ลาดพร้าว เดิมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เขตบางกะปิ ซึ่งเป็นย่านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเขตการปกครองใหม่ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง ลาดพร้าวก็แยกออกจากบางกะปิ โดยย่านลาดพร้าวมีถนนสายหลัก คือ ถนนลาดพร้าว

ถนนลาดพร้าวมีจุดเริ่มต้นที่ห้าแยกลาดพร้าว ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนพหลโยธินและถนนวิภาวดีรังสิต มีทิศทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านจุดตัดกับถนนรัชดาภิเษก ผ่านแยกถนนโชคชัย 4 (ลาดพร้าว 53) ผ่านแยกประดิษฐ์มนูธรรม ผ่านแยกถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) เข้าพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่านสามแยกบางกะปิ ซึ่งเป็นจุดตัดกับถนนศรีนครินทร์ สิ้นสุดที่สี่แยกบางกะปิตัดกับถนนนวมินทร์และถนนพ่วงศิริ โดยจากแยกนี้ไปจะเป็นถนนเสรีไทย

ถนนสายนี้ยังมีถนนรองที่เชื่อมต่อกับถนนหลายสาย ด้วยความเจริญเติบโตของแต่ละพื้นที่ตลอดแนวถนนจึงมีย่านที่แข็งแรงหลายย่านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นย่านห้าแยกลาดพร้าว ย่านรัชดาฯ-ลาดพร้าว ย่านโชคชัย 4 ย่านประดิษฐ์มนูธรรม ย่านเดอะมอลล์บางกะปิ และย่านแฮปปี้แลนด์ โดยย่านที่ถือว่าบูมที่สุดและมีความใกล้เมืองมากที่สุด คือ ย่านห้าแยกลาดพร้าว และย่านรัชดาฯ-ลาดพร้าว

ประวัติความเป็นมาของย่าน

ย่านห้าแยกลาดพร้าวที่จะวิเคราะห์ในที่นี้ จะกล่าวถึงพื้นที่ตั้งแต่ย่านจตุจักรจนมาถึงเซ็นทรัล ลาดพร้าวและยูเนี่ยมมอลล์ (ลาดพร้าวตอนต้นไม่เกินลาดพร้าวซอย 15) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไพร์มที่สุดของทั้งถนนพหลโยธินตอนต้นและถนนลาดพร้าวตอนต้น

แม้ว่าทั้งย่านห้าแยกลาดพร้าว และย่านรัชดาฯ-ลาดพร้าว จะเจริญเติบโตอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียง แต่ย่านห้าแยกลาดพร้าว มีความเป็นย่านเชิงพาณิชย์ในแบบแหล่งช้อปปิ้งมากกว่า ส่วนย่านรัชดาฯ-ลาดพร้าวจะเป็นย่านแหล่งงาน อาคารสำนักงานขนาดเล็กและขนาดกลาง และย่านอยู่อาศัย การขยายตัวของพื้นที่จากความเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ย่านนี้มีการเติบโตร้อนแรงที่สุด

แต่กว่าจะเป็นย่านที่ได้รับความสนใจในทุกวันนี้ ย่านห้าแยกลาดพร้าวในอดีต ไม่ได้เป็นย่านที่นักลงทุนสนใจมากนัก เพราะเดิมความเจริญกระจุกตัวอยู่เฉพาะย่านจตุจักร บริเวณขนส่งหมอชิตเก่า และบริเวณเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเท่านั้น

โดยจุดเริ่มต้นความฮอตของพื้นที่บริเวณนี้เริ่มจากการเข้ามาปักธงเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นศูนย์การค้าแบบครบวงจรแห่งแรกของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มีทั้งศูนย์การค้าและโรงแรม บนพื้นที่เช่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณถนนพหลโยธินที่ถัดจากห้าแยกลาดพร้าว คู่ขนานกับฝั่งถนนลาดพร้าว เป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ดึงให้คนในพื้นที่ใกล้เคียงจากทุกฝั่งทั้งฝั่งพหลโยธิน ฝั่งลาดพร้าว ฝั่งวิภาวดีรังสิตต้องมา

แม้ว่าบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ จะถือว่าไกลจากใจกลางเมืองกรุงเทพฯ มากในเวลานั้น แต่ชุมชนที่ขยายตัวต่อเนื่องทั้งทางฝั่งพหลโยธิน ฝั่งลาดพร้าว ฝั่งวิภาวดีรังสิต และศูนย์การค้าขนาดใหญ่มีน้อยมาก ทำให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เปรียบเสมือนศูนย์กลางการช้อปปิ้งของคนในย่านนี้ และเป็นที่นิยมมากจนส่งผลบวกไปยังพื้นที่ใกล้เคียง พื้นที่รอบศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ เกิดเป็นอาคารพาณิชย์เพื่อการค้ารายย่อยจำนวนมาก โดยเฉพาะกิจการล้างอัดรูป ย่านนี้ถือเป็นย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ขณะที่ย่านจตุจักรที่เจริญเติบโตจากการที่มีสถานีขนส่งสายเหนือ หรือหมอชิตกับตลาดนัดขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าตลาดนัดจตุจักร ก็บูมเฉพาะพื้นที่ภายในตัวสถานีกับพื้นที่ภายในตลาดนัดและใกล้เคียงเล็กน้อย ความเจริญยังไม่ได้ขยายตัวมาถึงห้าแยกลาดพร้าว ยิ่งเมื่อขนส่งหมอชิตย้ายไปอยู่หมอชิตใหม่ในราวปี พ.ศ. 2541 และไม่มีโครงการใหม่ ๆ เกิดขึ้นบริเวณนี้เลย ก็ยากที่จะมีปัจจัยสนับสนุนให้ห้าแยกลาดพร้าวเติบโต

Lat phrao bts travel ลาดพร้าว

จนเมื่อรถไฟฟ้า BTS เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2542 มีสถานีที่ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว คือ สถานีหมอชิต (บริเวณหมอชิตเก่า) และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในปี พ.ศ. 2547 มีสถานีที่ใกล้ห้าแยกลาดพร้าว คือ สถานีพหลโยธิน พื้นที่ที่เป็นรอยต่อของทั้งฝั่งจตุจักรและฝั่งลาดพร้าวตอนต้นก็เริ่มได้รับความสนใจ แต่เนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่เป็นของภาครัฐ จึงยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นโครงการขนาดใหญ่

แต่ในปี พ.ศ. 2549 ที่กลุ่มสยามจตุจักร นำที่ดินใจกลางห้าแยกลาดพร้าวมาพัฒนาเป็นศูนย์การค้า ยูเนี่ยน มอลล์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมแฟชั่นร้านค้ารายย่อย ก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกครั้งที่ทำให้พื้นที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าวเริ่มถูกกล่าวถึงมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ปิดปรับปรุงในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 เป็นเวลา 6 เดือน ทำให้การค้าขายขยับมาทางฝั่งยูเนี่ยนมอลล์มากขึ้น และเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่บริเวณนี้

นอกจากนี้ การประกาศแผนพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทำให้ภาคเอกชนประเมินกันว่า ห้าแยกลาดพร้าวมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่หรือ New CBD (New Central Business District) เพราะสถานีห้าแยกลาดพร้าว จะเป็นสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของคนทางฝั่งวิภาวดีรังสิต ฝั่งลาดพร้าวตอนต้น คนที่อยู่ย่านจตุจักรตอนปลายค่อนมาทางห้าแยกลาดพร้าว

ปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดการกว้านซื้ออาคารเก่าบริเวณห้าแยกลาดพร้าวมารื้อเพื่อสร้างใหม่เป็นอาคารสำนักงานเกรด A เกิดการเทคโอเวอร์บริษัทที่เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานเกรด B ในย่านนี้มาปรับปรุงใหม่ เพื่อยกระดับให้เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ซึ่งในอดีตย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นย่านที่มีแต่อาคารสำนักงานเกรด C และเกรด B

แต่เพราะในช่วงเวลานั้น โครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ยังไม่มีความชัดเจน ทำให้ความพยายามในการผลักดันให้ย่านห้าแยกลาดพร้าวเป็น New CBD มาเร็วกว่าความเป็นจริง หลายโครงการที่ลงทุนไปแล้วจึงได้แต่รอเวลาที่จะกระตุ้นให้ห้าแยกลาดพร้าวเป็น New CBD รอบใหม่

ย่านลาดพร้าวในปัจจุบัน

หลังจากที่โครงการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต มีความชัดเจนมากขึ้น และเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2558 ย่านห้าแยกลาดพร้าวก็กลับมาคึกคักรอบใหม่ เริ่มมีการกว้านซื้อตึกเก่าอีกครั้ง เพื่อรื้อทิ้งแล้วพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม เช่นเดียวกับกลุ่มเซนต์จอห์นที่นำที่ดินเดิมของโรงเรียน บริเวณห้าแยกลาดพร้าว (ฝั่งทางถนนลาดพร้าวและถนนวิภาวดีรังสิต) มาพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม

สิ่งที่น่าสนใจคือ คอนโดมิเนียมที่ขึ้นใหม่บริเวณใกล้ห้าแยกลาดพร้าว ล้วนเป็นคอนโดมิเนียมระดับไฮเอนด์ ที่ราคาขายเริ่มต้นค่อนข้างสูง ปรับขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับโครงการเก่า ๆ ในย่านเดียวกัน และกลายเป็นมาตรฐานราคาใหม่ให้กับคอนโดมิเนียมย่านนี้

อนาคตของย่านลาดพร้าว

ภาพอนาคตของย่านห้าแยกลาดพร้าวจะชัดเจนมากขึ้น เมื่อภาครัฐประกาศความพร้อมว่า สถานีห้าแยกลาดพร้าว จะเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นการเปิดให้บริการก่อนเป็นสถานีแรกของสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต รองรับความต้องการของคนในพื้นที่และบรรเทาการจราจรที่ตัดขัด ซึ่งนับจากนี้ นอกจากความเป็นย่านเชิงพาณิชย์แล้ว ย่านห้าแยกลาดพร้าวจะขยับขึ้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ด้วย

Central Ladprao is a shopping plaza in Bangkok, Thailand ลาดพร้าว

Get the Guru View

ตัวพิกัดของสถานีห้าแยกลาดพร้าวที่ค่อนไปทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ซึ่งอยู่ฝั่งถนนพหลโยธิน จะยังคงทำให้ความเจริญเติบโตกระจุกตัวอยู่บริเวณเดิม นั่นคือ โซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ และมีแนวโน้มว่าอาคารพาณิชย์บริเวณนี้จะถูกกว้านซื้อต่อเนื่อง ต้องจับตาว่าย่านนี้จะขึ้นแท่นว่าที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ หรือ New CBD ได้ไหมในอนาคต

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ