‘พัทยา’ หนึ่งในทำเลที่สวยงามของจังหวัดชลบุรี มีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ทำให้กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และน่าลงทุนอีกแห่งหนึ่ง

ฟื้นชายหาดจอมเทียน ‘พัทยา’ เสริมทราย 15 กม.

จากสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี อยู่ในขั้นวิกฤตรุนแรงมากขึ้นทุกปี กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินโครงการเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียนระยะที่ 1 มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 900 วัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563-พฤศจิกายน 2565

โดยแหล่งทรายที่จะนำมาใช้เสริมบริเวณชายหาดจอมเทียนนำมาจากทิศตะวันตกของเกาะรางเกวียน ห่างจากชายหาดจอมเทียนไปทางทะเล 15 กิโลเมตร ปัจจุบันเริ่มเสริมทรายชายหาดตั้งแต่โรงแรมจอมเทียนชาเล่ต์จนถึงโรงแรมยู จอมเทียน พัทยา มีผลการดำเนินงาน 4.39%

ฟื้นชายหาดจอมเทียน 'พัทยา' เสริมทราย 15 กม.

ทั้งนี้ สภาพพื้นที่ชายหาดจอมเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงและต่อเนื่อง ส่งผลให้พื้นที่ชายหาดถดถอยและลดขนาดลงไปทุกปี อีกทั้งการรายงานจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปี 2552 ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อ่าวไทยตะวันออก และจัดให้พื้นที่ชายหาดจอมเทียนเป็นพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ต้องได้รับการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน

ต่อมาในปี 2557 กรมเจ้าท่าได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการสำรวจออกแบบเพื่อเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดจอมเทียน โดยมีพื้นที่ศึกษาตลอดแนวชายหาดจอมเทียนความยาว 6.2 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณหน้าร้านอาหารลุงไสวถึงบริเวณแนวโขดหินหน้าสวนน้ำพัทยาปาร์ค วอเตอร์เวิลด์ ระยะที่ 1 มีความยาว 3,575 เมตร และระยะที่ 2 มีความยาว 2,855 เมตร

ในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยบูรณะฟื้นฟูชายหาดจอมเทียนให้กลับมาสวยงาม รวมทั้งการทำงานมีกำหนดเสร็จในช่วงปลายปี 2565 ซึ่งคาดการณ์ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลายลง

โครงการนี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดจอมเทียน สร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ สอดรับกับนโยบายการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ทำไม ‘พัทยา’ จึงเหมาะกับการอยู่อาศัย

ถ้าหากนักลงทุนคนไหนมีความสนใจจะลงทุนคอนโดฯ ในสไตล์ที่พักตากอากาศ แนะนำว่า “พัทยา” เป็นทำเลที่ดีที่สุดในการลงทุน เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย และด้วยปัจจัยหลัก 3 อย่าง ได้แก่

1. การเดินทาง ซึ่งเป็นทำเลที่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ อันเป็นเมืองหลวงของไทยมากนัก

2. อัตราผลตอบแทนที่ดีเทียบเท่าศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ (CBD) (ช่วงก่อนโควิด-19)

3. จำนวนนักท่องเที่ยว/คนทำงานในพัทยาที่ต้องอาศัยการเช่าเป็นหลัก

จากเหตุผลข้างต้นทำให้ “พัทยา” ขึ้นแท่นเมือง/ทำเลที่น่าลงทุนที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบกับชุมชนที่อยู่อาศัย อยู่สบาย เอื้อต่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด้วยความสะดวกสบาย ด้านการคมนาคม เพราะอยู่ใกล้จากสถานีรถไฟ ทำให้พื้นที่แห่งนี้เหมาะที่จะพัฒนาเป็นย่านอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ

การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ ต้องเพิ่มมาตรฐานให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน เริ่มจากปัจจัย 4 เรื่องของอาหารการกินมีความพร้อมต่อการรองรับ มีร้านอาหารหลากหลายและรสชาติดี อาหารอร่อย สะอาดถูกสุขอนามัยด้านการดูแลเรื่องสุขภาพมีโรงพยาบาล พร้อมทีมแพทย์และพยาบาลเพียงพอ

เรื่องการศึกษาสำหรับเยาวชน ต้องมีโรงเรียนที่มีความพร้อมรองรับและมีมาตรฐาน เรื่องความปลอดภัยในการเดินทาง เรื่องระบบขนส่งมวลชน รถประจำทางที่ใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา บนเกาะล้านต้องแล้วเสร็จ สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานที่ทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเข้ามาประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองพัทยา ซึ่งความจริงแล้ว

ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพัทยาก็มีให้เห็นในรูปแบบนี้ เริ่มจากมาเที่ยวแล้วมาอยู่แบบ Long stay จากนั้นเริ่มมีส่วนลงทุนทำธุรกิจ ตลอดจนเป็นเจ้าของกิจการเอง และขณะนี้ทางเมืองพัทยาก็กำลังดำเนินการตาม 14 นโยบายเร่งด่วนซึ่งครอบคลุมทุกด้านของการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่พื้นฐาน

สถานศึกษา

– โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา เลขที่ 111 ม.5 และ 13 หมู่ 6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-406-652 (ธุรการ), 096-976-6648 (วิชาการ) และ 096-975-5112 (การเงิน) โทรสาร 038-406-652 เว็บไซต์ sb-school.ac.th
– โรงเรียนมารีวิทย์ เลขที่ 137/44 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-222-477, 081-945-6402 โทรสาร 038-221-927
– โรงเรียนศรีสุวิช เลขที่ 555 ม.5 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-241-222 โทรสาร 038-241-333 เว็บไซต์ www.srisuvit.ac.th/
– โรงเรียน พัทธยาอรุโณทัย เลขที่ 430/1-2 ม.9 ซ.อรุโณทัย ถ.พัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-421-316 โทรสาร 038-373-334
– โรงเรียนเมืองพัทยา 5 เลขที่ 15 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-429-268 โทรสาร 038-429-268
– โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) เลขที่ 5 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบรีโทรศัพท์ 038-221-264 โทรสาร 038-221-264 เว็บไซต์ www.schoolpattaya.com

โรงพยาบาล

– โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เลขที่ 301 ม.6 ถ.สุขุมวิท เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 038-259-999
– โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ เลขที่ 255/4 ม.9 ถ.พัทยากลาง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-428-374
– โรงพยาบาลพัทยาเมมโมเรียล เลขที่ 328 1 ม.9 ถ.พัทยากลาง เมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-488-777
– โรงพยาบาลบางละมุง เลขที่ 669 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-429-244

Terminal 21 พัทยา

ห้างสรรพสินค้า

– เทอร์มินอล 21 พัทยา โทรศัพท์ 033-079-777
– เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช โทรศัพท์ 033-003-999
– เซ็นทรัลมารีนา โทรศัพท์ 033-003-888
– รอยัล การ์เด้น พลาซ่า โทรศัพท์ 038-710-297
– ตึกคอม พัทยา โทรศัพท์ 081-377-0101
– ดิ อเวนิว ชอปปิงมอลล์ โทรศัพท์ 038-025-227
– ฮาร์เบอร์ พัทยา โทรศัพท์ 081-377-0101

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 (ชลบุรี) เลขที่ 609/1 ม.10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-425-937
– สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน เลขที่ 61 ม.1 ซ.นาจอมเทียน 6 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-255-700
– สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เลขที่ 304 ม.10 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 092-799-9111 โทรสาร 038-424-186
– สถานีตำรวจภูธรบางละมุง เลขที่ 203 ม.2 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทรศัพท์ 038-221-800

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– CTT EXPRESS ส่งพัสดุด่วน สาขาเทพประสิทธิ์ โทรศัพท์ 063-695-1111
– ดีเอชแอล พัทยา โทรศัพท์ 089-345-9000
– J- Smile Post and Service โทรศัพท์ 084-409-4728

บริการงานซ่อมบำรุง

– ร้านอดิเทพมอเตอร์ โทรศัพท์ 094-479-2407
– ซ่อมรถนอกสถานที่ โทรศัพท์ 061-579-5434
– บริษัท สคีน จำกัด โทรศัพท์ 038-370-582
– ร้านซ่อมโช๊คอัพ พัทยา โทรศัพท์ 086-537-9783

บรรยากาศการท่องเที่ยวในพัทยา ก่อนจะมีโควิด-19 แพร่ระบาด

บรรยากาศการท่องเที่ยวในพัทยา ก่อนจะมีโควิด-19 แพร่ระบาด

 

Get the Guru View

เนื่องจากพัทยา มีสถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย ทั้งศูนย์การค้า บริการส่งพัสดุ และบริการซ่อมที่หลากหลาย พร้อมรอให้บริการ จึงไม่น่าแปลกใจที่พัทยาจะเหมาะกับการอยู่อาศัย ใช้ชีวิต มาเยี่ยมเยือนเพื่อนท่องเที่ยว รวมทั้งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ