ถ้าพูดถึง ‘บางขุนเทียน’ สิ่งแรกที่หลาย ๆ คนนึกถึงก็คือ ทะเลและป่าชายเลน ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพ ที่ผูกพันธุ์กับวิถีชีวิตของผู้คนและเห็นได้ชัดผ่านการประกอบอาชีพหลัก ๆ เลยคือ เพาะเลี้ยงกุ้งแบบธรรมชาติ

แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตแบบนี้กำลังจะสูญสลายลงไป เพราะการลดลงของพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด รวมถึงความเจริญที่แทรกแซงเข้ามาในทุก ๆ วันอย่างรวดเร็ว ทำให้ตอนนี้ บางขุนเทียน จึงเป็นสถานที่เดินทางสะดวก น่าอยู่และน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าบริเวณอื่น ๆ ในระแวกเดียวกัน

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดกก หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-1254
โรงเรียนวัดกำแพง หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-2276
โรงเรียนวัดประชาบำรุง หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-3473
– โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-2089
โรงเรียนวัดเลา หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-1224
โรงเรียนวัดท่าข้าม หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-8546
โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-1546
โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2415-2136
โรงเรียนวัดสะแกงาม หมายเลขโทรศัพท์ 02 451 5672
โรงเรียนวัดแสมดำ หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-7206
โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-5001
โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-8401
โรงเรียนวัดบัวผัน หมายเลขโทรศัพท์ 02-873-8451
โรงเรียนแก้วขำทับอุปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-3430
โรงเรียนวัดบางกระดี่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-1480
โรงเรียนวัดหัวกระบือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-416-1166
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-3083, 02-416-0743
โรงเรียนทวีธาภิเศก 2 หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-3310
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ 02-5424740
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-100-1888
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-3456

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เปิดให้บริการเวลา 08.00-20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-7999
โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-2291
โรงพยาบาลนครธน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-450-9999
คลีนิกบางขุนเทียนไตเทียม(พระรามสอง) เปิดให้บริการเวลา 06.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-064-3443 
โรงพยาบาลพีเอ็มจี เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-4921
โรงพยาบาลพิม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-896-1499 ext. 300
โรงพยาบาลพระราม 2 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-4921

ห้างสรรพสินค้า

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เปิดให้บริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-21.00 น. และศุกร์-อาทิตย์ / นักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2811-7000
บิ๊กซี พระราม 2-2 เปิดให้บริการ 09.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-3491
Index Living Mall RAMA 2 เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หมายเลขโทรศัพท์ 1379
– Park Rama 2 เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
โลตัสพระราม 2 เขตแสมดำ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-892-8130-55
– บิ๊กซี พระราม 2 เปิดให้บริการเวลา 09.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2895-7600
The Bright Rama 2 เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 099-446-4626
แม็คโคร ฟู้ด เซอร์วิส กัลปพฤกษ์ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-455-3365 

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-0671
สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม หมายเลขโทรศัพท์ 02-416-2841
สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล หมายเลขโทรศัพท์ 02-452-3861

ธนาคาร

– ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2464-5550-1
– ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น 3 ฝั่ง Sun Parking เปิดทำการเวลา 11.00- 20.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-872-4025-6
– ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีพระราม 2 สาขา 2 เปิดทำการเวลา 10.30-19.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-5029-30
– ICBC สาขา บางขุนเทียน เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-7385
– ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2894-6537-9
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-417-0898
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ชายทะเล เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-416-6184
– ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 2 (กม.7) เปิดทำการทุกวันเวลา 10.30-19.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-3600
– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เปิดทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-417-2700
– Kasikorn Thai Bank สาขาบิ๊กซี พระรามที่สอง 2 (การเคหะธนบุรี 3) เปิดทำการทุกวันเวลา 11.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-3746
– ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีพระราม 2 สาขา 2 เปิดทำการทุกวันเวลา 10.30-19.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-451-4238
– ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ชั้น 3 ฝั่ง Sun Parking เปิดทำการเวลา 11.00 -19.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-872-4564
– ธนาคารธนชาต สาขาเทสโก้ โลตัส เปิดทำการทุกวันเวลา 10.30-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-9130
– ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้ โลตัส พระรามที่ 2 ชั้น 3 เปิดทำการเวลา 11.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-4514
– ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จก (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซีพระราม 2 เปิดทำการเวลา 11.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-3737

บริการด้านขนส่งพัสดุ

Kerry Express สาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 063-598-8991
It Transport ขนส่งสินค้า สาขาบางขุนเทียน หมายเลขโทรศัพท์ 081-343-0134                            – Flash Express หมายเลขโทรศัพท์ 02-168-2111
– ที่ทำการไปรษณีย์บางขุนเทียน เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-415-3591
– Central Rama II Post Office เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-872-4249

บรรยากาศยามแสงวันใหม่ของย่าน 'บางขุนเทียน'

Get The Guru View

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้บริเวณ ‘บางขุนเทียน’ จะด้อยกว่าพื้นที่อื่นในเรื่องของระบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินที่ยังเข้าไม่ถึง แต่การคมนาคมทางบกอย่างถนนหนทาง ถือว่าสะดวกมาก ซึ่งวัดได้จากความเพียบพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆ ที่มีหลากหลายให้เลือกใช้งาน ตั้งแต่ขนาดใหญ่ที่บริหารงานโดยเอกชนหรือรัฐบาล ไปจนถึงขนาดเล็กมีบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของ

ดังนั้นพื้นที่แห่งนี้ จึงเหมาะกับกลุ่มคนทั้ง เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ