เสน่ห์ของย่าน ‘บางพลัด’ อาจไม่ใช่แหล่งจับจ่ายใช้สอยขนาดใหญ่เหมือนกับย่านการค้าอื่น ๆ แต่เป็นตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ที่แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนนั่นเอง จุดเริ่มต้นของการสำรวจย่านบางพลัดที่ดีที่สุด น่าจะเป็นตลาดกรุงธน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแยกบางพลัด เป็นตลาดที่เป็นตลอด 24 ชั่วโมง มีสินค้าหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามแต่ช่วงเวลา

สิ่งที่เป็นไฮไลต์ของที่นี่ก็คือ ขนมโบราณ ไม่ว่าใครที่ได้มาลองชิมรับรองว่าต้องติดใจและไม่พลาดที่จะซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านเสมอ ที่สำคัญจากจุดนี้สามารถเดินทางลัดเลาะไปชื่มชมบรรยากาศในมุมอื่นของย่านได้สะดวกด้วย

ทำไมโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาถึงไม่ได้ไปต่อ

โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ทางเดิน-ปั่นเลียบแม่น้ำ มาจากหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูทรัพยากรและพัฒนาพื้นที่สาธารณะริมฝั่งแม่น้ำสำหรับประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนแม่บทพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางยาวรวม 57 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตกรุงเทพฯ

ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยมีโครงการนำร่อง 14 กิโลเมตร จากสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ทั้งสองฝั่งแม่น้ำ รูปแบบโครงการในระยะแรก จะเป็นการก่อสร้างทางเดิน ทางจักรยานริมแม่น้ำเจ้าพระยา ความกว้างประมาณ 6-10 เมตร ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อน ท่าเรือ ศาลาท่าน้ำ พื้นที่บริการสาธารณะ และเส้นทางการเข้าถึง ระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปรับปรุงถนน หรือซอย เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากริมน้ำสู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนสามเสน และถนนจรัญสนิทวงศ์

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่

1. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 จากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทาน ระยะทาง 2.99 กิโลเมตร

2. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 จากกรมชลประทาน ถึงคลองรอบกรุง ระยะทาง 3.26 กิโลเมตร

3. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3 จากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด ระยะทาง 3.2 กิโลเมตร

4. โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4 จากคลองบางพลัด ถึงคลองบางยี่ขัน ระยะทาง 2.98 กิโลเมตร

ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

โครงการดังกล่าวมีแผนเริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มก่อสร้าง สาเหตุมาจากการคัดค้านอย่างหนัก เพราะโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อสาธารณะ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ ดังนี้

1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน และขาดการเปิดเผยข้อมูล

2. ส่งผลต่อแม่น้ำในมิติต่าง ๆ ทั้งระบบนิเวศ วิถีชีวิต อัตลักษณ์ เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ และส่งผลกระทบต่อการไหลของแม่น้ำ

3. บดบังภูมิทัศน์และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ที่มีคำสั่งห้ามมิให้กรุงเทพฯ ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฉพาะในส่วนของแผนงานที่ 1 คือ ทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ก่อน จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น เนื่องจากมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ทางกรุงเทพมหานครจึงต้องชะลอการดำเนินโครงการต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม ‘บางพลัด’ ยังมีกิจกรรมห้ามพลาดอีกมากมาย ดังนี้

แหล่งช้อปปิ้ง

มินิบิ๊กซี สาขาตลาดกรุงธน ระยะห่างจากแยกบางพลัด 215 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-7443
– ตลาดกรุงธน ระยะห่างจากแยกบางพลัด 516 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-5222
– ตลาดบางพัฒนา ระยะห่างจากแยกบางพลัด 613 เมตร เปิดทำการ 08.00-16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 081-256-8656
เทสโก้ โลตัส ระยะห่างจากแยกบางพลัด 899 เมตร เปิดทำการ 08.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-8800
– ตลาดอินดี้ ปิ่นเกล้า ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.3 กิโลเมตร เปิดทำการ 18.00-00.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 099-443-4677
ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง สาขาธนบุรี ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.31 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.30-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-0448
– ตลาดปิ่นทองพลาซ่า ระยะห่างจากแยกบางพลัด 2.66 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-8245

ร้านอาหาร

– ร้านข้าวมันไก่มงคล ระยะห่างจากแยกบางพลัด 57 เมตร เปิดทำการ 06.00-14.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 083-113-3969 
ราดหน้าอาหลิว ระยะห่างจากแยกบางพลัด 492 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 086-328-4332
River Bar Club Retro ระยะห่างจากแยกบางพลัด 743 เมตร เปิดทำการ 17.00-00.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-879-1747
– สเต็กจรัญ 46 ระยะห่างจากแยกบางพลัด 957 เมตร เปิดทำการ 15.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 085-365-1567
– ข้าวต้ม อนันต์ 2 ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.19 กิโลเมตร เปิดทำการ 17.00-03.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-1559
– ภัตตาคารเจดการ์เด้น ระยะห่างจากแยกบางพลัด 2.75 กิโลเมตร เปิดทำการ 11.00-14.00 น. และ 17.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-1914

สังสรรค์ยามค่ำคืน

ร้านบางพลัส ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.76 กิโลเมตร เปิดทำการ 17.00-00.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 096-631-9269
เพลินบาร์ ณ บางพลัด ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.79 กิโลเมตร เปิดทำการ 20.00-02.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 095-814-4756
– Loft To Bar ระยะห่างจากแยกบางพลัด 2.59 กิโลเมตร เปิดทำการ 17.00-02.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 084-333-7744

ออกกำลังกาย

Indy Gym 2 Sky ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.44 กิโลเมตร เปิดทำการ 11.00-21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 098-642-4256
WE Fitness Society Pinklao Club ระยะห่างจากแยกบางพลัด 2.47 กิโลเมตร เปิดทำการ 06.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-119-3399
Fitness First ระยะห่างจากแยกบางพลัด 2.67 กิโลเมตร เปิดทำการ 06.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-118-6665

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึก ระยะห่างจากแยกบางพลัด 3.31 กิโลเมตร ติดต่อเพื่อขอเข้าชมล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์ 089-829-4111
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะห่างจากแยกบางพลัด 4.22 กิโลเมตร เปิดทำการ 09.00-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-283-6115

สถานที่สำคัญทางศาสนา

– วัดภคินีนาถ ระยะห่างจากแยกบางพลัด 911 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-7381
วัดทอง ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.2 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 081-267-3064
– วัดคอนเซ็ปชัญ ระยะห่างจากแยกบางพลัด 1.49 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-243-2617
– วัดบวรมงคล(วัดลิงขบ) ระยะห่างจากแยกบางพลัด 2.2 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-5440

ขี่จักรยานชมเมืองย่า 'บางพลัด'

Get the Guru View

สำหรับใครที่ชอบเดินชมเมือง ดูเรื่องราวที่ผสมกลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตของผู้คน และหลงใหลในประสบการณ์ต่าง ๆ ที่สื่อสารผ่านมาทางข้าวของเครื่องใช้ ย่านบางพลัดจะเป็นย่านที่น่าสนใจอย่างมาก งานฝีมือแสนประณีต อาหารที่หาทานได้ยาก ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ๆ ทั้งหมดหาได้ในย่านนี้ ไม่ว่าจะมาเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์หรือพักผ่อนในวันสบาย ๆ ก็ได้ทั้งนั้น นอกจากนี้ย่านบางพลัดยังมีมุมสวยแปลกตาให้เก็บภาพได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำอีกด้วย

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ