‘ปิ่นเกล้า’ เป็นอีกหนึ่งย่านเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสรรพในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงเรียนชั้นนำ ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ไปจนถึงหน่วยงานที่คอยให้บริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ การใช้ชีวิตในย่านนี้จึงถือว่าสะดวกสบายมาก

นอกจากจะได้ความหรูหราทันสมัยแบบเมืองสมัยใหม่ ก็ยังได้บรรยากาศธรรมชาติและตึกรามบ้านช่องแบบเมืองยุคเก่าผสมผสานมาด้วย ย่านปิ่นเกล้าจึงเป็นย่านในอันดับต้น ๆ ของทางฝั่งธนที่มีผู้คนอยากย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากที่สุด

กทม. เตรียมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพู

กรุงเทพมหานครมีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพูเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยว ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร

คลองบางลำพู ย่านปิ่นเกล้า

ในเส้นทางต้องทำการพัฒนาปรับปรุงหลายส่วน อาทิ ผนังเขื่อนและรั้วบางจุดชำรุด มีการตั้งวางสิ่งของริมคลองและมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะ การจัดระเบียบสายสื่อสารและต้นไม้ริมคลอง รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียภายในคลอง โดยได้มอบหมายให้มีการดำเนินการดังนี้

คลองบางลำพู ย่านปิ่นเกล้า

– สำนักการโยธา สำรวจและออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองและก่อสร้างทางเดินริมคลองเพิ่มเติม

– สำนักการระบายน้ำ ปรับปรุงเขื่อน ผนังเขื่อน ราวกันตก และระบบบำบัดน้ำเสีย

– สำนักการจราจรและขนส่ง ศึกษาแนวทางการเดินเรือไฟฟ้าในคลอง

– สำนักงานเขตพระนครและเขตดุสิต ประสานทำความเข้าใจกับประชาชนขอความร่วมมือระเบียบต้นไม้ริมคลอง งดตั้งวางสิ่งและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำริมคลอง

โดยให้หน่วยงานดังกล่าวร่วมหารือกันในการวางแผนการทำงาน พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากรในการพัฒนาปรับปรุงคลอง และเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คลองบางลำพู ย่านปิ่นเกล้า

ทั้งนี้ หากการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางลำพูแล้วเสร็จ จะเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีความสวยงาม สามารถส่งเสริมรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลอง โดยสามารถเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว อาทิ พิพิธภัณฑ์บางลำพู และสวนสันติชัยปราการ เป็นต้น

ขอบคุณรูปประกอบจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

สถานศึกษา

– โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 692 เมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1826
โรงเรียนธรรมภิรักษ์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.02 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-5509
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง LIT (ศูนย์กรุงเทพฯ) ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.52 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-7570
โรงเรียนอนุบาลคุณแม่ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.85 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424 -7036
โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์ธนบุรี ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.98 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-2397
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.02 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-6155
โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.11 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424 -8870

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก สาขาปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 566 เมตร เปิดทำการ 09.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-5222
โรงพยาบาลเจ้าพระยา ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.19 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-1111
โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.87 กิโลเมตร เปิดทำการ 07.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-1474

ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า เปิดทำการ 10.00-21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-802-9000
เดอะ เซ้นส์ ปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 268 เมตร เปิดทำการ 10.00-02.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 087-087-3300
ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.12 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-3333

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจนครบาลบางยี่ขัน ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.34 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-424-1440
– สถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.59 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-411-3035

ธนาคาร

ธนาคารทิสโก้ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 66 เมตร เปิดทำการ 10.30-19.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-884-5161
ธนาคารธนชาต ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 270 เมตร เปิดทำการ 08.30-16.00 น. ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-435-4577
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.05 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-433-0085
ธนาคารทหารไทย ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.18 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-2411

บริการด้านขนส่งพัสดุ

Kerry Express สาขา Family mart เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 144 เมตร เปิดทำการ 10.00-20.00 น. ปิดทำการวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 065-525-2516
– ไปรษณีย์พระปิ่นเกล้า ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.16 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-17.30 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-9015
– ไปรษณีย์ไทยทีสแควร์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.52 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-20.00 น.

บริการงานซ่อมบำรุง

– เกียรติรุ่งทรัพย์ โอโต้แอร์ ซ่อมบำรุงรถยนต์และแบตเตอรี่ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 1.74 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-18.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-434-4310
– เอ็น.เค.ออโต้แอร์ ซ่อมบำรุงรถยนต์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้า 2.77 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-18.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-1502

 

Get the Guru View

รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในย่านนี้ก็มีหลากหลาย ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นคนกลุ่มไหนหรือชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนมากเป็นพิเศษ หากอยู่กันเป็นครอบครัว ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยได้ หรือถ้าเป็นวัยรุ่น วัยทำงาน ที่อยู่เพียงลำพัง ก็ได้ทั้งความคล่องตัวและฟังก์ชันที่ช่วยให้ทุกจังหวะชีวิตง่ายขึ้นได้

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ