ประวัติความเป็นมาของย่าน

‘บางบัวทอง’ เป็นหนึ่งในย่านที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ โดยบางบัวทองเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนนทบุรี ครอบคลุมพื้นที่อำเภอไทรน้อย อำเภอบางใหญ่ และบางส่วนของอำเภอปากเกร็ด (ปัจจุบันแยกออกไปแล้ว) ซึ่งในอดีตก่อนปี พ.ศ. 2530 ก่อนที่จะเกิดโครงการบ้านจัดสรรจำนวนมาก

เดิมย่านบางบัวทอง เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ แต่เมื่อหลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีการพัฒนาอาคารพาณิชย์เรียงตลอดแนวถนนสายหลัก และโครงการหมู่บ้านจัดสรร ความเจริญต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ จึงเริ่มขยายไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

โดยเฉพาะโซนบางบัวทอง บางใหญ่ ของจังหวัดนนทบุรี ได้รับอิทธิพลจากฝั่งกรุงเทพฯ เป็นอย่างมาก เริ่มมีการตัดถนนสายใหม่ ๆ จึงมีผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ยุคบุกเบิกเข้ามาพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ รองรับคนที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคากลาง

หากมองย้อนกลับไปยุคบุกเบิกหมู่บ้านจัดสรร ราวปี พ.ศ. 2530 กลุ่มอาคารพาณิชย์ ติดริมถนนสายหลักของทางฝั่งกรุงเทพฯ เสนอขายในราคาเริ่มต้นประมาณ 8 แสนบาท (ปัจจุบันมือสองกลุ่มนี้อยู่ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท)

ส่วนหมู่บ้านจัดสรรที่ขยับมายังถนนสายรอง บ้านเดี่ยวจะเริ่มต้นประมาณ 8 แสนบาท หรือเริ่มต้นไม่เกิน 1.2 ล้านบาท (ปัจจุบันซื้อขายมือสองกันอยู่ที่ 3-4 ล้านบาท) ส่วนทาวน์เฮาส์ ราคาประมาณเริ่มต้น 4 แสนบาท (ปัจจุบันซื้อขายมือสองกันอยู่ที่ 2-2.5 ล้านบาท)

ปัจจัยดังกล่าวจึงมีกลุ่มผู้ประกอบการเริ่มไปปักธงพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรโซนบางบัวทอง บางใหญ่ ซึ่งมีราคาขายเริ่มต้นในเวลานั้นประมาณ 2-4 แสนบาท จะถูกกว่าฝั่งกรุงเทพฯ มาก เจาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อไม่สูงมาก และเป็นพิกัดที่สามารถเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ได้ทั่วทุกมุม

โดยหมู่บ้านจัดสรรโซนบางบัวทอง บางใหญ่จะเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มาก ๆ จำนวนบ้านราว ๆ 1,000 ยูนิต/โครงการ และเริ่มมีการพัฒนาโครงการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้โซนนี้กลายเป็นโซนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่

เมื่อเมืองเริ่มขยายตัว คนที่อยู่อาศัยในย่านบางบัวทองมีจำนวนที่มากขึ้น และสัดส่วนมากกว่า 70-80% ทำงานฝั่งกรุงเทพฯ ในขณะที่รถสาธารณะของภาครัฐให้บริการไม่เพียงพอ จึงเริ่มเกิดบริการรถตู้สาธารณะจำนวนมากในย่านบางบัวทอง บางใหญ่ ซึ่งรถตู้สาธารณะมีให้บริการหลากหลายเส้นทางมาก ครอบคลุมหลายพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น บางนา ปิ่นเกล้า สนามหลวง ปากเกร็ด งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ สีลม เพลินจิต โดยเน้นไปจอดในจุดสำคัญของกรุงเทพฯ ที่ต่อรถสาธารณะอื่น ๆ ได้

ด้วยรถตู้สาธารณะที่ให้บริการจำนวนมาก มาเร็ว รอไม่นาน เส้นทางครอบคลุม ทำให้รถตู้สาธารณะกลายเป็นรถโดยสารสาธารณะหลักของคนบางบัวทอง บางใหญ่ ส่วนตามตรอกซอกซอย จะมีรถสองแถวขนาดเล็กให้บริการต่อ

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนที่ทำงานในกรุงเทพฯ ยังนิยมซื้อที่อยู่อาศัยโซนบางบัวทอง บางใหญ่ เพราะเดินทางสะดวกด้วยรถตู้สาธารณะ และใช้เวลาไม่นานมาก (แต่ในระยะหลังคนที่เลือกซื้อที่อยู่อาศัยโซนบางบัวทอง บางใหญ่จะต้องมีรถยนต์ส่วนตัว เพราะทำเลเริ่มขยับไกลออกไป หรือเข้าซอยที่ลึกมากขึ้น)

ในยุคที่หมู่บ้านจัดสรรบูมๆ โซนหลักที่คนกรุงเทพฯ นิยมซื้อบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ในเวลานั้น คือ โซนรังสิต โซนบางบัวทอง และโซนปิ่นเกล้า (เวลานั้นคนยังไม่นิยมฝั่งบางนามากนัก)

โดยในส่วนของโซนบางบัวทอง นอกจากจะมีกำลังซื้อจากคนที่ขยายครอบครัวเดิมจากฝั่งกรุงเทพฯ แล้ว ฝั่งมีคนบางส่วนจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ที่ซื้อบ้านให้บุตรหลานเพื่อเข้ามาเรียน หรือทำงานในกรุงเทพฯ

จนเมื่อน้ำท่วมปลายปี พ.ศ. 2554 โซนบางบัวทอง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก น้ำท่วมในระดับสูงที่ไม่สามารถอยู่อาศัยได้ชั่วคราว ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยโซนบางบัวทองชะลอตัวไปเกือบ 2-3 ปี และไปบูมฝั่งกรุงเทพฯ ตะวันออก เช่น บางนาแทน แต่เมื่อเวลาผ่านไปตลาดที่อยู่อาศัยย่านบางบัวทองก็เริ่มกลับมา เพราะเป็นโซนที่ยังสามารถพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรราคาไม่แพง เริ่มต้น 2-3 ล้านบาท

ความเป็นโซนที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ มีหมู่บ้านจัดสรรจำนวนมาก เชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ ได้สะดวก ทำให้กลุ่มเซ็นทรัลตัดสินใจเข้ามาลงทุนเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่มีอิเกีย ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชื่อดังมาเปิดให้บริการ และทำให้ภาพของโซนบางบัวทอง บางใหญ่ มีความทันสมัยมากขึ้น

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ทำให้การเดินทางย่านบางบัวทองสะดวกขึ้น

บางบัวทองในปัจจุบัน

ปัจจุบันย่านบางบัวทองยังคงเป็นโซนที่อยู่อาศัยเป็นหลัก เป็นตลาดใหญ่ของบ้านแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ (ทาวน์โฮม) พิกัดหลัก ๆ ของโครงการเกิดใหม่กระจุกตัวอยู่บริเวณซอยวัดพระเงิน ซอยวัดพระนอน ซอยส้มเกลี้ยง รัศมีใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

โดยมีทั้งระดับราคาไม่แพงมาก จนถึงระดับไฮเอนด์ จึงมีห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ โรงพยาบาล โรงเรียนเกิดขึ้นรองรับชุมชนขนาดใหญ่ที่มีมานาน เช่นเดียวกับวัดเล่งเน่ยยี่ หรือวัดมังกร ก็เลือกย่านบางบัวทองในการขยายตัวจากฝั่งเยาวราช เพื่อสร้างเป็นวัดเล่งเน่ยยี่ 2 บางบัวทอง ให้เป็นวัดจีนขนาดใหญ่ ดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก

ขณะที่การเกิดขึ้นของรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ ที่มีหลายสถานีย่านบางบัวทอง เช่น สถานีสามแยกบางใหญ่ สถานีตลาดบางใหญ่ ประกอบกับศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ทำให้ตลาดที่อยู่อาศัยบางพื้นที่ของย่านบางบัวทองเปลี่ยนไปเล็กน้อย เริ่มเห็นคอนโดมิเนียมล้านต้น ๆ หรือไม่เกิน 2 ล้านบาท กระจุกตัวอยู่ใกล้ตัวสถานีและใกล้ศูนย์การค้า แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของย่านบางบัวทองยังคงเป็นตลาดบ้านแนวราบ

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของโครงการบ้านจัดสรรที่รวดเร็วเกินกว่าระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ทำให้ภาครัฐต้องเริ่มควบคุมการเกิดขึ้นของหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดนนทบุรี ทำให้มีบางช่วงเวลาที่ตลาดบ้านจัดสรรโซนนี้ชะลอตัวลงเล็กน้อย เพื่อรอความชัดเจนของภาครัฐ

อนาคตของบางบัวทอง

โครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในย่านบางบัวทองส่วนใหญ่จะเป็นโครงการของภาครัฐมากกว่าของภาคเอกชน โดยเมกะโปรเจคที่หลายคนจับตามอง นั่นคือแผนพัฒนาโครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี เชื่อมต่อระหว่างฐานการผลิตและส่งออกกับประเทศเมียนมาร์

ผลักดันให้บางใหญ่กลายเป็น “ประตูสู่อาเซียน” ซึ่งจะมีผลบวกกับย่านบางบัวทองด้วยเช่นกัน เพราะหากภาคเอกชนเข้ามาปักธงลงทุนตามเมกะโปรเจคของภาครัฐและมองบางใหญ่ เป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก ก็มีโอกาสที่ตลาดที่อยู่อาศัยย่านบางบัวทองจะได้รับอานิสงส์ด้วยเช่นกัน

โครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี ตามแผนพัฒนาจะมีระยะยาว 96 กิโลเมตร มีจุดแยกทางยกระดับทั้งหมด 8 จุด ได้แก่

1. บางใหญ่
2. นครชัยศรี
3. นครชัยศรี-นครปฐม
4. นครปฐมฝั่งตะวันออก
5. นครปฐมฝั่งตะวันตก
6. ท่ามะกา
7. ท่าม่วง
8. กาญจนบุรี

คิดเป็นมูลค่าลงทุนราว ๆ 50,000-55,000 ล้านบาท มีเป้าหมายเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมทวาย-บ้านน้ำพุร้อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมสำคัญในอนาคต

นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ระยะทาง 23.6 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี เพื่อขยายเส้นทางวิ่งไปทางกรุงเทพฯ ฝั่งกรุงเทพฯ ใต้ จากเส้นทางปัจจุบัน คือ เตาปูน-บางใหญ่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี เป็นเส้นทางจากกรุงเทพฯ ตะวันตกวิ่งเข้ามาทางเตาปูน บางซื่อ เพื่อเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเพื่อเข้าสู่เมืองทางฝั่งกรุงเทพฯ ตอนเหนือ จตุจักร พหลโยธิน รัชดา ลาดพร้าว

บรรยากาศในย่านบางบัวทอง

 

Get the Guru View

ย่านบางบัวทองยังคงเป็นย่านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ของตลาดบ้านแนวราบ ทั้งบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม โดยในอนาคตมีโอกาสขยับจากโซนที่อยู่อาศัยระดับกลางล่าง เป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับกลางมากขึ้น รองรับความเจริญของโซนบางใหญ่ที่จะมากขึ้นจากการมีศูนย์การค้า รถไฟฟ้า และมอเตอร์เวย์ ส่วนตลาดคอนโดจะยังกระจุกตัวเฉพาะในโซนบางใหญ่เท่านั้น ยังยากจะกระจายมายังบางบัวทอง เพราะบางบัวทองยังมีที่ดินให้พัฒนาบ้านแนวราบใหม่ ๆ ได้อีกมาก

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ