คลองสาน เป็นอีกหนึ่งย่านนวัตกรรมเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เอกลักษณ์ของย่านคลองสานนี้เป็นกลิ่นไอของวิถีชีวิตแบบโบราณ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นแฝงอยู่ในทุกมุมมอง แม้ว่าเมืองจะพัฒนาไปมากแค่ไหน แต่ก็ยังคงรักษาข้อดีตรงนี้เอาไว้ได้อย่างชัดเจน รูปแบบการใช้ชีวิตในย่านก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างชุมชนริมน้ำที่เก่าแก่กับความเจริญของเมืองสมัยใหม่

ย้อนรอย ‘วังค้างคาว’ อาคารเก่าย่าน ‘คลองสาน’

อาคารราชพัสดุบ้านพระประเสริฐวาณิช (เขียว) หรือ อาคารวังค้างคาว เป็นหนึ่งในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ โดยอาคารดังกล่าวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของพระประเสริฐวานิช (เจ้าสัวเขียว เหล่าประเสริฐ)

วังค้างคาว ย่าน 'คลองสาน'

ต่อมาบ้านและที่ดินตกเป็นของนายเว้น ผู้เป็นบุตรชาย และนายเว้นได้บริจาคให้กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2464 โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2450-2460 ได้มีการให้บริษัทหลักสุงเฮง ของนายเหียกวงเอี่ยม อดีตประธานหอการค้าไทย-จีน เช่าอาคารและพื้นที่เป็นสำนักงานและท่าเรือดำเนินกิจการรับ-ส่งสินค้าทางเรือ จากนั้น ห้างฮั่วจั่วจั่นได้มาขอเช่าต่อ โดยใช้พื้นที่ใต้ตึกเป็นที่เก็บสินค้า

เมื่อเลิกเช่าแล้วตัวอาคารจึงถูกปิดร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์มาหลายสิบปี จึงทำให้มีค้างคาวเข้ามาทำรังและอาศัยอยู่บริเวณใต้ตึกเป็นจำนวนมาก จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนเรียกอาคารเก่าหลังนี้ว่า “วังค้างคาว”

วังค้างคาว ย่าน 'คลองสาน'

ในปี พ.ศ. 2561 กรมศิลปากรได้ประกาศรายชื่อโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครตามนัยราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 165 ง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 โดยมีบ้านพระประเสริฐวานิช (เขียว) (วังค้างคาว) ในประกาศดังกล่าว

สำหรับลักษณะและรูปแบบของอาคาร เป็นกลุ่มอาคารเก๋งจีน 2 ชั้น 2 หลัง ตั้งขนานกันหันหน้าออกแม่น้ำเจ้าพระยา มีระเบียงเชื่อมถึงกัน ล้อมลานโล่งตรงกลางไว้ พื้นที่ตรงกลางด้านล่างอาคารเป็นลานโล่งขนาดใหญ่และพื้นที่บริเวณใต้ถุนอาคารถูกแบ่งเป็นสัดส่วนทั้งสองฝั่ง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่เก็บสินค้า อาคารก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้อง หน้าจั่วปูนปั้น สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)

วังค้างคาว ย่าน 'คลองสาน'

ล่าสุด กรมธนารักษ์ได้ประกาศประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ (วังค้างคาว) พร้อมที่ดินนอกที่ตั้งตัวอาคาร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2723 (บางส่วน) โฉนดที่ดินเลขที่ 3249 แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ 0-3-29 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดพิชัยญาติ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 316 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-3769
โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 663 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-3601
โรงเรียน วิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 719 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-2258
โรงเรียนสตรีวุฑฒิศึกษา ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.24 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-2986
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 2.05 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-890-1801
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 2.19 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-473-7000

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02 437 0123
โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 392 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-442-2500
โรงพยาบาลนันอา ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.7 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-439-5100

ห้างสรรพสินค้า

ICONSIAM ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 455 เมตร เปิดทำการ 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-495-7000
The Lighthouse ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 923 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-861-0085
Vue ศูนย์การค้า ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.02 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-861-0298
แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.52 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-427-0240

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจย่อยสมเด็จเจ้าพระยา ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 192 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-438-1030 ext. 3 
สถานีตำรวจ บางยี่เรือ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 2.43 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-466-7557

ธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสาน ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 165 เมตร เปิดทำการ 08.30-16.00 น. ปิดทำการวันเสาร์และอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-0216
ธนาคารทหารไทย ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 228 เมตร เปิดทำการ 08.300-15.30 น. ปิดทำการวันเสาร์และอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 1111
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองสาน ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 688 เมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการวันเสาร์และอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-861-0140
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 729 เมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการวันเสาร์และอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-108-9081

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– ไปรษณีย์คลองสาน ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 345 เมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-438-4993
Kerry Express Retail Service Point สาขา B2S แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.49 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-21.00 น.
– ไปรษณีย์วงเวียนใหญ่ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.99 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-17.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-1227

บริการงานซ่อมบำรุง

บี-ควิก ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 274 เมตร เปิดทำการ 08.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-101-5574
Fixgabike ศูนย์ซ่อมบำรุงจักรยาน ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 1.6 กิโลเมตร เปิดทำการ 12.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 089-836-3489
สยามนิสสัน กลการ ระยะห่างจากโรงพยาบาลตากสิน 2.09 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-466-1803

 

Get the Guru View

ใช่ว่าเป็นย่านเก่าแก่แล้วจะต้องมีแต่ของโบราณ ไร้ซึ่งความศิวิไลของเมืองหลวง ย่าน ‘คลองสาน’ เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ เพราะตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ริมน้ำที่ไม่ว่าใครก็อยากไปเยือน มีทั้งมนต์เสน่ห์ของเมืองเก่า และมนต์เสน่ห์ของเทคโนโลยีล้ำสมัย

บรรยากาศภายในย่านจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา อย่างเช่น ช่วงเช้ามืดที่มีตลาด เราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมค่อนข้างมาก คึกคักแต่ไม่วุ่นวาย ระหว่างวันอาจจะเงียบไปบ้าง พอตกเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นย่านที่มีแสงสีตระการตา สร้างความประทับใจให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ผู้คนที่อาศัยในย่านนี้จึงค่อนข้างหลากหลาย อาชีพที่ทำก็มีหลากหลายเช่นเดียวกัน

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ