คน ‘พัทยา’ ดั้งเดิมประกอบอาชีพเกี่ยวกับทะเล นาไร่ ทำปศุสัตว์ และทำเหมืองแร่ มีการดำเนินชีวิตกันอย่างเรียบง่าย หนักเอาเบาสู้ มีความเป็นมิตร ด้วยทำเลที่ตั้งและเป็นเมืองหลักทางด้านอุตสาหกรรมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้คนจำนวนมากจึงโยกย้ายเข้ามาทำงานที่นี่ ในจังหวัดชลบุรีมีคนหลายเชื้อชาติศาสนา ทั้งไทย จีน คริสต์ และอิสลามอาศัยอยู่รวมกัน

แต่อย่างไรก็ตามยังคงรักษาขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของตนเอาไว้อย่างเหนียวแน่น สะท้อนออกมาในรูปแบบงานเทศกาลประจำปีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญกลางบ้าน และงานเครื่องจักสานพนัสนิคม งานประเพณีวันไหล (งานก่อพระทรายวันไหล) ในช่วงหลังวันสงกรานต์ งานประเพณีกองข้าวอำเภอศรีราชา งานประเพณีวิ่งควายอันคึกคักสนุกสนาน รวมถึงงานแห่พระพุทธสิหิงค์และงานกาชาดชลบุรี เป็นต้น เหล่านี้ล้วนแสดงให้ประจักษ์ถึงเอกลักษณ์ความโดดเด่นของคนชลบุรีได้อย่างชัดเจน

‘พัทยา’ หนึ่งในทำเลที่สวยงาม ของจังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นเมืองที่น่าลงทุนรองจากกรุงเทพฯ ซึ่งถ้าหากนักลงทุนคนไหนมีความสนใจจะลงทุนคอนโดฯ ในสไตล์ที่พักตากอากาศ แนะนำว่า “พัทยา” เป็นทำเลที่ดีที่สุดในการลงทุน เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย และด้วยปัจจัยหลัก 3 อย่าง ได้แก่ การเดินทาง ซึ่งเป็นทำเลที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ อันเป็นเมืองหลวงของไทยมากนัก, อัตราผลตอบแทนที่ดีเทียบเท่า CBD และจำนวนนักท่องเที่ยว/คนทำงานในพัทยาที่ต้องอาศัยการเช่าเป็นหลัก

ทำให้ “พัทยา” ขึ้นแท่นเมือง/ทำเลที่น่าลงทุที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่ในทำนองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเหมือนกัน ชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่สบาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบาย ด้านการคมนาคม เพราะอยู่ใกล้จากสถานีรถไฟ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะพัฒนาเป็นย่านที่พักอาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งอาคารแนวราบ และอาคารแนวสูงราคาถูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี มีร้านค้าปลีกชุมชน และสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ครบถ้วน

การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ ต้องเพิ่มมาตรฐานให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน เริ่มจากปัจจัย 4 เรื่องของอาหารการกินมีความพร้อมต่อการรองรับ มีร้านอาหารหลากหลายและรสชาติดี อาหารอร่อย สะอาดถูกสุขอนามัยด้านการดูแลเรื่องสุขภาพมีโรงพยาบาล พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเพียงพอ

เรื่องการศึกษาสำหรับเยาวชน ต้องมีโรงเรียนที่มีความพร้อมรองรับและมีมาตรฐาน เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง เรื่องระบบขนส่งมวลชน รถประจำทางที่ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา บนเกาะล้านต้องแล้วเสร็จ สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่ทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้ามาประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองพัทยา ซึ่งความจริงแล้ว

ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาก็มีให้เห็นในรูปแบบนี้ เริ่มจากมาเที่ยวแล้วมาอยู่แบบ Long stay จากนั้นเริ่มมีส่วนลงทุนทำธุรกิจ ตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการเอง และขณะนี้ทางเมืองพัทยาก็กำลังดำเนินการตาม 14 นโยบายเร่งด่วนซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่พื้นฐาน

Get the Guru View

การที่ ‘พัทยา’ เป็น เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ จึงเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจหรือค้าขายก็สามารถทำได้ จะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทำโรงแรม อพาร์ทเมนท์หรือคอนโดมีเนียมก็ได้

สถานศึกษา

– โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาของมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน
ที่ตั้งเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๕ และ ๑๓ หมู่ ๖ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ : 038-406-652 (ธุรการ) 096-976-6648 (วิชาการ) 096-975-5112 (การเงิน)
โทรสาร : 038-406-652
อีเมลล์ sawangboriboonwittaya@gmail.com
Website : sb-school.ac.th
– โรงเรียนมารีวิทย์
ที่อยู่ : เลขที่ 137/44 หมู่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 038-222-477, 081-945-6402
โทรสาร : 038-221-927
อีเมลล์ : pattaya@maryvit.ac.t
– โรงเรียนศรีสุวิช
ที่อยู่ : โรงเรียนศรีสุวิช เลขที่ 555 หมู่ 5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ : 038-241222
แฟ๊กซ์ : 038-241333
อีเมล : srisuvit.info@gmail.com
Website : https://www.srisuvit.ac.th/
– โรงเรียน พัทธยาอรุโณทัย
ที่อยู่ : 430/1-2 หมู่ 9 ซอยอรุโณทัย ถนนพัทยากลาง ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
โทรศัพท์ : 0-3842-1316
แฟกซ์ : 0-3837-3334
– โรงเรียนเมืองพัทยา ๕
ที่อยู่ : เลขที่ ๑๕ หมู่ ๙ ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150
โทรศัพท์ : 0-3842-9268 โทรสาร 0-3842-9268
e-mail : schoolpattaya5@gmail.com
– โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบรี 20150
โทรศัพท์ : 0-3822-1264
โทรสาร : 0-3822-1264
Website : http://www.schoolpattaya.com
Facebook : https://www.facebook.com/pattaya2school/

โรงพยาบาล

– โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทแถวแยกพัทยาเหนือมองเห็นเด่นสง่าเลย ที่นี่บริการดีมากราคาไม่แพงมากเหมือนไหร่นัก มีห้องแบบเห็นวิวทะเล สวยงามมาก
– โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์
ที่อยู่ : ตั้งอยู่บริเวณถนนพัทยาสาย 2 บริเวณทิฟฟานี่ หรือบิ๊กซีพัทยาเหนือนั่นเอง โรงพยาบาลนี้ค่อนข้างใกกล้เคียงกับโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มีราคาในการรักษา หรือค่าใช้จ่ายในการรับบริการค่อนข้างถูกกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
– โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียล
ที่อยู่ : ตั้งอยู่แถวพัทยากลางใกล้ ๆ กับสีแยกถนนพัทยาสาย 2 ตัดกับถนนพัทยากลาง อยู่ใกล้กับ ระแวก ห้างเซ็นทรัลชายหาดพัทยากลาง เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ราคาค่าบริการรักษาถูกว่าสองแห่งแรกพอประมาณเลยทีเดียว                                                                                                         – โรงพยาบาลบางละมุง
ที่อยู่ : อยู่แถวนาเกลือ ทางเข้ากอลึกลับอธิายค่อนข้างยาก บริการแบบรัฐๆ ราคาในการบริการถูกกว่า

Terminal 21 shopping mall in Pattaya,

ห้างสรรพสินค้า

– เทอร์มินอล 21 พัทยา
ที่อยู่ : 456,777,777 / 1 หมู่ 6, พัทยา 20150 ไทย
โทรศัพท์ : +66 33 079 777
– เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ที่อยู่ : 333/99 หมู่ 9 ถนนเรียบชายหาดพัทยา, พัทยา 20260 ไทย
โทรศัพท์ : +66-33-003-999
– เซ็นทรัลมารีนา
ที่อยู่ 78/54 หมู่ 9 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ, พัทยา 20260 ไทย
โทรศัพท์ : +66-33-003-888
– รอยัล การ์เด้น พลาซ่า
ที่อยู่ 218 หมู่ 10 ถนนเลียบชายหาด, พัทยา 20150 ไทย
โทรศัพท์ : +66-38-710-297
– ตึกคอม พัทยา
ที่อยู่ 8 หมู่ 10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ, พัทยา 20150 ไทย
โทรศัพท์ : +66-81-377-0101
– ดิ อเวนิว ชอปปิงมอลล์
ที่อยู่ : 399/9 ถนนพัทยาสาย 2, พัทยา 20150 ไทย
โทรศัพท์ : +66-38-025-227
– ฮาร์เบอร์ พัทยา
ที่อยู่ : 190/25 หมู่ 9 ถนนพัทยากลาง, พัทยา 20150 ไทย
โทรศัพท์ : +66-81-377-0101

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 (ชลบุรี) Chon Buri Tourist Police station
ที่อยู่ : 609/1 หมู่10, ถนนพระตำหนัก, ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี, 20260 20150
โทรศัพท์ : 038-425-937
– สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน
ที่อยู่ : 61 หมู่ 1 ซอยนาจอมเทียน 6, ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, 20250
โทรศัพท์ : 038-255-700
– สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา
ที่อยู่ : 304 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 092-799-9111
เบอร์โทรสาร : 038-424-186
– สถานีตำรวจภูธรบางละมุง
ที่อยู่ : 203 หมู่ที่ 2 สถานีตำรวจภูธรบางละมุง ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 038-221-800

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– CTT EXPRESS ส่งพัสดุด่วน สาขาเทพประสิทธิ์ พัทยา
ที่อยู่ : เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 063 695 1111
วัน – เวลา ทำการ : ให้บริการทุกวัน เวลา 10:15 – 20 :45 น.
– DHL Chonburi Pattaya – ดีเอชแอล ชลบุรี พัทยา
ที่อยู่ : 19/1 หมู่ที่ 10 ถนน พัทยากลาง อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 089-345-9000
วัน – เวลา ทำการ : ให้บริการทุกวัน เวลา 9:30 –19.00 น.
– J- Smile Post and Service
ที่อยู่ : 216/82 ม.10 อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 084-409-4728
วัน – เวลา ทำการ : ให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 –23:30 น.
– ไปรษณีย์พัทยา
ที่อยู่ : 183/23 หมู่ 10 ซ.ศูนย์การค้าชัยสิทธิ์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง ชลบุรี 20260
เวลาทำการ:จ.-ศ.08.30-16.30 ส.08.30-12.00

บริการงานซ่อมบำรุง

– ร้านว.ประดับยนต์พัทยา
ที่อยู่ : เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เวลาทำการ: 08.00 – 21.00 น.
– ร้านอดิเทพมอเตอร์
ที่อยู่ : เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 094-479-2407
– ซ่อมรถนอกสถานที่
ที่อยู่ : Hung Klom-Tan Man หมู่ 5 เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 061-579-5434
เวลาทำการ: ทุกวัน 24 ชั่วโมง
– บริษัท สคีน จำกัด
ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 10/17 เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 038-370-582
– ร้านซ่อมโช๊คอัพ พัทยา
ที่อยู่ : เมืองพัทยา, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี 20150
เบอร์โทรศัพท์ : 086-537-9783

shutterstock_1689547816

Get the Guru View

เนื่องจากพัทยา มีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งศูนย์การค้า บริการส่งพัสดุ และบริการซ่อมที่หลากหลาย พร้อมรอให้บริการ จึงเหมาะกับการพักอาศัยมา เพราะไม่ต้องไปไหนไกล อยู่ที่เดียวก็สะดวก

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ