เดอะมอลล์ท่าพระ น่าจะเป็นจุดแรกที่นึกถึงในย่าน ‘ตลาดพลู’ และเป็นจุดนัดพบที่ค่อนข้างสะดวกสบายกว่าตำแหน่งอื่น ๆ เพราะไม่ว่าจะเดินทางมาด้วยรูปแบบไหน รถส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ ก็สามารถเดินทางได้สะดวก

จุดนัดพบใหญ่ ๆ ในย่านนี้ก็มีเดอะมอลล์ท่าพระ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ในย่านนี้ หรือตลาดพลู ย่านของกินขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของฝั่งธนบุรี

พิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลูสู่พื้นที่ส่วนรวมของคนตลาดพลู

พิพิธภัณฑ์ ตลาดพลู

ย่านตลาดพลู นอกเหนือจากการเป็นย่านของกินยอดนิยมระดับประเทศแล้ว ยังเป็นย่านการค้าและสวนพลูเก่าแก่ เคียงคู่พระนครหลวงธนบุรี และกรุงเทพฯ มากว่า 250 ปี โดยเป็นย่านที่สั่งสมกลุ่มคนและวัฒนธรรมลูกผสม “จีนสยาม” เป็นกลุ่มหลัก อยู่ร่วมกับชาวมลายูมุสลิม จนสั่งสมมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ เช่น ศาลเจ้า โรงเจ วัด มัสยิดเก่าแก่ มีตึกแถวบ้านเรือนยุคคสมัยต่าง ๆ ซ้อนทับกัน

พิพิธภัณฑ์ ตลาดพลู

จากความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของย่านดังที่กล่าวมานี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สำหรับย่านตลาดพลูขึ้น

วัตถุประสงค์ในการสร้างพิพิธภัณฑ์

– มีศาลเจ้าตึกดิน (ปุนเถ้ากง) ดั้งเดิมเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของตลาดพลูเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นแหล่งสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวย่านตลาดพลู

– เป็นพิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลู จัดแสดงเรื่องราวการตั้งรกราก ทำมาค้าขาย ของชาวย่านตลาดพลู รวมทั้งเรื่องราวของโรงเรียนกงลี้จงซันทั้งประวัติ และจำลองวิถีการเรียนการสอนภาษาจีน

– เป็นศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตลาดพลู

– เป็นพื้นที่เปิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การทำมาค้าขายของชาวชุมชนต่าง ๆ ในย่านตลาดพลู

– เป็นพื้นที่กิจกรรมเอนกประสงค์สำหรับชุมชน ทั้งด้านสันทนาการ ศิลปะ การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะตอบสนองทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิมและสมัยใหม่

พิพิธภัณฑ์ ตลาดพลู

แนวคิดในการออกแบบคือการสร้างพื้นที่ร่วมที่คนตลาดพลูจะเข้าถึงได้ เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับย่านตลาดพลู โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นศาลเจ้า ส่วนบริการข้อมูล-ประชาสัมพันธ์ โรงงิ้วและลานกิจกรรม ห้องแสดงประวัติศาสตร์ย่านตลาดพลู ห้องนิทรรศการสร้างสรรค์หมุนเวียน ห้องเรียนสำหรับ Workshop ร้านกาแฟ-ร้านค้าชุมชน

พิพิธภัณฑ์ ตลาดพลู

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ย่านตลาดพลูยังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงแบบ และจะนำเสนอต่อภาคประชาชนในย่านตลาดพลูต่อไป

ขอบคุณรูปประกอบจาก Community Project Studio by Arsomsilp

ในย่านตลาดพลูยังมีกิจกรรมห้ามพลาดอีกมากมาย ดังนี้

แหล่งช็อปปิ้ง

เดอะมอลล์ท่าพระ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 402 เมตร เปิดทำการ 11.00-21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-469-1000
GIFFARINE ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 466 เมตร เปิดทำการ 09.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-891-5131
– ตลาดพลู ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 799 เมตร เปิดทำการ 07.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 085-8337135
At Talatphlu สุขภาพดีที่ตลาดพลู ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 912 เมตร เปิดทำการ 10.00-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 095-2523392
– ตลาดใหม่โกบ๊อ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 1.83 กิโลเมตร เปิดทำการ 05.00-23.00 น.
บิ๊กซี ดาวคะนอง ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 2.29 กิโลเมตร เปิดทำการ 09.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-876-2777

ร้านอาหาร

– โจ๊กเปิดหม้อ ตลาดพลู ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 490 เมตร เปิดทำการ 16.00-00.10 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-472-1969
– ร้านครัวไม้แก่น ข้าวต้มโต้รุ่ง ถนนวุฒากาศ ตลาดพลู ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 677 เมตร เปิดทำการ 17.00-03.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 095-5947597
หมี่กรอบจีนหลี (เต็กเฮง) ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 967 เมตร เปิดทำการ 10.00-14.00 น. และ 16.00-21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-466-9170
– ก๋วยจั๊บน้ำข้นตลาดพลู ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 1.18 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-476-5141
– บ้านฝอยทอง ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 2.27 กิโลเมตร เปิดทำการ 07.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 090-9721477

สังสรรค์ยามค่ำคืน

– CUBE by moody’s bar ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 643 เมตร เปิดทำการ 17.00-01.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-8335
THE TERMINAL 8 ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 864 เมตร เปิดทำการ 18.00-01.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 084-6835683
The October ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 1.97 กิโลเมตร เปิดทำการ 16.00-01.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 098-9282629

ออกกำลังกาย

Jolly Fitness Center ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 383 เมตร เปิดทำการ 09.00-00.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-878-9701
– Elegant Fitness ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 485 เมตร เปิดทำการ 13.00-00.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-472-1969
Fitness First – The Mall Thapra ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 694 เมตร เปิดทำการ 06.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-6665
VFitness ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู เปิดทำการ 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-465-0696

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา วัดหนังราชวรวิหาร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 1.8 กิโลเมตร เปิดทำการ 13.00-16.00 น. แต่ควรนัดหมายขอเข้าชมล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 089-7921131
พิพิธภัณฑ์บ้านคุณหลวงฤทธิ์ณรงค์รอน ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 3.44 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-465-4580

สถานที่สำคัญทางศาสนา

– วัดนางชีโชติการาม ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 1.43 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-467-4093
– วัดขุนจันทร์วรามาตยภัณฑสาราราม (วัดขุนจันทร์) ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 1.46กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-465-1901
วัดปากน้ำภาษีเจริญ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีตลาดพลู 2.46 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-467-0811

 à¸¡à¸µà¸‚องกินมากมายในย่าน 'ตลาดพลู'

Get the Guru View

นอกจากบรรยากาศของเมืองเก่าที่ดูผสมกลมกลืนกันดีกับความเจริญของเมืองใหม่ จะช่วยสร้างความตื่นตาตื่นใจในการเดินเที่ยวชมพื้นที่ย่านนี้ได้อย่างดีเยี่ยมแล้ว ตลาดพลูก็ยังมีชื่อในด้านของอาหารการกินอีกด้วย โดยเฉพาะขนมไทยโบราณที่อาจหาทานที่ไหนไม่ได้อีก แต่ที่นี่มีนักทำขนมฝีมือดีอยู่ไม่น้อย ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องหอบหิ้วกลับบ้านอีกหลายชุด หลังจากอิ่มตาและอิ่มท้องแล้ว ก็สามารถไปอิ่มใจต่อได้ที่วัดโบราณต่างๆ ที่มีศิลปะน่าสนใจแฝงอยู่ด้วย

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ