หากใครได้เคยแวะเวียนมาแถวย่าน ‘จตุจักร’ แล้วไม่รู้จักตลาดนัดจตุจักรก็คงแปลกเต็มที เพราะที่นี่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของย่านเลยทีเดียว ตลาดนัดขนาดใหญ่ที่นี่มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งมือหนึ่งและมือสอง และยังเป็นแหล่งค้าส่งระดับต้น ๆ ของกรุงเทพฯ อีกด้วย 

ขยายวันเปิดตลาดนัดจตุจักร เป็น 6 วัน/สัปดาห์

คณะกรรมการบริหารสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครจัดทำมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการค้าของผู้ค้าในตลาดนัดจตุจักร โดยกำหนดมาตรการส่งเสริมการทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร ดังนี้

ตลาดนัดจตุจักร ขยายเวลาเปิด

มาตรการที่ 1 อนุญาตให้มีการค้าในวันธรรมดา และขยายเวลาปิดแผงค้าให้สามารถค้าขายในเวลากลางคืน

ที่ผ่านมาสัญญาให้สิทธิแผงค้าในตลาดนัดจตุจักร กำหนดให้เปิดทำการค้าในวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเพิ่มเติม เท่ากับมีเวลาค้าขาย 2 วันในแต่ละสัปดาห์ คณะกรรมการบริหารฯ จึงพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ค้าสามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ

– วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เปิดได้ถึงเวลา 18.00 น.

– วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ เปิดได้ถึงเวลา 22.00 น.

– เว้นวันจันทร์ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้า รวมทั้งขุดลอกรางระบายน้ำ

ตลาดนัดจตุจักร

มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแผงค้าได้สะดวก พร้อมจัดลานกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ปัจจุบันตลาดนัดจตุจักรได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าส่วนที่รุกล้ำริมรางระบายน้ำในตลาดนัดออกทั้งหมดแล้ว ทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการมีทางเดินสำหรับเลือกซื้อสินค้าได้โดยสะดวก

ทั้งนี้ ตลาดนัดจตุจักรกำลังจะดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าที่รุกล้ำบริเวณริมรั้วด้านในออกทั้งหมด แล้วปรับปรุงให้มีทางเดินรอบรั้วด้านใน รวมทั้งยังปรับปรุงทางเดินในซอยในโครงการ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการเดินเลือกซื้อสินค้า

นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงทางกายภาพอื่น ๆ เช่น ไฟส่องสว่าง และทางเดิน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2564 ซึ่งจะสามารถเปิดให้ค้าขายเพิ่มเติมตามวันและเวลาข้างต้นได้ 

ตลาดนัดจตุจักร

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณรอบหอนาฬิกาอย่างสม่ำเสมอ เช่น กิจกรรมพันธุ์ cactus (กระบองเพชร) เทศกาลของขวัญ (giftshop) เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเดินเข้าไปเลือกชมสินค้าในแผงค้าด้านในมากขึ้น

 

ชวนชมอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ บริเวณอุทยานประกอบด้วยลานกิจกรรม บริเวณจัดนิทรรศการความงดงามของผีเสื้อและแมลงนานาชนิด

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ที่จตุจักร

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า วิจัย รวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อและแมลง และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจโดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปเยี่ยมชมผีเสื้อในต่างจังหวัด

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ที่จตุจักร

ส่วนแสดงของอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ประกอบไปด้วย

1. การฉายวิดีทัศน์เรื่องแมลงกับระบบนิเวศ บริเวณนิทรรศการห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อและแมลง (เปิดให้ชมเฉพาะหมู่คณะ)

2. ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรง ภายในโดมขนาดใหญ่สูง 15 เมตร ซึ่งสามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้าง เป็นส่วนจัดแสดงผีเสื้อกว่า 500 ตัว 20 ชนิด

ถือเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เหมาะแก่การเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง ตลอดจนวงจรชีวิต ของผีเสื้อและแมลง

ทั้งนี้ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “อุทยานการเรียนรู้จตุจักร” ภายในพื้นที่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

สอดคล้องกับมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ “สวนสาธารณะ” เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยได้ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายในห้องเรียนเท่านั้น

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ที่จตุจักร

การเยี่ยมชมอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนกำแพงเพชร 3 ในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เปิดทุกวันอังคาร-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดทุกวันจันทร์) ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 

สำหรับการเข้าเยี่ยมชมแบบหมู่คณะ ต้องทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานสวนสาธารณะ เพื่อขออนุญาตเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าประมาณ 5-7 วันทำการ

ในย่านจตุจักร ยังมีกิจกรรมห้ามพลาดอื่น ๆ มากมายในย่านนี้

แหล่งช็อปปิ้ง

Metro Mall จตุจักร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 83 เมตร เปิดทำการ 09.00-21.00 น.
JJ Mall ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 538 เมตร เปิดทำการ 10.00-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-265-9999
ตลาดนัดจตุจักร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 541 เมตร เปิดทำการ 09.00-18.00 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์
Or Tor Kor Market ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 990 เมตร เปิดทำการ 08.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-279-2080
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขา สะพานควาย ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.3 กิโลเมตร เปิดทำการ 09.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-616-7555
ยูเนี่ยน มอลล์ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.44 กิโลเมตร เปิดทำการ 11.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-512-5000

ร้านอาหาร

– Ice Cube From Cafe Ice ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 380 เมตร เปิดทำการ 09.00-20.00 น. เปิดทำการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 087-780-5839
– Toh-Plue ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 658 เปิดทำการ 08.00-19.00 น. ปิดทำการวันจันทร์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-5712
– หมูย่างน้ำผึ้ง แม่สุมณฑา จตุจักร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 673 เมตร เปิดทำการ 08.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 081-633-1939
ขาหมู จตุจักร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.47 กิโลเมตร เปิดทำการ 07.30-15.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 099-369-9426

สังสรรค์ยามค่ำคืน

Dumbo ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.5 กิโลเมตร เปิดทำการ 17.30-00.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 094-560-7222
Buddha Bar ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.63 กิโลเมตร เปิดทำการ 18.00-01.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 089-171-7856
Play Yard ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.78 กิโลเมตร เปิดทำการ 18.00-01.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 085-146-8017
– ร่ำรวย บาร์ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 2.03 กิโลเมตร เปิดทำการ 17.00-02.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-615-8788

ออกกำลังกาย

– สวนวชิรเบญจทัศ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 298 เมตร เปิดทำการ 05.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-537-9221
– สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 854 เมตร เปิดทำการ 05.00-18.30 น.
– Tg Fitness Head Office Thai Air Ways ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 2.12 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-545-3030

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 253 เมตร เปิดทำการ 10.00-16.00 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-4500
– อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานคร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.02 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-16.30 น. ปิดทำการทุกวันจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-272-4359

สถานที่สำคัญทางศาสนา

วัดไผ่ตัน ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 905 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-278-3634
– วัดเซนต์จอห์น โบสถ์คาทอลิก ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.32 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-938-7789
วัดพระศิวะเจ้า ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีหมอชิต 1.68 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 081-576-0008

 

จตุจักร Welcome sign at Chatuchak Weekend Market, Bangkok, Thailand

 

Get the Guru View

แน่นอนว่ากิจกรรมที่พลาดไม่ได้เมื่อมาย่านจตุจักรก็คือ การเลือกชมเลือกซื้อสินค้าที่หลากหลาย ไล่ไปตั้งแต่ตลาดนัดจตุจักร ตลาดสด อตก. JJ MALL และแหล่งจับจ่ายใช้สอยอื่น ๆ ที่เรียงรายกันอยู่ ไม่ว่ากำลังมองหาอะไร รับรองได้ว่าจะเจอในย่านนี้อย่างแน่นอน

แต่การช้อปปิ้งก็ไม่ใช่ความน่าสนใจเพียงอย่างเดียว ยังมีสวนรถไฟหรือสวนวชิรเบญจทัศ ซึ่งอยู่ข้าง ๆ ตลาดนัดจตุจักรนั่นเอง ในนั้นมีกิจกรรมกลางแจ้งให้ทำร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวได้ตลอดทั้งวัน ไม่อย่างนั้นก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ลึกเข้าไปอีกหน่อย ชอบแบบไหนก็เลือกได้เต็มที่เลย

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ