแก่นนับเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสาน โดยมี 3 โรงพยาบาลสำคัญ นั่นคือ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นโครงการที่เคยสร้างความคึกคักให้กับขอนแก่น แต่เมื่อโครงการดังกล่าวยังไม่ชัดเจน ทำให้ภาคเอกชนไม่ได้มองปัจจัยเรื่องรถไฟความเร็วสูงเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้น แต่เป็นโครงการระยะยาวที่ต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐ

 

Get the Guru View

ขอนแก่น มีความโดดเด่นในการเป็นเมืองการศึกษาและการแพทย์ ในอนาคตมีแนวโน้มที่จะถูกยกระดับจากศูนย์กลางของภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะฝั่งใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน พม่า ลาว เวียดนาม ซึ่งจะส่งผลบวกกับตลาดที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกัน ทั้งกลุ่มที่อยู่อาศัยแบบถาวร และที่พักอาศัยแบบระยะสั้น

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ