สนามบินน้ำ

สนามบินน้ำ มีที่มาอย่างไร ไม่มีปรากฎเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัด มีเพียงการเล่าขานว่า เคยเป็นจุดขึ้น-ลงของเครื่องบินน้ำมาก่อน จึงเป็นคำคุ้นเคยของคนนนทบุรีเรื่อยมา ขณะที่คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่เริ่มรู้จักกับย่านสนามบินน้ำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการย้ายที่ตั้งของกระทรวงพาณิชย์จากย่านปากคลองตลาด (มิวเซียมสยามในปัจจุบัน ใกล้กับ MRT สถานีสนามไชย) ไปยังจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของกระทรวงพาณิชย์ เพราะรัฐบาลในเวลานั้น มองว่าเมืองกรุงเทพฯ กำลังขยับขยาย จึงควรย้ายหน่วยงานราชการไปยังรอบนอกเมือง และมีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2532 ให้กระทรวงพาณิชย์ย้ายไปยังอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี หรือในย่านสนามบินน้ำนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม

ทำเลที่ตั้งและสถานที่ใกล้เคียง

สถานที่ใกล้เคียง

สนามบินน้ำ Mueang Nonthaburi District, Nonthaburi, Thailand

รู้จัก สนามบินน้ำ ให้มากขึ้น

ดูรูปภาพใน สนามบินน้ำ

ประกาศขายใน สนามบินน้ำ

ประกาศให้เช่าใน สนามบินน้ำ