“ทะเลบางขุนเทียน” หรือ “บางขุนเทียนชายทะเล” แล้วเป็นนิยามสั้น ๆ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึงย่าน ‘บางขุนเทียน’ และหลายคนอาจยังสับสนและสงสัยว่า บางขุนเทียน เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของกรุงเทพฯ หรือไม่ หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเพื่อนบ้านกรุงเทพฯ

ประวัติความเป็นมาของย่าน

บางขุนเทียน เป็นหนึ่งในห้าสิบเขตของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขตเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย การค้า และอุตสาหกรรม ในขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตเกษตรกรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เนื่องจากเป็นเขตเดียวของกรุงเทพฯ ที่มีพื้นที่ติดกับอ่าวไทย (เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร) และยังมีป่าชายเลนหลงเหลืออยู่ ในช่วงระยะราว ๆ 10 ปีที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลับมาเป็นที่สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยว ย่านบางขุนเทียนจึงเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกรุงเทพฯ

สำหรับพิกัดของเขตบางขุนเทียน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของกรุงเทพฯ ติดกับหลายพื้นที่สำคัญ โดยทิศเหนือ ติดต่อกับเขตบางบอนและเขตจอมทอง มีทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตทุ่งครุและอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (จังหวัดสมุทรปราการ) ทิศใต้ จรดอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลพันท้ายนรสิงห์และตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร  

ในอดีตตั้งแต่ราวปี พ.ศ. 2410 ย่านบางขุนเทียนเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอญที่อพยพมาจากจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ (บริเวณริมคลองด่าน คลองดาวคะนอง และคลองบางขุนเทียน) มีความเจริญและมีชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

จนในปี พ.ศ.2508 มีการจัดตั้งสุขาภิบาลบางขุนเทียนขึ้นในพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขุนเทียนและตำบลบางมด และเมื่อเมืองมีการขยายตัว บางขุนเทียนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 

มีเขตการปกครอง 7 แขวง ได้แก่ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด แขวงท่าข้าม แขวงบางบอน และแขวงแสมดำ (แขวงจอมทอง แยกออกไปเป็นเขตจอมทองเมื่อปี พ.ศ. 2532 และแขวงบางบอน แยกออกไปเป็นเขตบางบอน เมื่อปี พ.ศ. 2540

การคมนาคมหลักของย่านบางขุนเทียน คือ การเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล ส่วนรถสาธารณะมีไม่มากนัก โดยรถเมล์ของภาครัฐมีเพียงไม่กี่สาย ตามตรอกซอกซอย ถนนสายรอง จะเป็นรถสองแถวในการฟีดคนไปยังเส้นทางหลัก

โดยถนนสายหลักของย่านบางขุนเทียน ได้แก่ ถนนกาญจนาภิเษก เริ่มต้นเข้าสู่ท้องที่เขตบางขุนเทียนจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แขวงแสมดำ ต่อเนื่องมาจากแขวงบางบอน เขตบางบอน และไปสิ้นสุดที่คลองบางมด ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

ถนนพระรามที่ 2 เริ่มต้นเข้าสู่ท้องที่เขตบางขุนเทียนจากคลองวัดกก แขวงท่าข้าม ต่อเนื่องมาจากแขวงบางมด เขตจอมทอง และไปสิ้นสุดที่เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่ท้องที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ถนนบางขุนเทียน ตัดผ่านพื้นที่ทางเหนือของเขต เข้าสู่ท้องที่เขตจากทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่-มหาชัย แขวงแสมดำ ต่อเนื่องมาจากแขวงบางบอน เขตบางบอน และไปสิ้นสุดที่ถนนพระราม 2

ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ตัดผ่านพื้นที่ตอนกลางและตอนใต้ของเขต เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ และไปสิ้นสุดที่ถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ซึ่งตัดออกสู่ท้องที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

หากวิเคราะห์ในเชิงความเป็นเมือง ธุรกิจ และการอยู่อาศัย จะเห็นได้ว่า ชุมชนดั้งเดิมของย่านบางขุนเทียน มาทางฝั่งริมทะเลที่ติดกับอ่าวไทย อยู่อาศัย ทำการค้าริมทะเล ขณะที่ฝั่งที่ใกล้กับพระราม 2 ก็ได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากชุมชนที่ขยายมาจากฝั่งภาษีเจริญ บางแค และค่อย ๆ เติบโตจากริมรอบนอกจนขยายเข้าสู่แกนกลางของย่านบางขุนเทียน

ย่าน บางขุนเทียน ในปัจจุบัน

บางขุนเทียนในปัจจุบัน 

การเติบโตในย่านบางขุนเทียนส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณรอยต่อกับพื้นที่อื่น ๆ โดยมีด้วยกัน 4 โซนหลัก คือ โซน 1 ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก ที่ใกล้กับย่านพระราม 2 ราษฎร์บูรณะ และย่านบางแค โซน 2 ฝั่งถนนบางขุนเทียน ที่ใกล้กับบางบอน มหาชัย โซน 3 เทียนทะเล ท่าข้าม และโซน 4 ฝั่งถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ที่เชื่อมกับทะเลอ่าวไทย ซึ่งแต่ละโซนจะมีความโดดเด่นแตกต่างออกไป

โดยโซน 1 ฝั่งถนนกาญจนาภิเษก ที่ใกล้กับย่านพระราม 2 ราษฎร์บูรณะ และย่านบางแค เป็นโซนที่มีที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรรใหม่ๆ เกิดขึ้น ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องมาจากฝั่งพระราม 2 บางแค และเชื่อมกับราษฎร์บูรณะ ที่อยู่อาศัยย่านนี้ส่วนใหญ่หากเป็นติดริมถนนสายหลักจะเป็นบ้านหรู เช่นเดียวกับโซน 3 เทียนทะเล ท่าข้าม แต่หากเข้าซอยย่อย จะเป็นบ้านทาวน์โฮมราคาไม่แพงเลย

ส่วนโซน 2 ฝั่งถนนบางขุนเทียน ที่ใกล้กับบางบอน มหาชัย จะมีโรงงานขนาดเล็กและโรงงานขนาดกลางหลากหลายประเภทธุรกิจ ซึ่งมีทั้งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหาร (ต่อเนื่องมาจากทางฝั่งมหาชัย) และที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจอาหาร ซึ่งเจ้าของกิจการเหล่านี้นิยมซื้อบ้านหรูฝั่งโซน 2 และโซน 3 หรือฝั่งพระราม 2 ที่อยู่นอกย่านบางขุนเทียนเลย

สำหรับโซน 4 ฝั่งถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ในระยะ 10 ปีหลังมานี้ เป็นโซนที่แจ้งเกิดกลุ่มธุรกิจร้านอาหารทะเล สดใหม่ ราคาไม่แพงที่คนกรุงเทพฯ นิยมมารับประทาน (หลายร้านอาจเปิดขายมาเป็นเวลานานกว่านั้น แต่เพิ่งมาบูมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา) และมีขยับไปยังโซน 3 เทียนทะเล ท่าข้ามด้วยเช่นกัน พร้อมกับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีบรรยากาศสบาย ๆ ของคนกรุงเทพฯ เหมาะกับการพักผ่อนแบบไปเช้าเย็นกลับ

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ย่านบางขุนเทียนในปัจจุบันเป็นทั้งย่านอยู่อาศัยของเจ้าของกิจการและคนทำงานในพื้นที่ ย่านโรงงานของกลุ่มเอสเอ็มอี และย่านพักผ่อนตากอากาศ ร้านอาหารทะเลสดใหม่ ราคาไม่แพงของคนกรุงเทพฯ

อนาคตของบางขุนเทียน

ย่านบางขุนเทียนมีโครงการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้วย 2-3 โครงการหลัก โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามคลองเกาะโพธิ์ ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล รวมถึง โครงการก่อสร้างปรับปรุง ถ.บางขุนเทียน–ชายทะเล จากถนนพระรามที่ 2-สะพานข้ามคลองเชิงตาแพ ซึ่งทั้ง 2 โครงการ เป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่ แต่ไม่ได้ขยายใหม่

ส่วนโครงการก่อสร้างถนนในพื้นที่ใกล้เคียง อย่างโครงการการก่อสร้าง ทางยกระดับ บนถนนพระราม 2 หรือทางมอเตอร์หมายเลข 82 จากบางขุนเทียนไปถึงบ้านแพ้ว นับเป็นการขยายผิวเจรจาให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการจราจรเส้นทางลงภาคใต้ที่ติดขัดมาก ซึ่งงานก่อสร้างทางยกระดับช่วงแรกที่จะส่งผลบวกกับย่านบางขุนเทียน คือช่วงบางขุนเทียน ถึงเอกชัย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ตามเป้าหมายจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565

ขณะที่อีกหนึ่งโครงการใหญ่ของภาครัฐ นั่นคือ โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม ส่วนต่อขยายฝั่งทางเหนือ (ไปภาชี) และฝั่งทางใต้ (ไปมหาชัย) ยังเป็นโครงการในอนาคตมาก ๆ เพราะมีเพียงแผนแม่บทที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า จะเริ่มต้นก่อสร้างเมื่อใด

Get the Guru View 

ย่านบางขุนเทียน เปรียบเสมือนพื้นที่ที่เชื่อมรอยต่อพื้นที่สำคัญหลายแห่งเข้าด้วยกันระหว่างกรุงเทพฯ กับ สมุทรสาคร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เศรษฐกิจและการอยู่อาศัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ โดยในอนาคตอันใกล้ 5-10 ปีนี้ จะยังไม่แตกต่างจากเดิม จะเติบโตจาก 4 โซนหลักที่กล่าวถึง และยังคงเป็นสถานที่เที่ยวพักผ่อนเชิงนิเวศแบบไปเช้าเย็นกลับ ร้านค้า ร้านอาหารทะเลสดใหม่ ราคาไม่แพง  

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ