นอกจากการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าอย่างเซ็นจูรี่วัน ห้าง King Power รางน้ำแล้ว หรือร้านอาหารต่างๆที่พบได้ทั่วไปในย่าน อีกสิ่งที่ทำให้ย่านพญาไทมีความโดดเด่น หรือความหลากหลาย หลากสไตล์ ทั้งความทันสมัยตอบโจทย์ชีวิตในเมืองหลวง แต่ก็มีสถานที่สำคัญที่แสดงถึงความดั่งเดิมของย่านพญาไทนี้ ให้เราได้แวะเวียนมาเยี่ยมชมในคุณค่าของการเก็บรักษา คุณค่าของกาลเวลา

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร

การสะสมแสตมป์ถือเป็นงานอดิเรกที่นิยมกันทั่วโลก นอกจากจะมีมานานและมีวิวัฒนาการตลอดเวลาสิ่งที่สะสมก็ยังมีหลากหลาย ทั้งนี้การสะสมแสตมป์ยังเปรียบเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ ด้วยการย่ออารยธรรมไว้บนกระดาษแผ่นเล็ก ซึ่งจะเพิ่มคุณค่าตามกาลเวลา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งสะสมตราไปรษณียากร และรวบรวมหนังสือเกี่ยวกับตราไปรษณีย์ไทย ตราไปรษณียากรและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกตั้งแต่ชุดแรกจนถึงปัจจุบัน ขั้นตอนการจัดสร้างและวิธีการพิมพ์ตราไปรษณียากรไทย ภาพร่างต้นแบบไปรษณียากร

ตั้งอยู่ที่สำนักงานการสื่อสารไปรษณีย์นครหลวงเหนือ ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2506-3344 เปิดวันอังคาร – เสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.

สวนพญาไทภิรมย์

เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของเขตพญาไท โดยใช้พื้นที่ว่างใต้ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2 สายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ) บริเวณปากซอยศาสนา ถนนพระราม 6 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ ปลูกพืชสมุนไพรไว้ถึง 205 ชนิด เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่และสืบทองถึงลูกหลาน เพราะสมุนไพรทุกต้นจะมีป้ายบอกชื่อและสรรพคุณการรักษาโรค เพื่อให้ประชาชนได้หาความรู้ได้ นอกจากนี้ ภายในสวยยังจัดให้มี สนามเด็กเล่น ลานกีฬา สวนหย่อม และซุ้มหนังสือริมทางไว้บริการประชาชนทั่วไปด้วย

พิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน

จากการเสด็จไปทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษของรัชกาลที่ 6 ทรงทอดพระเนตรเห็นการดำเนินงานคลังออมสินของอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินออมจากประชาชนรายย่อยมาให้รัฐบาลใช้เป็นเงินทุนประกอบกิจกรรมต่างๆ เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ จึงทรงมีพระราชประสงค์ดำเนินกิจการออมสินขึ้นในประเทศไทย และหลังจากดำเนินงานครบ 78 ปี พิพิธภัณฑ์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 สิ่งของที่จัดแสดงมีตั้งแต่สมุดฝากในอดีตจนถึงปัจจุบัน สลากออมสิน ปฏิทิน กล่องออมสิน สื่อสิ่งพิมพ์ ของชำร่วย เงินตราโบราณ ฯลฯ

ตั้งอยู่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ อาคาร 72 ปี ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน โทร. 0-2299-8000 เปิดวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระจายเสียง และการประชาสัมพันธ์ยุคแรกของไทย เช่น ประวัติกำเนิดวิทยุ-โทรทัศน์ ประวัติผู้ประกาศ ประวัติผู้จัดรายการยุคแรก ตลอดจนจัดเก็บรายการกระจายเสียงที่มีคุณค่าต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบันรวบรวมหลักฐานการทำงาน ประวัติหน่วยงาน ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการทำงานของทั้งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กร เช่น หนังสือครบรอบวันสำคัญ ภาพถ่าย สไลด์ โปสการ์ด บัตรเชิญ ของที่ระลึก สมุดลงนาม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงให้สาธารณชนใช้ในการศึกษาค้นคว้า

สถานที่ตั้ง หอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2618-2323 ต่อ 2212 หรือ 2214

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์

อนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียง และการประชาสัมพันธ์ ภายใต้การดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังมีแหล่งในการศึกษาประวัติวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชน พิพิธภัณฑ์เป็นนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี 2476 โดยจัดตั้งแผนกส่งเสริมความรู้มหาชนขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุน เผยแพร่ความรู้ของพลเมืองโดยวิธีต่าง ๆ เช่น ปาฐกถา ภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์

เชิญชวนบริจาค

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียง อาทิ วิทยุโบราณ เครื่องเล่นจานเสียง เครื่องเล่นกระบอกเสียง เทปรายการวิทยุกระจายเสียงบันทึกเสียง บุคคล-เหตุการณ์สำคัญ แผ่นเสียง บัตรประจำตัวผู้ประกาศ ฯลฯ

สถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ซอยอารีย์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2618-2323 ต่อ 2212 หรือ 2214

วัดไผ่ตัน

เป็นวัดแห่งเดียวในพื้นที่เขตพญาไท จึงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานประเพณีเป็นประจำทุกปี อาทิ งานปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง วันที่ 1-7 เมษายน งานทำบุญสงกรานต์ของชาวชุมชนประมาณวันที่ 11-13 เมษายน พิธีแห่และถวายเทียนจำนำพรรษา ก่อนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ประเพณีตักบาตรเทโว วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 และประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วัดไผ่ตันตั้งอยู่ริมคลองบางซื่อ ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน มีเนื้อที่ 13 ไร่เศษ แต่เดิมชื่อวัดไส้ตัน มีอายุกว่า 200 ปี วิหารจตุรมุขประดิษฐานหลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง ซึ่งหล่อในปี พ.ศ. 2496 โบสถ์ วิหาร หอระฆัง ของเดิมเก่าแก่ชำรุดทรุดโทรม ได้ถูกรื้อและสร้างขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2504 พร้อมพระประธานปางสะดุ้งมาร บานประตู หน้าต่างลงรักปิดทองภาพเรื่องราวพุทธประวัติ

บ้านเซเวียร์

บ้านเซเวียร์ เป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายคาทอลิก โดยมูลนิธิคณะสงฆ์แห่งพระเยซูเจ้า (เยสุอิต) เป็นศูนย์รวมของประชาชนที่นับถือคริสต์ศาสนา เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจัดกิจกรรมทางศาสนาในวาระสำคัญของศาสนาคริสต์ มีหอพักศูนย์ฝึกอบรมนักศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ ริมคลองสามเสนมีความสงบ ร่มรื่นด้วยพันธ์ไม้ที่ยืนต้นอายุกว่า 40 ปี ตัวโบสถ์บ้านเซเวียร์มีความสวย สง่างาม ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2527 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

สถานที่ตั้ง เลขที่ 43 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร. 0-2246-4456
เปิดบริการ มิสซา เย็นวันจันทร์-เสาร์ เวลา 18.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 07.00, 09.00 และ 17.00 น.

สนามฝึกขี่ม้า

ชมรมขี่ม้าทหารม้ารักษาพระองค์ เปิดสอนขี่ม้าทุกวัน เว้นวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จันทร์-ศุกร์ เปิดสอนรอบแรก เวลา 17.00-18.00 น. และรอบ 2 เวลา 18.00-19.00 น.เสาร์-อาทิตย์ รอบเช้า เวลา 7.00-8.00 น. และเวลา 8.30-09.30 น.รอบบ่าย เวลา 16.30-18.00 น.เวลา 18.00-19.00 น. และเวลา 19.00-20.00 น.
ติดต่อ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 ถนนพหลโยธิน โทร. 0-2297-5104, 0-2357-1024

โรงเรียนอายุรเวท

โรงเรียนอายุรเวทเป็นสถานพยาบาลแผนไทย มีการสอนวิชาการนวดแผนไทย เพื่อบำบัดโรค เรื่องของสมุนไพรที่ใช้รักษาโรค และสมุนไพรที่ใช้ประกอบการนวด รวมทั้งรับรักษาโรคต่าง ๆ ที่ต้องการบำบัดโดยวิธีการนวดตามแบบแผนไทย ซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่ง อย่างไรก็ตามสถานพยาบาลนี้ จะไม่รับการนวดเพื่อบำบัดอาการปวดเมื่อยอย่างสถานนวดแผนโบราณทั่ว ๆ ไป ตั้งอยู่ในซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 โทร. 0-26195836-7

phyathai

แหล่งซื้อสินค้า

ย่านสะพานควาย

สะพานควาย คือช่วงบริเวณถนนประดิพัทธ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัยตอนต้น และถนนพหลโยธินช่วงใกล้คลองบางซื่อ เรียกขานกันมานานว่า “สะพานควาย” เนื่องจากในอดีต ตอนเริ่มสร้างถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1 ของประเทศ) มีการสร้างสะพานซีเมนต์รูปโค้งข้ามคลองที่แยกจากคลองบางซื่อเพื่อให้รถยนต์วิ่ง แต่ไม่มีรถยนต์เท่าใด ชาวนาในพื้นที่นั้นจึงใช้สะพานดังกล่าวให้ควายเดินเป็นประจำ ในปัจจุบันย่านสะพานควายเป็นย่านธุรกิจการค้าขายในพื้นที่แห่งหนึ่ง

ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลัง

ในซอยพิบูลวัฒนา 5 หลังกระทรวงการคลัง จะมีตลาดนัดทุก ๆ วัน มีร้านค้า แผงลอยจำนวนมาก นำสินค้า อาหาร ของฝาก เสื้อผ้า ของใช้นานาชนิดมาขายแก่ข้าราชการและบุคคลทั่วไป

Get the Guru View

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากต้องการที่จะจับจ่ายใช้สอยก็มีห้างสรรพสินค้ามากมาย อาทิเช่น ห้างเซนจูรี่ เซ็นเตอร์วัน King Power รางน้ำ

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ