จรัญสนิทวงศ์ ถือเป็นย่านที่ใกล้กับแหล่งธรรมชาติขนาดใหญ่อย่างแม่น้ำเจ้าพระยา มนต์เสน่ห์ของย่านเมืองเก่าที่มาพร้อมเรื่องราวเล่าขาน ทุกอย่างแฝงอยู่ในวิถีชีวิตชุมชน ตึกรามบ้านช่อง ไปจนถึงแนวคิด ประกอบกับย่านนี้มีการพัฒนาไปอย่างมากทั้งรถไฟฟ้า และถนนสายใหม่ ๆ จึงทำให้ย่านนี้เหมาะกับการใช้ชีวิตมากขึ้น รวมถึงได้มีปรับภูมิทัศน์ของถนนเส้นนี้ให้มีความสวยงาม เจริญหูเจริญตา

กทม. เดินหน้าจัดระเบียบสายไฟ-สายสื่อสาร

กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตกรุงเทพฯ เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2 มหานครสีเขียว สะดวกสบาย อันเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่กรุงเทพมหานครต้องจัดระเบียบปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาดไม่มีสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์รกรุงรัง

ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อนำระบบสายไฟฟ้า และแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรังลงใต้ดิน รวมถึงจัดระเบียบในหลายเส้นทาง เพื่อปรับโฉมสภาพภูมิทัศน์ในกรุงเทพฯ ให้สวยงาม

โดยโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินของกรุงเทพมหานคร กำหนดแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 2,450 กิโลเมตร ประกอบด้วย

1. พื้นที่กรุงเทพฯ เหนือ รวมระยะทาง 620 กิโลเมตร

2. พื้นที่กรุงเทพฯ ตะวันออก รวมระยะทาง 605 กิโลเมตร

3. พื้นที่กรุงธนเหนือ รวมระยะทาง 605 กิโลเมตร

4. พื้นที่กรุงธนใต้ รวมระยะทาง 620 กิโลเมตร

สายไฟ สายสื่อสารในกรุงเทพฯ

ตัวอย่างสายไฟและสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ via: shutterstock

ปัจจุบันได้ก่อสร้างท่อร้อยสายใต้ดินในพื้นที่นำร่องระยะทาง 7.252 กิโลเมตรแล้วเสร็จ และทดสอบระบบการใช้งานเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

1. ถนนวิทยุ (ถนนเพชรบุรี-แยกเพลินจิต) ระยะทาง 1.337 กิโลเมตร

2. ถนนรัชดาภิเษก (MRT ศูนย์วัฒนธรรมประตู 2-หน้าซอยรัชดาภิเษก 7) ระยะทาง 2.060 กิโลเมตร

3. ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ถนนสาทรเหนือ/ใต้-ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 10) ระยะทาง 1.670 กิโลเมตร

4. ถนนวิทยุ (แยกเพลินจิต-หน้าซอยร่วมฤดี) ระยะทาง 2.185 กิโลเมตร

ล่าสุด กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ร่วมกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารและสิ่งสาธารณูปโภคในถนนจรัญสนิทวงศ์

จัดระเบียบสายสื่อสาร ย่านจรัญสนิทวงศ์

โดยเป็นหนึ่งในโครงการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านกายภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อมในย่านจรัญสนิทวงศ์

จัดระเบียบสายสื่อสาร ย่านจรัญสนิทวงศ์

โดยเริ่มจากแยกบรมราชชนนี ถึงสะพานคลองมอญ ระยะทางประมาณ 3,820 เมตร แบ่งโซนการทำงานเป็น  5 โซน ทั้งขาเข้าและขาออก ประกอบด้วย

1. คลองมอญ-ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29

2. ซอยจรัญสนิทวงศ์ 29-แยกไฟฉาย

3. แยกไฟฉาย-หน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร

4. หน้าห้างสรรพสินค้าแม็คโคร-คลองบางกอกน้อย

5. คลองบางกอกน้อย-ถนนบรมราชชนนี

จัดระเบียบสายสื่อสาร ย่านจรัญสนิทวงศ์

โดยจะดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน 2564

ขอบคุณรูปประกอบจัดระเบียบสายสื่อสารในย่านจรัญสนิทวงศ์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

 

สถานศึกษา

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 734 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-6873
– โรงเรียนศิษย์วัฒนา ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 814 เมตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.02 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-222-0680
– โรงเรียนดรุณวัฒนา ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.12 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 081-919-9041
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.13 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-434- 6155
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.3 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2424-7570

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 612 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-412-0055
โรงพยาบาลศิริราช ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.87 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-7000
โรงพยาบาลธนบุรี ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2.22 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-487-2000
โรงพยาบาลยันฮี ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 6.2 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-879-0300

ห้างสรรพสินค้า

แม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ เปิดทำการ 06.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-000-8040
เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2.26 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-884-6027
เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2.64 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.30-21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-877-5000
เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 2.84 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-02.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 087-087-3300

แมคโคร จรัญสนิทวงศ์ แหล่งจับจ่ายขนาดใหญ่ในย่านนี้

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 90 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-3035
– สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 3.43 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1440

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาแม็คโคร จรัญสนิทวงศ์ ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 130 เมตร เปิดทำการ 10.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-3657
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยพรานนก ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.07 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-1603
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.4 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-412-9787

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– ไปรษณีย์ไทย สาขาบางกอกน้อย ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.04 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-418-4529
– ไปรษณีย์ไทย สาขาบางขุนนนท์ ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.39 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-0177

บริการงานซ่อมบำรุง

– ซ่อมรถ BENZ สามแยกไฟฉาย ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 801 เมตร เปิดทำการ 08.00-17.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-866-2390
– อู่กลางบริษัท จรัลยนต์เซอร์วิส ระยะห่างจากแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ 1.26 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-0863

จรัญสนิทวงศ์ เหมาะกับการใช้ชีวิตในหลาย ๆ ด้าน

 

Get the Guru View

แม้ว่าย่านจรัญสนิทวงศ์จะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในย่านเมืองเก่า เหมือนกับย่านอื่น ๆ ในเขตฝั่งธนบุรี แต่บรรยากาศโดยรวมของที่นี่ไม่เก่าเลย กลับมีความทันสมัยแบบสังคมเมืองมากกว่าเสียอีกเนื่องจากปัจจุบันมีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ พาดผ่าน เมื่อรวมกับบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก็ยิ่งทำให้ย่านนี้ดูหรู ดูแพงมากขึ้น

การใช้ชีวิตในย่านนี้ จริง ๆ แล้วจึงมีสีสันมาก สิ่งอำนวยความสะดวกมีให้แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้ง สถานศึกษา สถานพยาบาล และอื่น ๆ ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตอย่างมาก

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ