‘จรัญสนิทวงศ์’ ได้รับอานิสงส์จากแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมของรัฐบาลอย่างรถไฟฟ้าหลายสายในกรุงเทพฯ หนึ่งในเส้นทางที่น่าจับตาอย่างยิ่ง คือส่วนต่อขยายจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือเส้นเฉลิมรัชมงคล ที่ได้สร้างเส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเพิ่มเติมสองด้าน ทั้งจากสถานีบางซื่อไปยังท่าพระ และจากสถานีหัวลำโพงไปยังบางแคซึ่งจะช่วยให้การเดินทางเข้า-ออกเมือง เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว

คาดการณ์ว่าหากแผนการพัฒนารถไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้บริการ จะยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนเมืองได้ไม่น้อย ส่งผลให้ทำเลอย่าง ‘จรัญสนิทวงศ์’ ได้รับอานิสงส์ไปเต็ม ๆ 

จากปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ชั้นนอกบางพื้นที่ที่มักติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางที่เชื่อมต่อฝั่งพระนครไปยังฝั่งธนบุรีในลักษณะเป็นสะพานข้าม ความหนาแน่นของรถในชั่วโมงเร่งรีบ
ทำให้เกิดปัญหาจราจรไม่คล่องตัว จึงเกิดการสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าเพื่อช่วยระบายความหนาแน่นบนท้องถนนบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้น เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแห่งแรก ในปีพ.ศ. 2552 คือรถไฟฟ้า BTS (สนามกีฬาแห่งชาติ-บางหว้า)

ส่วนในอนาคตอันใกล้นี้ เส้นทางรถไฟฟ้าที่น่าจับตามีอีกจุดหนึ่งคือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค โดยมีจุดเริ่มต้นจากสถานีหัวลำโพง ต่อไปยังสถานีวัดมังกรฯ สถานีสามยอด ยาวไปจนถึงพื้นที่ของสถานีสนามไชย ใกล้ปากคลองตลาด ซึ่งเป็นจุดสำคัญก่อนที่เส้นทางรถไฟฟ้าจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝั่งธนบุรี ไปจนถึงแยกท่าพระและเชื่อมต่อไปถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยความพิเศษของเส้นทางนี้คือ เป็นลักษณะอุโมงค์รถไฟฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกในประเทศไทย

เส้นทางรถไฟฟ้าแห่งอนาคต

อุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค

อุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค เป็นโครงการเดินรถไฟฟ้าที่สร้างเป็นลักษณะใต้ดิน เชื่อมต่อจากสถานีหัวลำโพง มีระยะทางรวม 14 กิโลเมตร ทั้งหมด 11 สถานี แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

ช่วงระยะที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่สถานีหัวลำโพงไปตามถนนพระราม 4  ไล่ไปถึงถนนเจริญกรุง เลี้ยวเข้าสู่ถนนสนามไชย ถึงบริเวณปากคลองตลาด และข้ามอุโมงค์ใต้ดินใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี จากนั้นผ่านถนนอิสรภาพแล้วค่อยเปลี่ยนลักษณะเส้นทางจากใต้ดินขึ้นมาบนทางยกระดับบนดิน ไปจนถึงท่าพระ ระยะทางรวม 5 กิโลเมตร สถานีท่าพระนี้เองเป็นจุดตัดกับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย บางซื่อ-ท่าพระ

ช่วงระยะที่ 2 จะผ่านถนนเพชรเกษมยาวไปจนถึงถนนกาญจนาภิเษก พุทธมณฑล สาย 2 เข้าสู่จังหวัดนครปฐมได้อย่างง่ายดาย จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแคนี้ สามารถไปเชื่อมต่อกับส่วนต่อขยายสีน้ำเงินอีกฝั่งหนึ่งได้ ซึ่งฝั่งนั้นมาจากสถานีบางซื่อ ก่อนจะผ่านแยกเตาปูนและข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแบบทางยกระดับ (สะพาน)

ในขณะที่ช่วงหัวลำโพง-บางแคจะเป็นอุโมงค์ลอดใต้น้ำ สร้างความตื่นตาใจแก่ชาวกรุงไม่น้อย แต่ทั้งนี้อุโมงค์ที่สร้างเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ว่านั้น จะไม่ได้สร้างใต้น้ำอย่างที่หลายคนเข้าใจกัน แต่เป็นการสร้างแบบใต้ดิน อยู่ลึกจากใต้ท้องน้ำถึงหลังอุโมงค์อยู่ที่ 9.71 เมตร มีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล โดยอุโมงค์ข้ามนี้เป็นแบบคู่ขนานไปกลับ เชื่อมต่อระหว่างสถานีสนามไชย และสถานีท่าพระ ระยะห่าง 1,254.23 เมตร

ความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

ปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย หัวลำโพง-บางแค ปัจจุบันเปิดทดลองใช้จากหัวลำโพง-บางหว้าแล้ว และคาดว่าจะเปิดใช้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยเมื่อถึงเวลานั้นไม่เพียงแต่เส้นทางคมนาคมนี้จะอำนวยความสะดวกให้ผู้คนเดินทางไปฝั่งพระนครหรือฝั่งธนได้รวดเร็ว

นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อตลาดอสังหาฯ บริเวณเส้นทางรถไฟฟ้าพาดผ่านอีกด้วย โดยเฉพาะย่านที่อยู่ไม่ไกลจากจุดตัดสถานีร่วมบริเวณแยกท่าพระ (สถานีท่าพระ) ซึ่งเป็นจุดที่ทั้งสองเส้นทางทั้งจากฝั่งหัวลำโพง และบางซื่อมาบรรจบกัน จึงเป็นเหตุให้ย่านจรัญสนิทวงศ์ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของตลาดที่อยู่อาศัย ทั้งคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ ตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมรถไฟฟ้า

ราคาที่ดินย่านจรัญสนิทวงศ์ ทำเลที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่าน และกำลังไต่ระดับสูงขึ้น

ราคาที่ดินย่านจรัญสนิทวงศ์ ทำเลที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและมีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินพาดผ่าน และกำลังมีราคาที่ดินไต่ระดับสูงขึ้น

ปัจจุบันราคาประเมินที่ดินโดยกรมธนารักษ์ บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ อยู่ที่ 150,000 – 200,000 บาท/ตร.ว. ซึ่งราคาซื้อขายจริงย่อมอยู่ในระดับสูงกว่านี้มาก หากเส้นทางรถไฟฟ้าพร้อมเปิดให้ใช้บริการ ส่งผลให้ราคาอสังหาฯ ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดฯ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้า

ปัจจุบันพบว่ามีโครงการคอนโดฯ จำนวนมากผุดขึ้นมาในพื้นที่แนวรถไฟฟ้าย่านจรัญสนิทวงศ์ เร่งเปิดขายและรองรับอุปสงค์ที่เริ่มทยอยเข้าสู่พื้นที่ ด้านระดับราคาก็มีให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ระดับผู้เริ่มต้นทำงาน รายได้ไม่สูงมากนัก ไปจนถึงระดับกลาง แต่ระดับ Hi end ยังไม่ปรากฏมากนัก

ส่วนใหญ่โครงการระดับราคาล้านต้น ๆ จะมียูนิตจำนวนมาก ส่งผลต่อราคาเฉลี่ยโดยรวมคอนโดมิเนียมบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ ยาวไปจนถึงสี่แยกท่าพระ อยู่ที่ราว 70,000 – 80,000 บาท/ตร.ม. เท่านั้น ซึ่งโดยภาพรวมยังถือว่าไม่แพงมากนัก สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้ง่ายกว่าคอนโดฯ ในใจกลางเมือง ซึ่งระดับราคาพุ่งสูงมากกว่า 100,000 บาท/ตร.ม. ไปแล้ว

ในอนาคตอันใกล้นี้ เราคงได้เห็นเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเกิดขึ้นทั้งสองด้าน ไม่ว่าจะฝั่งบางซื่อ หรือหัวลำโพงที่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามายังฝั่งธนบุรี และบรรจบกัน ณ แลนด์มาร์คสำคัญแห่งอนาคตอย่างท่าพระ ย่านที่อยู่ใกล้เคียง เช่น จรัญสนิทวงศ์

ที่ตั้งของโครงการคอนโดฯ  บ้านเดี่ยว รวมถึงทาวน์เฮ้าส์หลายโครงการด้วยกัน ย่อมได้รับผลดีตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการปรับขึ้นของราคาที่ดินส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัย เวลานี้จึงเหมาะแก่ผู้ที่กำลังสนใจซื้อที่อยู่อาศัยหรือผู้ลงทุนหวังผลกำไรในอนาคต เพราะราคาที่อยู่อาศัยยังไม่สูงมากนัก

หากรถไฟฟ้าพร้อมเปิดใช้บริการ แน่นอนว่ากลุ่มอุปสงค์จะเข้าสู่พื้นที่นี้มากขึ้น ยิ่งส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาฯ ที่จะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นำไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีความครบครัน สะดวก สบายเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองมากขึ้น และยังสามารถปล่อยเช่าหรือขายต่ออสังหาฯ ได้ราคาดีอย่างแน่นอน

อ่านรีวิวโครงการย่านจรัญสนิทวงศ์ได้ที่นี่

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ