ย่าน ‘บางใหญ่’ ในปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัดนนทบุรีเลยก็ว่าได้ เพราะมีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย มีทั้งมอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้า และวงแหวนขนาดใหญ่รองรับการเดินทางได้เป็นอย่างดี

คืบหน้ามอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 หรือมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี มีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี, อ.นครชัยศรี, อ.เมือง จ.นครปฐม, อ.ท่ามะกา ไปสิ้นสุดที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.41 กิโลเมตร

มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4-6 ช่องจราจร แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่

– ช่วงที่ 1 บางใหญ่-นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321) (กม.2+750 – กม.47+500) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 6 ช่องจราจร

– ช่วงที่ 2 นครปฐม (ทางหลวงหมายเลข 321)-กาญจนบุรี (กม.47+500 – กม.96+410) ออกแบบเป็นทางหลวงพิเศษบนดินขนาด 4 ช่องจราจร

มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านศรีษะทอง ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี

แผนที่มอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรี

ตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับ (Interchange) เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการกับทางหลวงสายสําคัญ ๆ ทั้งหมด 8 แห่ง ดังนี้

1. ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ เชื่อมต่อกับทางพิเศษหมายเลข 9 และถนนรัตนาธิเบศร์ (ทางหลวงหมายเลข 302)

2. ทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงหมายเลข 3323)

3. ชุมทางต่างระดับนครชัยศรี (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 91)

4. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 3036)

5. ทางแยกต่างระดับนครปฐมฝั่งตะวันตก (ทางหลวงหมายเลข 321)

6. ทางแยกต่างระดับท่ามะกา (ทางหลวงหมายเลข 3394)

7. ทางแยกต่างระดับท่าม่วง (ทางหลวงหมายเลข 3081)

8. ทางแยกต่างระดับกาญจนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 324)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีที่พักริมทาง (Rest Area) เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้เส้นทางโดยตรงจำนวน 3 แห่ง ตลอดแนวเส้นทางโครงการ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 2 แห่ง

– อำเภอนครชัยศรี

– อำเภอเมืองนครปฐม

2. จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง

– อำเภอท่ามะกา

สำหรับค่าผ่านทาง มีดังนี้

– รถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาทต่อกิโลเมตร สูงสุด 150 บาท

– รถยนต์ 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาทต่อกิโลเมตร สูงสุด 240 บาท

– รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อกิโลเมตร สูงสุด 350 บาท

ขณะนี้ความคืบหน้าของงานก่อสร้าง ณ เดือนมีนาคม 2564 อยู่ที่ 49.989 % เร็วกว่าแผนงาน 5.972 % โดยคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการได้ประมาณปลายปี 2566

โดยมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี จะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศได้โดยสะดวก และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น รวมทั้งการท่องเที่ยว จะช่วยให้การเดินทาง จากบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีใช้เวลาเพียง 48 นาที เปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที

ขอบคุณรูปประกอบจากกรมทางหลวง

 

ตัวเลือกการเดินทางในย่าน บางใหญ่

– ทางรถยนต์ : ถนนเส้นหลัก ของย่านบางใหญ่ มีอยู่เพียงเส้นเดียวเท่านั้น คือ ถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญของกรุงเทพมหานครด้วย สภาพของถนนค่อนข้างดีตลอดทั้งสาย มีการขยายช่องจราจรให้กว้างขวาง คั่นแบ่งทิศทางการสัญจรไปมาของรถ ด้วยเกาะกลางชัดเจน รถสามารถทำความเร็วได้ระดับหนึ่ง ถนนเส้นนี้ ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรติดขัดมากนัก แม้ว่าจะเป็นช่วงที่มีปริมาณรถหนาแน่นก็ตามที เนื่องจาก เป็นถนนสายยาว ที่ไม่ค่อยมีทางแยก หรือ ซอยย่อยมากเท่าไหร่ การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จึงสะดวกสบายมาก

– ทางพิเศษ : ทางพิเศษ ที่อยู่ใกล้ที่สุด คือ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก หรือ วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก เป็นทางพิเศษที่วางตัวในแนวเดียวกับถนนกาญจนาภิเษกเลย หากต้องการใช้บริการก็จะมีจุดขึ้น – ลงตรง บริเวณแยกบางใหญ่ ที่ถนนกาญจนาภิเษกเชื่อมต่อกับถนนรัตนาธิเบศร์ นั่นเอง

– รถเมล์ : มีป้ายรถประจำทางคอยให้บริการเป็นระยะ ๆ บนถนนกาญจนาภิเษก แต่ก็จะมีเส้นทางเดินรถเมล์อยู่เพียงแค่ไม่กี่สายเท่านั้น โดยรถเมล์สายสำคัญได้แก่

  • รถเมล์สาย 127 : เชิงสะพานอรุณอมรินทร์ – ร.ร.วรราชชาธินัดดามาตุฯ
  • รถเมล์สาย 134 : หมู่บ้านบางบัวทอง – หมอชิต 2
  • รถเมล์สาย 177 : วงกลมบางบัวทอง – วงเวียนใหญ่-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  • รถเมล์สาย 516 : บัวทองเคหะ – เทเวศน์
  • รถเมล์สาย 528 : ไทรน้อย – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

– รถไฟฟ้า : ปัจจุบัน มีรถไฟฟ้าสายสีม่วง เตาปูน – บางใหญ่ เปิดให้บริการอยู่ โดยสถานีที่อยู่ภายในพื้นที่ย่านก็คือ สถานีตลาดบางใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต และมีสถานีข้างเคียงเป็น สถานีสามแยกบางใหญ่ กับ สถานีคลองบางไผ่ ที่เป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายนี้

– วินมอเตอร์ไซค์ : เนื่องจากพื้นที่ย่านบางใหญ่ มีซอยย่อย ที่เข้าสู่หมู่บ้านค่อนข้างมาก ดังนั้นวินมอเตอร์ไซค์ จึงถือว่าเป็นรูปแบบการเดินทางที่จำเป็น ที่นี่เลยมีคิววินมอเตอร์ไซค์หลายแห่ง ทั้งขนาดใหญ่ และ ขนาดย่อม คอยให้บริการผู้คนในย่านเกือบตลอด 24 ชั่วโมง คิววินที่สำคัญ ๆ อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า หน้าโครงการที่พักอาศัย และหน้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ค่าบริการเริ่มต้นที่ 15 บาท แล้วแต่ระยะทางที่ต้องการไป ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

– รถตู้ : ในย่านนี้ มีรถตู้ให้บริการค่อนข้างมาก เริ่มจากคิวรถตู้บางใหญ่ – นครปฐม จอดอยู่ที่ด้านข้างห้างเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ฝั่งถนนเส้นรัตนาธิเบศร์ ฟากตรงข้ามที่เป็นตลาด ก็มีคิวรถตู้อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีเส้นทางเดินรถหลายสาย นอกจากนี้ ยังมีคิวรถตู้บางใหญ่ – เดอะมอลล์บางแค อยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า บางใหญ่ด้วย ทั้งหมดนี้ ยังไม่รวมรถที่จะวิ่งมาจากท่ารถรังสิตอีก ราคาค่าโดยสารกับเส้นทางเดินรถอย่างละเอียด สามารถสอบถามได้จากคิวรถที่ต้องการใช้บริการ

– รถสองแถว : จะมีรถสองแถววิ่งผ่าน หน้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกตด้วย แต่มีปริมาณไม่มากนัก ตัวอย่างเส้นทางที่ให้บริการ ได้แก่ บางบัวทอง – นครอินทร์ กระทรวงพาณิชย์ – บางใหญ่ซิตี้ เป็นต้น ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 10 บาทตลอดสาย ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรถสองแถว สามารถรอใช้บริการได้ตามป้ายรถประจำทางทั่วไป

บางใหญ่ Bang Yai

Get the Guru View

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตัวเลือก สำหรับการเดินทาง ภายในย่านบางใหญ่เท่านั้น ยังคงมีรายละเอียดอื่น ๆ อีกมากที่ไม่ได้กล่าวถึง แต่ก็คงพอจะแสดงให้เห็นแล้วว่า ย่านนี้มีปัจจัยที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการเดินทางได้มากแค่ไหน ไม่ว่าจะนิยมใช้รถส่วนตัว หรือ รถโดยสารสาธารณะ มากกว่าก็ตาม และถึงแม้ จะยังไม่มีแผนการก่อสร้างรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในย่าน แต่ก็มีแผนการสร้างทางด่วน เพื่อจะมาแก้ปัญหาการจราจรติดขัดอีกหลายจุด ที่รอการพิจารณาอยู่ เป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่า ยังไงก็จะมีการผลักดันระบบคมนาคม ของย่านบางใหญ่ให้ถึงที่สุด

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ