ข้อดีของย่าน ‘บางหว้า’ ก็คือมีระบบคมนาคมขนส่งเข้ามาถึงก่อนที่เมืองจะเติบโตจนหนาแน่น ดังนั้นสภาพการจราจรจึงคล่องตัวดีในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเข้าสู่ใจกลางเมืองหรือออกไปทางฝั่งนครปฐมก็สะดวกสบาย แม้ว่าเมืองจากขยายตัวมากขึ้น และมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในย่านบางหว้ามากกว่านี้เป็นเท่าตัว คาดว่าการเดินทางก็ยังคงประสิทธิภาพที่ดีเอาไว้ได้อยู่ และในปัจจุบันก็ยังมีการพัฒนาศักยภาพการเดินทางของย่านอยู่ตลอดเวลาด้วย

– รถไฟฟ้า: รถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่เป็นรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียว โดยมีสถานีบางหว้าเป็นสถานีที่อยู่ในพื้นที่ย่าน ในอนาคตเส้นทางเดินรถจะมีส่วนต่อขยายไปอีก จากบางหว้าไปจนถึงตลิ่งชัน นอกจากนี้ก็จะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เส้นทาง ท่าพระ-บางซื่อ-หัวลำโพง-บางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งจะมาเชื่อมกับรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้าที่มีอยู่เดิมนั่นเอง

จุดเด่นของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง คือ

1. เป็นรถไฟฟ้า 2 ระบบ คือ ใต้ดิน และลอยฟ้า

2. เป็นรถไฟฟ้าสายแรกที่มีอุโมงค์ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา

3. มีสถานีรถไฟฟ้าที่สวยงามที่สุดในประเทศ ได้แก่ สถานีอิสรภาพ สถานีสามยอด สถานีสนามไชย และสถานีวัดมังกร

4. เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นรูปวงแหวนสายแรกของไทย โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-ท่าพระ และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าได้หลายสาย ได้แก่

  • เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยาย ช่วงสะพานตากสิน-บางหว้า ที่สถานีบางหว้า รถไฟฟ้าสายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สายสีลม สะพานตากสิน-สนามกีฬาแห่งชาติ และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีทอง กรุงธนบุรี-ประชาธิปก ที่สถานีกรุงธนบุรี
  • เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ที่สถานีท่าพระ รถไฟฟ้าสายนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน-บางใหญ่ ที่สถานีเตาปูน
  • เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ที่สถานีหัวลำโพง

โดยรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง เปิดให้บริการสถานีวัดมังกร-ท่าพระ มาตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 และขยายเส้นทางการเดินรถจากท่าพระ-บางหว้า วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

  • เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค จากสถานีวัดมังกร-สถานีบางหว้า (รวม 7 สถานี) ตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น.
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าหรือออกที่สถานีหัวลำโพง คิดอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 16 บาท
  • จะทยอยปรับการให้บริการไปจนถึงระดับการให้บริการตามปกติ เช่น การขยายจำนวนสถานีให้บริการ หรือการเดินรถไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องถึงสถานีหลักสอง โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าที่สถานีหัวลำโพง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป

S__91062480

ล่าสุดเพื่อความต่อเนื่องในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย เดินทางได้ต่อเนื่องจากสถานีเตาปูน-สถานีบางหว้า โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวน (จากเดิมหากต้องการเดินทางต่อไปยังสถานีวัดมังกร-บางหว้า ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีหัวลำโพง)

โดยเวลาเปิดให้บริการของสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-21.00 น. เช่นเดิม

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระยะแรกยังเป็นการเปิดทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย จึงอาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีหัวลำโพงเป็นครั้งคราว โดยเจ้าหน้าที่ประจำสถานีจะแจ้งข้อมูลให้ผู้โดยสารทราบ

ทั้งนี้ คาดว่าการเปิดให้บริการเดินรถอย่างต่อเนื่องจากสถานีเตาปูน-บางหว้า จะช่วยให้การเดินทางในทำเลบางหว้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

– ทางรถยนต์: ถนนเส้นหลักของย่านบางหว้าจะมีอยู่ 2 สายด้วยกัน ได้แก่ ถนนเพชรเกษม วิ่งตรงมาตั้งแต่แยกท่าพระ ผ่านพื้นที่ย่านไปยังแยกบางแค เป็นถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก มีช่องจราจรขนาดใหญ่และแยกทิศทางการเดินรถชัดเจน แม้จะมีถนนรองและซอยแยกย่อยตลอดทั้งสาย แต่ก็ไม่ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดแต่อย่างใด รถยังคงวิ่งได้คล่องตัวดีอยู่เสมอ ถนนอีกสายคือถนนราชพฤกษ์ เป็นเส้นที่วิ่งมาจากฝั่งตลิ่งชัน ตัดกับถนนเพชรเกษมบริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS บางหว้า แล้วตรงเข้าเมืองไปทางวงเวียนใหญ่ ถนนเส้นนี้มีซอยย่อยไม่เยอะเท่ากับเส้นเพชรเกษม และมีสภาพการจราจรที่สามารถเคลื่อนตัวได้ดีเช่นเดียวกัน

– ทางพิเศษ: ทางพิเศษที่อยู่ใกล้ที่สุดจะเป็นทางพิเศษเฉลิมมหานคร แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระยะไกลเกินกว่าจะเข้าใช้งานได้สะดวก เพราะมีจุดขึ้น-ลงอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้าออกไปมากถึง 9 กิโลเมตร

– รถเมล์: มีป้ายรถประจำทางคอยให้บริการเป็นระยะๆ บนถนนเพชรเกษม แต่สำหรับถนนราชพฤกษ์จะมีป้ายรถประจำทางจากฝั่งตลิ่งชันไล่มาจนถึงแค่จุดที่ตัดกับถนนเพชรเกษมเท่านั้น โดยรถเมล์สายสำคัญๆ ได้แก่
รถเมล์สาย 7 : คลองขวาง-หัวลำโพง
รถเมล์สาย 80 : วัดศรีนวลธรรมวิมล-สนามหลวง
รถเมล์สาย 146 : ตลิ่งชัน-บางแค-ศิริราช
รถเมล์สาย 147 : วงกลมดาวคะนอง-ถนนวงแหวนรอบนอก
รถเมล์สาย 157 : อ้อมใหญ่-พรานนก-จตุจักร
รถเมล์สาย 163 : พระราม 9-สะพานกรุงเทพ-อู่พุทธมณฑลสาย 4
รถเมล์สาย 509 : พุทธมณฑลสาย 2-จตุจักร

– รถตู้: มีรถตู้ไปซีคอนบางแคคอยให้บริการฟรีตรงรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า สามารถรอใช้บริการตามรอบเวลาได้เลย นอกจากนี้ก็จะเป็นรถตู้ที่วิ่งผ่านและจอดรถผู้โดยสารตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้านี่เอง ตัวอย่างของเส้นทางเดินรถ คือ บางลี่-วงเวียนใหญ่ สายใต้ใหม่-ตลาดพุทธ เป็นต้น ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 25 บาทแล้วแต่จุดหมายปลายทางที่ต้องการลง ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

– รถสองแถว: มีรถสองแถวที่วิ่งมาจากเดอะมอลล์บางแค ผ่านบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้าด้วย แต่จะแค่จอดรับ-ส่งเท่านั้น หากต้องการใช้บริการ สามารถรอได้ที่ป้ายรถประจำทางและสังเกตได้จากป้ายหน้ารถว่าจะวิ่งผ่านไปทางไหนบ้าง หากไม่แน่ใจให้สอบถามกับคนขับเสมอ ค่าโดยสาร 8 บาทตลอดสาย และจะเพิ่มเป็น 10 บาทหลังจาก 22.00 น. ไปแล้ว ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

Get the Guru View

จากจุดศูนย์การการเดินทางบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้านี้ เราสามารถเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางได้หลากหลาย แต่ละประเภทก็จะเหมาะกับจุดหมายปลายทางที่ต่างกัน อย่างเช่น หากต้องการไปยังเขตพื้นที่ย่านอื่นๆ ที่อยู่ไกลออกไป ก็จะมีรถไฟฟ้า รถตู้และรถเมล์คอยให้บริการอยู่ไม่ขาดสาย แต่ถ้าต้องการไปเพียงแค่ใกล้ๆ หรือเข้าไปในซอยต่างๆ รถสองแถวก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดี ที่สำคัญบนถนนเส้นหลักของย่านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรติดขัดเท่าไร ยกเว้นในช่วงที่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดขึ้นเท่านั้น จึงไม่ต้องเสียเวลาไปกับการเดินทางมากมายนัก

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ