ระยอง ถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม ผู้คนที่ระยองจึงมีวิถีชีวิตหลากหลาย สมัยก่อนเราจะเห็นคนท้องถิ่นมากมายเป็นทั้งชาวสวน ชาวไร่และทำประมงในเวลาเดียวกัน ด้วยจำนวนผู้คนไม่ค่อยมาก การดำรงชีวิตจึงเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่วุ่นวาย ยึดถือธรรมเนียมแบบเดิม ๆ

ปัจจุบันถึงแม้โลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน เรายังคงเห็นความเรียบง่าย สบาย ๆ ของคนระยองอยู่ แต่จะผสมผสานความเจริญได้อย่างลงตัว อาจเป็นเพราะมีผู้คนต่างถิ่นจำนวนไม่น้อยเข้ามาตั้งรกรากทำธุรกิจการท่องเที่ยว จึงทำให้ปัจจุบัน ระยองจึงไม่ได้มีดีแค่น้ำทะเลใสหรือหาดทรายสวย แต่ยังเต็มไปด้วยสวนผลไม้ ธรรมชาติ ป่าเขาอันเขียวชอุ่ม วัดวาอาราม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ศึกษา พิพิธภัณฑ์ ตลาดโบราณ น้ำตก เรียกว่า น่าอยู่อย่างมากเลยทีเดียว

Shadow,And,Light,Of,Chair,Table,And,Clok,On,Wall

สถานศึกษา

สถาบันวิทยสิริเมธี (สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง) สนับสนุนการจัดตั้งโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 033-014-444 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038-627-000
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 082-916-3629 
หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าประดู่ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-192 
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-685-583 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-026-479 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-022-835 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-022-845 
– วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-861568-9 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ระยอง อ.บ้านฉาง หมายเลขโทรศัพท์ 089-455-3650 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ.บ้านฉาง หมายเลขโทรศัพท์ 038-604-741
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อ.บ้านค่าย หมายเลขโทรศัพท์ 038-017-941 
วิทยาลัยการอาชีพแกลง อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 038-992-022 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 038-026-400 
โรงเรียนกวงฮั้ว อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-328
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อ.วังจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3301-3888 
โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 038-671-160 
โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา อ.เขาชะเมา หมายเลขโทรศัพท์ 038-996-275 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-029-050
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม อ.เขาชะเมา หมายเลขโทรศัพท์ 033-012-614 
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 0-386-69383 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-356 
โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-612-987 
โรงเรียนนิคมวิทยา อ.นิคมพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 038-636-110 
โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย หมายเลขโทรศัพท์ 038-641-404 
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อ.บ้านฉาง หมายเลขโทรศัพท์ 038-602-333 
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม อ.ปลวกแดง หมายเลขโทรศัพท์ 038-659-071 
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-651-971
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 038-671-112 
โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-622-048 
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-694-195 
โรงเรียนระยองวิทยาคม อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-614-332 
โรงเรียนวัดป่าประดู่ อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-320 
โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-684-464
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-940-381 
โรงเรียนวังจันทร์วิทยา อ.วังจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-666-188 
โรงเรียนสองภาษาระยอง อ.บ้านฉาง หมายเลขโทรศัพท์ 038-030-801 
โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 038-657-658 
โรงเรียนห้วยยางศึกษา อ.แกลง หมายเลขโทรศัพท์ 038-632-500 
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อ.เมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-376

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ตั้งอยู่อำเภอเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 038-612-999 
โรงพยาบาลมาบตาพุด ตั้งอยู่อำเภอเมือง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 038-687-260 
โรงพยาบาลระยอง ตั้งอยู่อำเภอเมือง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 038 611 104 
โรงพยาบาลแกลง ตั้งอยู่อำเภอแกลง เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 16.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 08.00 – 12.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-677-534 
โรงพยาบาลเขาชะเมา ตั้งอยู่อำเภอเขาชะเมา เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-996-022 
โรงพยาบาลนิคมพัฒนา ตั้งอยู่อำเภอนิคมพัฒนา เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-038-050 
โรงพยาบาลบ้านค่าย ตั้งอยู่อำเภอบ้านค่าย เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-641-005 
โรงพยาบาลบ้านฉาง ตั้งอยู่อำเภอบ้านฉาง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-603-838 
โรงพยาบาลปลวกแดง ตั้งอยู่อำเภอปลวกแดง เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 033-650-413
โรงพยาบาลวังจันทร์ ตั้งอยู่อำเภอวังจันทร์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 038-666-174 

Rayong,,Thailand-october,13,,2018:,Ko,Kloi,Old,Market,And,Retro

ห้างสรรพสินค้า

– Central Plaza Rayong เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 21.00 น. และ ศุกร์ – อาทิตย์ 11.00 – 21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 033-013-333 
แพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น เปิดให้บริการทุกวัน 09.30 – 21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 03-880-8892 
ตลาดสดสตาร์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-032, 098-912-2886 
สตาร์ไนท์บาร์ซ่า เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์
038-615-990 
ตลาดกลางผลไม้ตะพง หมายเลขโทรศัพท์ 086-334-2891 
ตลาดบ้านเพ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-653751-4 
ตลาดน้ำเกาะกลอย เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 18.00 น. หยุดเฉพาะวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 03-861-1021 – 3 ต่อ 113, 08-9834-4141 
ตลาดนวลทิพย์ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 081-996-2321 
ตลาดร้อยเสา เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
สตาร์ ไอที เซ็นเตอร์ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-615-980
ดิ โอโซน ไลฟ์สไตล์ มอลล์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-089-9908 
ตลาดนัดวัฒนานุกิจ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-671-263
ห้างวัฒนานุกิจ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 038-671-263

สถานีตำรวจ

– ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 17.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-200 
สภ.เมืองระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038613676
สถานีตำรวจภูธรเพ หมายเลขโทรศัพท์ 038-651-111 

ธนาคาร

– ธนาคารกสิกร @ ปตท ระยอง-สุขุมวิท 1 เปิดทำการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเลขโทรศัพท์ 02-888-8888
– ธนาคารกสิกร สาขาบิ๊กซี ระยอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-011-771
– Krungthai Bank เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-611-205
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาระยอง เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-613-095
– ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) สาขาระยอง เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-928-600
– ธนารคารไอซีบีซี สาขาระยอง เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-860-456
– Thai Military Bank ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าแหลมทอง ช้อปปิ้งพลาซ่า หมายเลขโทรศัพท์ 038-610-229
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง หมายเลขโทรศัพท์ 038-942-808
– ธนาคารกสิกรไทย ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-617-084
– Krungthai Bank สาขาห้างแหลมทอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-023-792
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาไออาร์พีซี ระยอง เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3862-3939-41
– ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ระยอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-942-618
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาระยอง เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3861-1329
– ธนาคารกรุงไทย สาขา Passione ระยอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-023-792
– ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ระยอง เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 038-624-019
– GHB Rayong เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ 08:30-15:30 หมายเลขโทรศัพท์ 038-612-603

บริการด้านขนส่งพัสดุ

Deliveree เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-105-4400
ซีเอ็นขนส่ง สาขาระยอง เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00-17.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 063-343-3384 
SCG Express ขนส่งใหม่ระยอง เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-2398999
IT TRANSPORT หมายเลขโทรศัพท์ 089-649-1111 , 089-609-1111

บริการดูแลรถยนต์

เป็ด คลีน แอนด์ แว็กซ์ เปิดบริการตั้งแต่ 08.00 – 20.00 น. (ปิดวันอังคาร)
หมายเลขโทรศัพท์ 038-694-626, 098-252-2248 
Bigboy คาร์แคร์ระยอง เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00
หมายเลขโทรศัพท์ 081-4377758,038-613331 
WASH VIP ระยอง เบอร์โทรศัพท์ 038-619168 

Get The Guru View

ระยอง ถึงแม้จะเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มาก แต่ก็อยู่ใกล้กรุงเทพเพียงแค่ขับรถมาประมาณ 3 ชั่วโมงถึง จังหวัดนี้ ทำให้เรายังคงมองเห็นธรรมชาติ ป่าเขา และท้องทะเลอันสวยงาม รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม ๆ ได้ผ่านอำเภอที่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวและเรายังคงได้เห็นความเจริญเกือบเทียบเท่ากรุงเทพในอำเภอใหญ่ ๆ ไปพร้อม ๆ กัน เกือบทุกอำเภอในจังหวัดระยองมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ครบ เหมาะกับการมาประกอบธุรกิจหรืออยู่อาศัยพักผ่อนในวันที่ทำงานมาอย่างเหนื่อยล้า ถือเป็นจังหวัดที่เรียกได้ว่า มาแล้วได้สัมผัสทุกการผ่อนคลายครบทุกแบบ จบทุกความต้องการจริง ๆ

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ