เนื่องด้วยพื้นที่ของย่าน ‘บางนา’ ค่อนข้างกว้างขวาง ดังนั้นก็จะมีทั้งโซนที่ระบบคมนาคมสมบูรณ์พร้อม และโซนที่ยังเข้าถึงไม่ค่อยสะดวกมากนัก ตัวเลือกในการเดินทางค่อนข้างจำกัด เช่น ตามโซนหมู่บ้าน แหล่งชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไป เป็นต้น แต่เมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้ว ก็ถือว่าเป็นย่านที่เดินทางได้สะดวกสบายอยู่ โดยเฉพาะตามเส้นทางหลัก ที่มีทั้งผู้คนภายในย่าน และผู้คนจากแหล่งอื่นมาใช้บริการกัน เพราะเป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกได้นั่นเอง

สร้างอุโมงค์ทางด่วนใต้ดินแก้ปัญหารถติดย่าน ‘บางนา’

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เตรียมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณถนนบางนา-ตราด โดยให้กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยว ประเทศญี่ปุ่น (MLIT) เสนอผลการศึกษาโครงการฯ ต่อ สนข. แล้ว สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหานั้นประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

อุโมงค์ทางด่วนใต้ดินแก้ปัญหารถติดย่าน 'บางนา'

via: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

1. อุโมงค์ทางด่วนใต้ดิน จากถนนนราธิวาส-สำโรง ระยะทางรวม 8.7 กิโลเมตร เส้นทางเบื้องต้นจะเริ่มตั้งแต่ถนนราธิวาสราชนครินทร์ ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบางกระเจ้า และขึ้นสู่ระดับพื้นที่ดินบริเวณถนนสรรพาวุธ บริเวณหน้าศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

หากมีการสร้างทางด่วนใต้ดินแล้วเสร็จ และดำเนินการเก็บค่าผ่านทางในปี 2567 จะทำให้ความเร็วในการเดินทางเพิ่มขึ้นจาก 28.93 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น 31.62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้น 9.3%

2. ก่อสร้างสะพานกลับรถคอนกรีตเกือกม้า, สร้างทางยกระดับบริเวณสี่แยกบางนา และการเชื่อมต่อถนนและทางเชื่อมทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณแบงค็อกมอลล์ เพื่อแยกรถออกจากถนนพื้นราบลดความแออัดบริเวณสี่แยกบางนา, การติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ และการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อใช้ติดตามสภาพการจราจร

3. รถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-สนามบินสุวรรณภูมิ และรถไฟฟ้าสายสีเทา เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนถนน โดยในส่วนของรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-สนามบินสุวรรณภูมิ ทางกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ และจัดทำผลกระทบส่งแวดล้อมคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 4 ปี และเปิดให้ใช้บริการได้ในปี 2571

4. ขยายความกว้างถนนสรรพาวุธ เพื่อรองรับกับขนาดของรถยนต์ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและอนาคตโดยมุ่งเน้นรถยนต์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับรถบรรทุกที่เข้ามาใช้งานจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงงานจำนวนมาก

โดย สนข. จะสรุปผลการศึกษาดังกล่าวเพื่อเสนอต่อกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในเดือนมิถุนายน 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบภายในเดือนกรกฎาคม 2564 หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

ตัวเลือกการเดินทางในย่าน ‘บางนา’

– ทางรถยนต์ : ถนนเส้นหลักของ ย่านบางนา มีอยู่ 2 สาย ได้แก่ ถนนเส้นสุขุมวิท และถนนบางนา-ตราด ซึ่งมาตัดกันที่แยกใหญ่บางนา แล้วมีซอยแยกย่อยออกไปจากถนนเส้นหลักทั้ง 2 สายอีกจำนวนมาก หลายซอยเชื่อมต่อกับถนนเส้นข้างเคียง เช่น ถนนอุดมสุข ถนนลาซาล ทำให้สภาพการจราจรโดยรวมมีปัจจัยหลายอย่างมากระทบ ทั้งปริมาณรถจากฝั่งสุขุมวิท และรถจากย่านชุมชนในอุดมสุขกับลาซาล

ยังไม่นับรวมรถที่หลั่งไหลมาตามงานมหกรรมต่าง ๆ ที่ไบเทค บางนาอีกด้วย ภาพรวมของย่าน จึงมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะเวลาเร่งด่วน

– ทางพิเศษ : ทางพิเศษที่อยู่ในย่านนี้ คือ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษเฉลิมมหานคร ซึ่งวางตัวตามแนวถนนเส้นบางนา-ตราด หากต้องการใช้บริการ ก็ให้มุ่งหน้าไปยังแยกใหญ่บางนา จะมีจุดขึ้น- ลงทางพิเศษ อยู่ตรงบริเวณทางแยกนั่นเอง

ทางด่วน บางนา

– รถเมล์ : มีป้ายรถประจำทางคอยให้บริการเป็นระยะ ๆ ตลอดเส้นทางของถนนหลักทั้ง 2 สาย โดยรถเมล์สายสำคัญได้แก่

  • รถเมล์สาย 2 : สำโรง – ปากคลองตลาด
  • รถเมล์สาย 23 : อู่เมกา  -เทเวศร์
  • รถเมล์สาย 38 : ส.ราชภัฎจันทรเกษม – วิทยาลัยรามคำแหง
  • รถเมล์สาย 45 : อู่เมกา – ท่าน้ำสี่พระยา
  • รถเมล์สาย 48 : รามคำแหง 2 – วัดโพธิ์
  • รถเมล์สาย 98 : ห้วยขวาง – กล้วยน้ำไท
  • รถเมล์สาย 132 : พระโขนง – การเคหะฯ (บางพลี)
  • รถเมล์สาย 180 : อู่สาธุประดิษฐ์ – ราม 2

– รถไฟฟ้า : มีรถไฟฟ้า BTS เปิดให้บริการอยู่ โดยวางตัวตามแนวถนนเส้นสุขุมวิท สถานีใกล้สุดคือ สถานีบางนา ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการได้สะดวก

นอกจากนี้ ก็ยังมีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เส้นทางลาดพร้าว-พัฒนาการ-สำโรง ซึ่งจะมาเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีสำโรง

รถไฟฟ้า BTS บางนา

– วินมอเตอร์ไซค์ : ย่านบางนา จะมีวินมอเตอร์ไซค์ให้บริการค่อนข้างมาก เราจะเห็นคิววินย่อย ๆ กระจายตัวอยู่เป็นระยะ ๆ ทั้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ตลาด และตามโครงการที่พักอาศัย ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 10 บาท ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

– ชัทเทิลบัส : มีรถชัทเทิลบัสของเซ็นทรัลบางนา และเมกาบางนา คอยวิ่งให้บริการอยู่ตลอดเวลาทำการของห้าง ไม่เสียค่าบริการ มีจุดจอดรถอยู่ที่รถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุข เซ็นทรัลบางนา และเมกาบางนาเท่านั้น ไม่จอดรับ – ส่งนอกป้าย

– รถตู้ : มีคิววินรถตู้ ที่จะวิ่งไปทางภาคตะวันออก อยู่ตรงแยกใหญ่บางนา ฝั่งที่จะเลี้ยวไปเซ็นทรัลบางนานั่นเอง ในช่วงเร่งด่วน รถจะออกเมื่อผู้โดยสารเต็มคันรถ แต่ในช่วงเวลาอื่น รถจะออกตามรอบที่กำหนด สามารถตรวจสอบเส้นทางเดินรถกับค่าโดยสารได้ที่คิววินรถตู้

นอกจากนี้ยังมีรถตู้ที่วิ่งออกมาจากท่ารถเอกมัยและวิ่งผ่านถนนเส้นบางนา – ตราดด้วย หากต้องใช้บริการกลุ่มนี้ ก็สามารถรอได้ที่ป้ายรถประจำทางทั่วไป

การเดินทางด้วยเรือย่านบางนา

Get the Guru View

ถ้ามองภาพรวม ในปัจจุบันก็คงต้องยกให้การเดินทางด้วยรถยนต์เป็นตัวเลือกที่สะดวกมากที่สุด เพราะสามารถเข้าถึงย่านนี้ได้ทั้งหมดทุกซอกทุกมุม และยังทำเวลาได้ดีกว่าการโดยสารรถสาธารณะ แต่จะเกิดจุดเปลี่ยนอย่างแน่นอน เมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีผู้คนบางส่วนย้ายมาใช้บริการรถไฟฟ้าแทน ถนนก็จะโล่งขึ้น รูปแบบการเดินทางอื่น ๆ ก็จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตามไป ทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพ อย่างไรก็ตามการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าก็ยังเป็นตัวช่วยที่ดีไม่ว่าจะมีรถไฟฟ้าหรือไม่

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ