‘โคราช’ มีรูปแบบของการวางผังถนนคล้ายคลึงกับพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วไป คือจะมีถนนเส้นหลักใหญ่ ๆ อยู่ไม่มาก แล้วทำเป็นซอยเชื่อมต่อให้ทะลุถึงกันเกือบทั้งหมด ปริมาณของถนนไม่ได้หนาแน่นมากนัก แต่เพียงพอสำหรับการสัญจรไปมาภายในย่านโดยไม่ทำให้เกิดปัญหาจราจรตามมา

ตัวเลือกในการเดินทางค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะใช้รถส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะก็สะดวกสบาย ยกเว้นในช่วงกลางคืนที่ไม่ค่อยสะดวกนักสำหรับการใช้รถโดยสารประจำทาง ซึ่งก็เป็นธรรมดาของพื้นที่ต่างจังหวัด

ค้นหาบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ / ทาวน์โฮม คอนโดในโคราช

มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช เปิดใช้ชั่วคราวช่วงสงกรานต์

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร วงเงินลงทุนโครงการ 84,600 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท และค่าเวนคืน 6,630 ล้านบาท

ปัจจุบันมีความคืบหน้าอย่างมากแล้ว โดยกรมทางหลวง คาดว่าจะสามารถเร่งรัดติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบ System Integration Test ให้แล้วเสร็จ ก่อนเปิดทดลองให้บริการในปี 2566

มอเตอร์เวย์สายใหม่ใน 'โคราช'

ล่าสุด จากข้อมูลของตำรวจทางหลวง แจ้งว่า มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เปิดให้ใช้ฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 (เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น) โดยเริ่มเปิดให้ใช้วันที่ 11-18 เมษายน 2565 เฉพาะช่วงปากช่อง-สีคิ้ว-ขามทะเลสอ ระยะทางรวม 64 กิโลเมตร เวลาเปิดให้บริการ 6.00-24.00 น.

การเดินรถ ให้เดินรถทางเดียวเท่านั้น แบ่งเป็น

– วันที่ 11-14 เมษายน 2565 รองรับการเดินทาง ขาออกกรุงเทพฯ เท่านั้น

– วันที่ 15-18 เมษายน 2565 รองรับการเดินทาง ขาเข้ากรุงเทพฯ เท่านั้น

จุดขึ้นและลงมอเตอร์เวย์ แบ่งเป็น

– จุดที่ 1 จุดเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ ทล.2 ที่ กม.65 (ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ)

– จุดที่ 2 จุดเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ ทล.201 ที่ กม.5+500 (บ.หนองรี ต.สีคิ้ว)

– จุดที่ 3 จุดเข้า-ออก มอเตอร์เวย์ ทล.2068 ที่ กม.8+607 (บ.พวงพะยอม ต.ขามทะเลสอ)

โดยรถที่ใช้บริการได้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ส่วนรถที่ห้ามใช้บริการ ได้แก่ รถจักรยาน, รถจักรยานยนต์, รถสามล้อ, รถยนต์สามล้อ, ล้อเลื่อนตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป (ยกเว้นรถที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษเพื่อใช้ในการกิจของเจ้าพนักงานจราจร รวมถึงงานกู้ภัย หรืองานช่วยเหลือฉุกเฉิน)

 

รู้จักมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

แนวเส้นทางโครงการมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา มีระยะทางรวมประมาณ 196 กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้านตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

แผนที่มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

แผนที่มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช via: กรมทางหลวง

ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญ ๆ ทั้งหมด 10 แห่ง ได้แก่

1. ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 1

2. ทางแยกต่างระดับบางปะอิน 2

3. ทางแยกต่างระดับวังน้อย

4. ทางแยกต่างระดับหินกอง

5. ทางแยกต่างระดับสระบุรี

6. ทางแยกต่างระดับแก่งคอย

7. ทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก

8. ทางแยกต่างระดับปากช่อง

9. ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว

10. ทางแยกต่างระดับนครราชสีมา

ค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ โคราช

ด่านเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-โคราช via: กรมทางหลวง

พร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน 9 แห่ง ได้แก่

1. ด่านบางปะอิน

2. ด่านวังน้อย

3. ด่านหินกอง

4. ด่านสระบุรี

5. ด่านแก่งคอย

6. ด่านมวกเหล็ก

7. ด่านปากช่อง

8. ด่านสีคิ้ว

9. ด่านขามทะเลสอ

ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

ค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช via: กรมทางหลวง

สำหรับค่าธรรมเนียมในช่วง 5 ปี แรก นั้นหากวิ่งตลอดเส้นทางจากด่านขามทะเลสอ มาถึงด่านบางปะอิน หรือจากด่านบางประอินไปสิ้นสุดที่ด่านขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา กรณีที่เป็นรถยนต์ 4 ล้อ เสียค่าธรรมเนียมตลาดสาย 240 รถยนต์เกิน 4 ล้อ ค่าธรรมเนียมตลอดเส้นทาง 380 บาทรถยนต์เกิน 6 ล้อขึ้นไป ค่าธรรมเนียมตลอดเส้นทาง 550 บาท

มอเตอร์เวย์ ยกระดับการเดินทางใน 'โคราช'

ทั้งนี้ มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายเส้นทางในแผนแม่บทระบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2540 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างเส้นทาง 3 สายต่อเนื่องกัน ได้แก่

– สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร (คาดเปิดใช้ปี พ.ศ. 2566)

– สายนครราชสีมา-ขอนแก่น ระยะทาง 169 กิโลเมตร

– สายขอนแก่น-หนองคาย ระยะทาง 160 กิโลเมตร

โดยทั้ง 3 เส้นทางนี้จะมีระยะทางรวมกัน 535 กิโลเมตร โดยมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ที่เริ่มดำเนินการเป็นโครงการแรก

 

ถนนวงแหวนรอบเมืองโคราช คาดเสร็จสมบูรณ์ปี 66

กรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา มีระยะทางทั้งหมด 110 กิโลเมตร คืบหน้าแล้วกว่า 80%

วงแหวนรอบเมือง โคราช

via: กรมทางหลวง

โครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา อยู่ในพื้นที่ อำเภอปักธงชัย, อำเมืองนครราชสีมา และอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนวงแหวนรอบเมืองที่มีขนาดใหญ่และมีระยะทางยาวที่สุดในต่างจังหวัด

ถือเป็นถนนวงแหวนที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รองมาจากถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก)

วงแหวนรอบเมือง โคราช

via: กรมทางหลวง

แนวเส้นทางเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่หลักกิโลเมตรที่ 126 บริเวณตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน ไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนราชสีมา-กบินทร์บุรี) บริเวณตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา

โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ ทิศเหนือ 3 ตอน (ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร) และทิศใต้ 4 ตอน (ระยะทางประมาณ 62 กิโลเมตร) โดยตลอดแนวที่ถนนตัดผ่านนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและพื้นที่เกษตรกรรม

วงแหวนรอบเมือง โคราช

via: กรมทางหลวง

ในปี 2549 ได้ฤกษ์ก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่จึงมีการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นช่วง ๆ ซึ่งปัจจุบันยังเหลือการก่อสร้างอีกประมาณ 30 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 205-ทางหลวงหมายเลข 26 จะเสร็จครบวง คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งโครงการปี 2566

วงแหวนรอบเมือง โคราช

via: กรมทางหลวง

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางที่สามารถระบายการจราจรที่คับคั่งบริเวณตัวเมืองนครราชสีมา รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการคมนาคม การค้า การขนส่ง โดยรวมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสามารถรองรับการขยายตัวของผังเมืองรวมในอนาคต

เลนจักรยานถนน 304 ปั่นขึ้น “เขาใหญ่-เขาแผงม้า-คลองปลากั้ง”

เลนจักรยาน โคราช

กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304-บ้านท่ามะปรางค์ (ตอนที่ 2) อำเภอวังน้ำเขียว, ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ซึ่งเป็นสายทางที่เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ

– อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

– อุทยานแห่งชาติเขาแผงม้า

– อุทยานแห่งชาติคลองปลากั้ง

– อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

– อุทยานแห่งชาติทับลาน

Bike lane Korat_04

รวมถึงเส้นทางดังกล่าวยังมีแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่น่าสนใจ เช่น ผลิตภัณฑ์จากองุ่น ฯลฯ และยังเป็นโครงข่ายที่เชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 อีกด้วย

Bike lane Korat_03

การก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย นม.3052 มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณ กม.ที่ 168+300 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งลักษณะการก่อสร้าง
เป็นการขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไหล่ทาง จำนวน 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ระยะทางประมาณ 44.165 กิโลเมตร

Bike lane Korat_02

ก่อสร้างและปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง พร้อมก่อสร้าง ทางจักรยาน (แยกจากผิวจราจร) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ระยะทาง 333 เมตร ใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 349 ล้านบาท

ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณรูปประกอบจาก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

• ทางรถยนต์ : ถนนเส้นหลักของย่านนี้คือ ถนนมิตรภาพ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 หรือ ทางหลวงสายสระบุรี-สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) เป็นหนึ่งในทางหลวงสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย

โดยเริ่มต้นที่จังหวัดสระบุรี มุ่งเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย มีระยะทางทั้งสิ้น 509 กิโลเมตร การเดินทางค่อนข้างสะดวกสบายและเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว แม้จะมีซอยแยกย่อยอยู่บ้าง แต่ด้วยช่องถนนที่กว้างขวาง จึงสามารถทำความเร็วได้ดี มีทั้งคนในพื้นที่ย่านและคนต่างถิ่นที่สัญจรไปมาผ่านถนนเส้นนี้ สิ่งที่ต้องระวังเป็นเรื่องอุบัติเหตุ ควรใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังเสมอ

• รถเมล์ : มีรถเมล์ขนาดเล็ก คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวและผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ย่าน รถเมล์นี้จะให้บริการในเขตเทศบาลเมืองและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เป็นลักษณะคล้ายกับรถรอบเมืองมากกว่า ค่าโดยสารรถเมล์แบบไม่ปรับอากาศ เริ่มต้นที่ 3 บาท ส่วนรถเมล์ปรับอากาศนั้นมีให้บริการ 2 สายด้วยกัน ซึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยสักนิด ค่าบริการเริ่มต้นที่ 5 บาท ให้บริการในเขตเทศบาลเมือง และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ราคาค่าโดยสารทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้

• วินมอเตอร์ไซค์ : บริเวณย่านนี้มีวินมอเตอร์ไซค์คอยให้บริการอยู่ค่อนข้างมาก คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไม่ได้โดยสารรถส่วนตัวและนักท่องเที่ยว ค่าโดยสารเริ่มต้นจากขั้นต่ำ 20 บาท ซึ่งจำนวนค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับระยะทาง ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ มีหลายคิววินให้เลือกตามสะดวก ใกล้ตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นได้เลย โดยคิววินจะตั้งอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆ อย่างเช่น บริเวณห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน

• รถตุ๊กตุ๊ก : บริเวณย่านฮาเบอร์แลนด์ สาขาโคราชนั้น มีรถตุ๊กตุ๊กเป็นจำนวนมากคอยให้บริการอยู่ ค่าโดยสารเริ่มต้นจากราคา 30 บาท ปรับเพิ่มราคาตามระยะทาง ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการรถตุ๊กตุ๊กจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

เหตุผลที่รถตุ๊กตุ๊กได้รับความนิยมก็เพราะรถตุ๊กตุ๊กของที่นี่คิดราคาตามจริง ไม่ได้เรียกแพงเกินสมควร แถมรถตุ๊กตุ๊กก็ยังมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ นั่งรถเล่นชมเมืองก็ได้บรรยากาศสบายอารมณ์ไปอีกแบบ รถตุ๊กตุ๊กส่วนมากจะอยู่ในระแวกห้างสรรพสินค้า แต่ไม่มีตามหัวมุมซอยมากเท่าคิววิน

• รถสามล้อ : รถสามจะวิ่งให้บริการอยู่รอบ ๆ เมือง เห็นได้มากกว่ารถโดยสารประเภทอื่น ค่าบริการเริ่มต้นอยู่ที่ราคา 20 บาท ปรับขึ้นลงตามระยะทางการโดยสารและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ รถสามล้อส่วนใหญ่จะได้รับความนิยมจากชาวบ้าน เนื่องจากว่ามีราคาไม่สูงมากและสามารถบรรทุกของได้มากมาย

ส่วนนักท่องเที่ยวนั้นก็ให้ความนิยมรถสามล้อกันไม่น้อย ส่วนใหญ่จะเน้นขึ้นในช่วงเช้า หรือช่วงเย็น เพราะแดดไม่ร้อนจัดจนเกินไป ได้ทั้งความเพลิดเพลินและดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวเมืองโคราช

• รถไฟ : การโดยสารรถไฟสำหรับนักท่องเที่ยวนั้น วันหนึ่งมีหลายเที่ยวหลายเวลา รองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งโซนภาคกลางและภาคอีสาน โดยการเดินทางจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดนครราชสีมา ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง ส่วนสถานีรถไฟของโคราชก็อยู่ห่างใจกลางย่านไปไม่เท่าไร ตั้งอยู่บนถนนเส้นเลี่ยงเมืองหรือถนนจอมสุรางค์ยาตร์

• รถทัวร์ : การโดยสารรถทัวร์นั้น มี บริษัท ขนส่ง จำกัด คอยให้บริการอยู่ตลอดทั้งวัน สามารถเดินทางไปได้ทุกภาค โดยรถทัวร์นั้นมีทั้งแบบธรรมดาและแบบปรับอากาศ ซึ่งรถทัวร์แบบปรับอากาศเดินทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาใช้เวลาประมาณ 3.20 ชั่วโมง ค่าบริการอยู่ที่ 157 บาท ส่วนแบบธรรมดาใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพถึงนครราชสีมาประมาณ 4.30 ชั่วโมง ค่าบริการอยู่ที่ 87 บาท มีเที่ยวให้เดินทางตลอดทั้งวัน ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

รูปแบบการเดินทางที่หลากหลายใน 'โคราช'

Get the Guru View

การเดินทางถือเป็นจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของย่าน ‘โคราช’ นี้ได้ เนื่องจากมีรูปแบบการเดินทางหลายประเภท ตอบโจทย์คนให้รถใช้ถนนในทุกกลุ่ม และการให้บริการรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภทก็มีประสิทธิภาพจริง ไม่ได้มีเพียงเพื่อขอให้มีเหมือนกับบางพื้นที่ ทั้งผู้คนภายในย่านและนักท่องเที่ยวจึงไม่ต้องประสบปัญหาในการเดินทาง ไม่ว่าช่วงเวลาไหน หากมีรถประเภทหนึ่งสิ้นสุดระยะเวลาในการให้บริการไป ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกอื่นได้ทันที นอกจากนี้ยังมีการสร้างสัญลักษณ์การจดจำให้กับย่านด้วยรถตุ๊กตุ๊กและสามล้อด้วย

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ