หากจะกล่าวถึงย่าน ‘พญาไท’ ใครหลายคนคงจะนึกถึงย่านๆหนึ่งที่เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว จากการที่มีรถไฟฟ้าทั้ง BTS สายสีเขียว และ Airport Rail Link ตัดผ่าน เป็นย่านรอยต่อระหว่างกรุงเทพฯชั้นในกับกรุงเทพฯชั้นนอก ถือว่าย่านพญาไทเป็นย่านหนึ่งที่มีความเจริญสูงสุดในกรุงเทพฯก็ว่าได้

ในปัจจุบันพื้นที่แห่งนี้เริ่มจะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งในเชิงอสังหาริมทรัพย์ เนื่องมาจากในย่านพญาไทนี้มีทั้งสถาบันกวดวิชาชื่อดังหลายแห่ง อาคารสำนักงานของบริษัทต่างๆ โรงพยาบาลและสถาบันทางการแพทย์ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งเสริมให้ย่านพญาไทนี้มีความคึกคัก เติบโตอย่างไม่หยุดนิ่ง และนำพามาซึ่งความหลากหลายของผู้คนภายในพื้นที่

ย่านพญาไทตั้งอยู่ทางฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

– ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางซื่อและเขตจตุจักร มีคลองบางซื่อเป็นเส้นแบ่งเขต
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดินแดง มีถนนวิภาวดีรังสิตฟากตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขต
– ทิศใต้ ติดต่อกับเขตดินแดงและเขตราชเทวี มีถนนดินแดงฟากใต้และคลองสามเสนเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตดุสิต มีทางรถไฟสายเหนือเป็นเส้นแบ่งเขต

สถานศึกษา

– โรงเรียนอนุบาลสามเสน ระดับชั้น อนุบาล – ป.6 โทร: 0-2279-1992
– โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับชั้น มัธยม 1-6 โทร: 0-2618-3068
– โรงเรียนอนุบาลดรุณา ระดับชั้น อนุบาล โทร: 0-2616-6735-5
– โรงเรียนรุจิเสรีวิทยา ระดับชั้น อนุบาล – ม.3 โทร: 0-2279-8239
– โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ระดับชั้น อนุบาล โทร: 0-2616-6392
– โรงเรียนอนุบาลพิณทิพย์ ระดับชั้น อนุบาล โทร: 0-2278-0307
– โรงเรียนสัตย์สงวนวิทยา ระดับชั้น อนุบาล – ม.3 โทร: 0-2619-6612
– โรงเรียนสวนบัว ระดับชั้น อนุบาล – ป.6 โทร: 0-2278-4847
– โรงเรียนรัศมีนานาชาติ ระดับชั้น อนุบาล – ม.6 โทร: 0-2644-5291-2
– โรงเรียนธำรงวิทย์ ระดับชั้น อนุบาล – ม.3 โทร: 0-2215-2148
– โรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลม ระดับชั้น อนุบาล โทร: 0-2615-4493-4
– วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โรงพยาบาล

– โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โทร: 0-2245-0661-3
– โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน โทร: 0-2271-7000
– โรงพยาบาลพญาไท 2 โทร: 0-2617-2444
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ โทร: 0-2265-7777

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
ที่อยู่: 442 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์:02-279-3764

ธนาคาร

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
310 SME Bank Tower – ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2265-3000 โทรสาร 0-2265-4000
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 
1193 เอ็กซิม พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2271-3700 โทรสาร 0-2271-3204
ธนาคารออมสิน
470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2299-8000 โทรสาร 0-2614-9573

phyathai

Get the Guru View

ด้วยความหลากหลายของคนในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการเข้ามาใช้งานในพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไป แต่บางส่วนก็มีความคาบเกี่ยวกัน หากเราแบ่งกลุ่มอย่างกว้างๆ จะพบว่ามีคน 6 กลุ่มด้วยกันดังนี้ คือ พนักงานออฟฟิศ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ นักธุรกิจและผู้ประกอบการ และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มของชาวต่างชาติที่ย้ายมาอาศัยในเมืองไทย ซึ่งมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง ทั้ง 6 กลุ่มต่างทำให้ย่านนี้คึกคักและเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันนำมาซึ่งโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการ

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ