ย่าน ‘ปิ่นเกล้า’ มีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นหลักขนาดใหญ่ และซอกซอยแยกย่อยจำนวนมาก เชื่อมต่อกับถนนสายสำคัญของย่านฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ทางด่วนเชื่อมต่อจังหวัดปริมณฑล ทางเรือ รถไฟฟ้า รวมถึงรถบัสไปจังหวัดทางภาคใต้

เปิดใช้แล้วทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

โครงการขยายสะพานอรุณอมรินทร์ และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ถือเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบริเวณโรงพยาบาลศิริราช ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนสุทธาวาส และถนนจรัญสนิทวงศ์ ประกอบด้วย

ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช via: สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

1. ขยายสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง เป็นการขยายสะพานอรุณอมรินทร์จากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร

2. ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ขนาด 2 ช่องจราจร ลงถนนอรุณอมรินทร์บริเวณหน้ากรมอู่ทหารเรือ และก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) จากบริเวณปากซอยอิสรภาพ 44 เชื่อมต่อกับอาคาร OPD ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

การเดินทางย่านปิ่นเกล้าสะดวกขึ้นด้วยสะพานและทางยกระดับศิริราช

ภาพในช่วงการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกศิริราช

ทั้งนี้ โครงการต่อขยายสะพานอรุณอมรินทร์ได้แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย

– ช่วงที่ 1 งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 374.45 เมตร โดยก่อสร้างสะพานทางขึ้นเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ และส่วนขยายช่องจราจรบนสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อย เลี้ยวซ้ายข้างหลวงพ่อโบสถ์น้อยบริเวณซุ้มประตูวัดอมรินทรารามวรวิหารลงสู่โรงพยาบาลศิริราช

– ช่วงที่ 2 งานขยายสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 179.53 เมตร โดยก่อสร้างทางยกระดับจากบริเวณโรงเรียนวัดอมรินทรารามมุ่งหน้ากรมอู่ทหารเรือ

– ช่วงที่ 3 งานขยายทางขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ ความยาว 252.15 เมตร โดยก่อสร้างสะพานทางขึ้นเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า

– ช่วงที่ 4 งานสะพานยกระดับ ความยาว 1,172 เมตร โดยก่อสร้างทางยกระดับจากบริเวณกรมอู่ทหารเรือข้ามแยกศิริราชเชื่อมต่อสะพานอรุณอมรินทร์ข้ามคลองบางกอกน้อยมุ่งหน้าถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า และการก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) ความยาว 567 เมตร

ล่าสุด ทางยกระดับข้ามแยกศิริราช เปิดให้ใช้บริการชั่วคราวแล้ว ส่วนโครงการต่อเชื่อมสะพานอรุณอมรินทร์พร้อมทางขึ้น-ลง มีความคืบหน้า 82% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลศิริราช รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรีต่อเนื่องไปยังพื้นที่ใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

คืบหน้าอุโมงค์ทางเดินลอด ถ.มหาราช-ถ.หน้าพระลาน

โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระเบียบการสัญจรในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณ ถ.มหาราช และ ถ.หน้าพระลาน

ปัจจุบันได้เดินหน้าก่อสร้างแล้ว มีความคืบหน้า ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จำนวน 2 จุด วงเงิน 945 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ได้แก่

– อุโมงค์ทางเดินลอดหน้าพระลานจุดที่ 1 ระยะทาง 96 เมตร พื้นที่รวม 6,280 ตารางเมตร พร้อมห้องน้ำชาย 21 ห้อง ห้องน้ำหญิง 55 ห้อง โถงพักคอยและทางเดิน อาคารกองอำนวยการ

– อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จุดที่ 2 ระยะทาง 37 เมตรพื้นที่รวม 350 ตารางเมตร พร้อมงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ และปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน ปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2564) มีความคืบหน้าของงานโดยภาพรวม 33% โดยได้ดำเนินการงานผนังพืด และงานเสาเข็มเจาะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด อยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการงานขุดดินเพื่อก่อสร้างพื้นอุโมงค์

ภาพจำลองอุโมงค์ทางเดินลอด

2. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช วงเงิน 180 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 360 วัน ระยะทาง 90 เมตร พื้นที่รวม 1,146 ตารางเมตรพร้อมห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง โถงพักคอย ทางเดิน และงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาล ระบบระบายน้ำระบบไฟแสงสว่าง ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ ระบบจราจรและงานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มสัญญาวันที่ 27 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 21 สิงหาคม 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 360 วัน ปัจจุบัน (ณ เดือนมิถุนายน 2564) ภายหลังจากการรื้อย้ายอุปสรรคท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ ได้มีการเร่งรัดการก่อสร้าง มีความคืบหน้าของงานในภาพรวม 29% โดยงานผนังพืดและงานเสาเข็มเจาะคืบหน้าแล้วกว่า 60%

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 และโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565

อุโมงค์ลอดถนนย่านปิ่นเกล้า

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จ จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

บรรยากาศใหม่ของย่านปิ่นเกล้า

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้มีศักยภาพพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศใหม่ของย่านปิ่นเกล้า

นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินข้ามถนน

รถไฟฟ้าเชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและใจกลางเมือง

– รถไฟฟ้า : ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าพาดผ่านย่านนี้แล้วถึง 2 สาย แต่เปิดให้บริการแล้วเพียง 1 สาย นั่นคือ รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ส่วนอีกหนึ่งสายที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่เปิดให้บริการคือ รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน และรถไฟฟ้าสายอนาคตอย่างรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โดยรถไฟฟ้าทั้ง 3 สายจะเชื่อมต่อกันทั้งหมดที่สถานีบางขุนนนท์ นอกจากนี้ สายสีส้มและสายสีแดงอ่อนก็จะมาเชื่อมกันอีกครั้งที่สถานีธนบุรี-ศิริราช ซึ่งเป็นสถานีที่ถัดจากสถานีบางขุนนนท์นั่นเอง

MRT บางยี่ขัน หนึ่งในสถานีย่านปิ่นเกล้า

รายละเอียดเพิ่มเติมของรถไฟฟ้าแต่ละสายมีดังนี้

1. รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน มี 5 สถานี ได้แก่ สถานีบางซื่อ, บางซ่อน, สะพานพระราม 6, บางกรวย-กฟผ., บางบำหรุ และตลิ่งชัน (สถานีพระราม 6, บางกรวย-กฟผ. เป็นสถานีในอนาคต) คาดว่าจะเปิดให้บริการพร้อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต ในปี 2564

2. รถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี ระยะทางรวม 39.6 กิโลเมตร เป็นสถานีใต้ดิน 23 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี โดยโครงการเริ่มต้นจากสถานีรถไฟตลิ่งชัน ไปสิ้นสุดที่สถานีมีนบุรี (สุวินทวงศ์) โดยช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2566 ส่วนช่วงตลิ่งชัน-ศูนย์วัฒนธรรมฯ ปัจจุบันอยู่ในแผนการก่อสร้าง

3. รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร เป็นสถานียกระดับหมดทั้งสาย มีสถานีทั้งสิ้น 10 สถานี ได้แก่ สถานีเตาปูน สถานีบางโพ สถานีบางอ้อ สถานีบางพลัด สถานีสิรินธร สถานีบางยี่ขัน สถานีบางขุนนนท์ สถานีแยกไฟฉาย สถานีจรัญสนิทวงศ์ 13 และสถานีท่าพระ

โดยจะใช้สถานีเตาปูน เป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางใหญ่ และใช้สถานีท่าพระร่วมกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-หลักสอง

จากปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ย่านปิ่นเกล้ามีศักยภาพการเดินทางเพิ่มขึ้น และเป็นย่านที่ในอนาคตอัตราการเติบโตของราคาอสังหาริมทรัพย์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ค้นหาประกาศขายคอนโดในปิ่นเกล้า

ย้ายขนส่งสายใต้ใหม่ไปขนส่งสายใต้เก่า?

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. กระทรวงคมนาคม เตรียมย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) หรือสายใต้ใหม่ เนื่องจากสัมปทานจัดตั้งสถานีสายใต้ใหม่ซึ่งเป็นพื้นที้ขอเอกชน ที่เปิดให้ บขส. ใช้เดินรถโดยจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้ จะหมดอายุลงในปี 2568

เบื้องต้น บขส.ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) หรือสายใต้เก่า โดยทางจุฬาฯ ได้นำเสนอผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์กลับมายัง บขส. แล้ว ซึ่งเสนอแนวทางในการพัฒนาโดยใช้ชื่อว่า  “Green Net ปิ่นเกล้า” รูปแบบมิกซ์ยูส และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสีเขียวเพื่อชีวิตคนเมือง บนขนาดพื้นที่ 15 ไร่

การพัฒนาพื้นจะแบ่งออกเป็น 3 อาคาร ได้แก่

1. อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ อัจฉริยะ (Smart Station) ที่มีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกในการให้บริการเดินรถแก่ประชาชน โดยชั้นที่ 1 จะเป็นสถานี และชั้นที่ 2 และ 3 จะทำเป็นห้างสรรพสินค้าและร้านอาหาร

2. คอนโดมิเนียม แบบให้เช่าระยะยาว จำนวน 35 ชั้น

3. อาคารศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้พักฟื้นสุขภาพจากโรงพยาบาลโดยรอบ บุคลากรโรงพยาบาล ผู้สูงวัย พนักงานบริษัทเอกชน และกลุ่มนักท่องเที่ยว

โดยเสนอให้ บขส. นำพื้นที่ดังกล่าวออกประมูลพื้นให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบพีพีพี โดยบขส. ลงทุนที่ดิน และให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและพัฒนา มีมูลค่าโครงการรวม 4,659 ล้านบาท รวมระยะเวลาการออกแบบและก่อสร้าง 4 ปี

สายใต้ใหม่ เตรียมย้ายมาสายใต้เก่า ย่านปิ่นเกล้า

อย่างไรก็ตาม ทาง บขส. ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว โดยปัจจุบันเป็นเพียงผลการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ บขส. ได้ว่าจ้างเป็นที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี 2562 เท่านั้น 

ทั้งนี้ บขส. จะเตรียมรายงานผลการศึกษาฯ ต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ จากนั้นจะหารือกับคณะกรรมการบริษัทฯ และระดับนโยบาย รวมถึงสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจราจร เพื่อพิจารณาและบูรณาการเรื่องการเดินทางเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่น ๆ และปัญหาการจราจรอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการต่อไป

ตัวเลือกการเดินทางในย่าน ปิ่นเกล้า

– ทางรถยนต์ : ถนนเส้นหลักภายในย่านปิ่นเกล้ามีอยู่ด้วยกัน 3 เส้น คือถนนบรมราชชนนีซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตรงช่วงที่ใกล้กับแนวแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งตัดกับถนนบรมราชชนนีตรงแยกคู่ขนานบรมราชชนนี และถนนเส้นพระราม 8

ถนนทุกเส้นมีช่องจราจรกว้างขวางและจัดระบบการเดินรถค่อนข้างดี ตามปกติจึงมีการจราจรที่คล่องตัวแม้แต่ในโซนที่เป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยขนาดใหญ่ ยกเว้นในช่วงเทศกาลสำคัญที่มีวันหยุดยาวหลายวัน ก็จะมีการจราจรที่ติดขัดอยู่บ้างแต่ยังสามารถระบายรถได้เรื่อย ๆ ย่านนี้มีซอยย่อยจำนวนมากและแทบทั้งหมดเป็นซอยตัน ดังนั้นการเดินทางไปยังย่านอื่น ๆ จึงต้องอาศัยถนนเส้นหลักเสมอ

– ทางพิเศษ : ทางพิเศษที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก หากต้องการใช้บริการจะต้องวิ่งไปตามถนนเส้นบรมราชชนนี มุ่งหน้าไปทางฝั่งตลิ่งชัน ผ่านสายใต้เก่าปิ่นเกล้าไป จากนั้นเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ หาจุดกลับรถแล้วย้อนมาทางเดิม ไม่นานก็จะเจอจุดขึ้น-ลงตรงด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลิ่งชัน

 

– รถเมล์ : มีป้ายรถประจำทางคอยให้บริการบนถนนเส้นหลักทุกสายในย่านนี้ โดยรถเมล์สายสำคัญได้แก่

รถเมล์สาย 30 นนทบุรี-สถานีขนส่งตลิ่งชัน

รถเมล์สาย 35 สถานีขนส่งตลิ่งชัน-วันสน

รถเมล์สาย 40 สถานีขนส่งสายใต้-ตลาดลำสาลี

รถเมล์สาย 146 ตลิ่นชัน-บางแค-ศิริราช

รถเมล์สาย 170 อ้อมน้อย-สถานีขนส่งจตุจักร

รถเมล์สาย 511 ปากน้ำ-สายใต้ใหม่

รถเมล์สาย 556 สถานีรถไฟมักกสัน-วัดไร่ขิง

– วินมอเตอร์ไซค์ : บนถนนเส้นบรมราชชนนีจะมีคิววินมอเตอร์ไซค์คอยให้บริการจำนวนมาก ส่วนถนนเส้นอื่น ๆ ก็จะลดหลั่นกันไปตามลำดับ คิววินหลักจะอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 15 บาท แล้วแต่ระยะทาง ราคาค่าโดยสารอาจเปลี่ยนแปลงได้

– รถไฟ : มีรถไฟคอยให้บริการด้วย โดยจะเป็นรถไฟที่เดินทางลงสู่ภาคใต้และภาคตะวันตก เช่น สุราษฎร์ธานี สุไหงโกลก สุพรรณบุรี เป็นต้น สถานีรถไฟที่อยู่ใกล้คือ สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน

หากอยู่ใจกลางย่านปิ่นเกล้า การเดินทางไปยังสถานีตลิ่งชันจะง่ายกว่า จะใช้ถนนเส้นบรมราชชนนีหรือถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชันก็ได้ ช่วงเวลาที่รถไฟแต่ละเที่ยวออกจากสถานีสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้ แต่ราคาตั๋วจำเป็นต้องติดต่อที่หน้าสถานี

– เรือ : ย่านปิ่นเกล้า มีเรือโดยสารผ่านถึง 2 สาย ได้แก่

– เรือโดยสารคลองแสนแสบ เชื่อมต่อระหว่างปิ่นเกล้า บริเวณท่าเรือสะพานผ่านฟ้าลีลาศ-ท่าเรือประตู้น้ำ-ท่าเรือวัดศรีบุญเรือง เปิดให้บริการทุกวันเวลา 5.30-20.30 น. (วัดหยุดให้บริการถึง 19.00 น.)

– เรือด่วนเจ้าพระยา ให้บริการตั้งแต่สาทร บริเวณสะพานตากสินไปจนถึงสะพานพระราม 7 โดยท่าเรือในย่านปิ่นเกล้า คือ ท่าเรือสะพานปิ่นเกล้า

ปิ่นเกล้า มีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย

Get the Guru View

เดิมทีการเดินทางภายในย่านก็ค่อนข้างสะดวกสบายและมีทางเลือกหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการของผู้คนที่สัญจรไปมาดีอยู่แล้ว แต่โครงการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ที่เปิดให้ใช้บริการแล้ว ได้เข้ามาช่วยยกระดับการเดินทางให้มีคุณภาพมากขึ้นไปอีก

นอกจากมาเป็นฟังก์ชันเสริมให้กับการเดินทางภายในย่านแล้ว ก็ยังช่วยเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่านอื่น ๆ ทั้งย่านทางฝั่งธนและฝั่งพระนคร ผู้คนจะเข้าถึงย่านปิ่นเกล้าได้ง่ายขึ้น ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ก็จะขยับขยายได้ดีขึ้นด้วย

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ