‘ภูเก็ต’ เกาะเล็ก ๆ โอบล้อมด้วยทะเลและภูเขา อยู่ท่ามกลางกลิ่นไอความเป็นท้องถิ่นที่หลากหลาย เนื่องจากเป็นเกาะที่มนต์เสน่ห์ทำให้มีคนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งภูเก็ตมีการพัฒนาทั้งด้านการคมนาคมเพื่อรองรับทั้งคนพื้นที่และนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย

เร่งศึกษารถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต คาดเปิดใช้ปี 69

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบาชนิด Tram แบบพื้นต่ำ (Low Floor Tram) มีระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือศีรษะ (Overhead Contact Line) และมีระบบแบตเตอรี่สำรองสามารถวิ่งได้ในระยะสั้น โดยจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี ประกอบด้วย สถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี

แนวเส้นทาง เริ่มจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยแนวเส้นทางช่วงนี้เป็นโครงสร้างแบบยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 4031 จากนั้นลดระดับลงสู่ระดับดินที่ทางหลวงหมายเลข 4026 มุ่งหน้าเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 402 เพื่อเข้าสู่เมืองภูเก็ต โดยแนวเส้นทางช่วงผ่านอำเภอถลางจะลดระดับเป็นทางลอดใต้ดิน มีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

จากนั้นแนวเส้นทางจะกลับขึ้นสู่ระดับดิน ผ่านอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (อนุสาวรีย์วีรสตรี) สถานีขนส่ง เข้าสู่เขตเทศบาลเมืองภูเก็ต ผ่านถนนภูเก็ต และข้ามสะพานเทพศรีสินธุ์ (สะพานข้ามคลองเกาะผี) เพื่อเข้าสู่ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) และไปสิ้นสุดที่บริเวณห้าแยกฉลอง

ระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น-เมืองใหม่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร

ตัวอย่างรถไฟฟ้ารางเบาแบบ Tram ในต่างประเทศ

ตัวอย่างรถไฟฟ้ารางเบาแบบ Tram ในต่างประเทศ via: shutterstock

ทั้งนี้ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อน โดยที่ผ่านมา รฟม. ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) จำนวนทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในกรุงเทพฯ และภูเก็ต

รวมทั้งได้ทบทวนผลการศึกษาเดิมของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. และหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงรูปแบบโครงการให้เป็นปัจจุบัน

โดยเบื้องต้น รฟม. ได้นำเสนอการศึกษาของเทคโนโลยีรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง ไว้ 3 รูปแบบคือ

1. รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อเหล็ก

2. รถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อยาง

3. ระบบ ART (Autonomous Rapid Transit)

หลังจากนี้จะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องการใช้พื้นที่ถนน การทบทวนการประมาณการปริมาณผู้โดยสาร การคำนวณค่าโดยสาร และการพิจารณาใช้เทคนิคการก่อสร้างที่ใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านการจราจร เนื่องจากตามแนวเส้นทางของโครงการจะผ่านบริเวณที่มีปัญหาการจราจรหนาแน่นอยู่แล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569

ตัวเลือกการเดินทางอื่น ๆ ในภูเก็ต

รถตุ๊กตุ๊ก: ในภูเก็ตจะมีลักษณะแตกต่างจากตุ๊กตุ๊กในกรุงเทพฯ โดยจะมี 4 ล้อ และมักมีสีแดง สามารถนั่งได้ 6 คน ราคาค่าโดยสารขึ้นอยู่กับการต่อรองกับผู้ขับ

รถแท็กซี่มิเตอร์: รถแท็กซี่มิเตอร์มีเห็นทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต แต่แนะนำให้ใช้บริการเมื่อแท็กซี่เปิดใช้มิเตอร์เท่านั้น เนื่องจากบางคันคิดราคาเหมาซึ่งมักจะสูงกว่าค่าโดยสารปกติ

รถเช่า: เนื่องจากภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จึงมีบริการให้เช่ารถด้วย โดยมีทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ โดยผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่ยังไม่หมดอายุ และต้องแสดงใบขับขี่ตอนเช่าด้วย

รถโพถ้อง อีกหนึ่งการเดินทางในภูเก็ต

รถโพถ้อง หรือรถสองแถว: รถโดยสารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของภูเก็ต มีหลายสาย ได้แก่

รถโพถ้อง สีชมพู มีให้บริการ 3 สาย 4 เส้นทาง ดังนี้

– รถโพถ้องสาย 1 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี-วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น.

– รถโพถ้องสาย 2 เส้นทางที่ 1 ตลาดสี่มุมเมือง-ซุปเปอร์ชีป ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น.

– รถโพถ้องสาย 2 เส้นทางที่ 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2-วงเวียนสุริยเดช (ตลาดสดดาวน์ทาวน์) ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น.

– รถโพถ้องสาย 3 สะพานหิน-เกาะสิเหร่ ให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น.

รถโพถ้อง สีฟ้า มีให้บริการ 8 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่

– สารสิน จากสารสิน เวลา 05.00-17.00 น. จากเมืองภูเก็ต เวลา 06.00-15.00 น.

– บางโรง จากบางโรง เวลา 07.00-9.00 น. จากเมืองภูเก็ต เวลา 10.30-11.00 น.

– กมลา จากกมลา เวลา 06.00-15.00 น. จากเมืองภูเก็ต เวลา 07.30-17.30 น.

– ในหาน จากในหาน เวลา 05.45-16.00 น. จากเมืองภูเก็ต เวลา 07.00-16.30 น.

– ฉลอง จากฉลอง เวลา 07.00-17.00 น. จากเมืองภูเก็ต 09.00-17.00 น.

– อ่าวมะขาม จากอ่าวมะขาม 07.00-15.00 น. จากเมืองภูเก็ต 08.30-12.00 น.

– กะตะ กะรน จากกะตะ กะรน เวลา 06.00-15.00 น. จากเมืองภูเก็ต 08.00-17.00 น.

– ป่าตอง จากป่าตอง เวลา 06.00-15.00 น. จากเมืองภูเก็ต 07.00-17.00 น.

ภูเก็ตสมาร์ทบัส: รถบัสให้บริการในเส้นทางสนามบินนานาชาติภูเก็ต-หาดราไวย์ แนวเส้นทางคือ สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เชิงทะเล, บางเทา, ภูเก็ตแฟนตาซี, กมลา, ป่าตอง, กะรน, กะตะ และราไวย์ ใช้เวลาเดินทางจากต้นทางถึงปลายทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ภูเก็ต แอร์พอร์ต บัส: รถบัสให้บริการจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต-สถานีขนส่ง 1 แนวเส้นทางคือ สนามบินนานาชาติภูเก็ต, เซ็นทรัลภูเก็ต, โลตัสภูเก็ต, โฮมโปรถลาง, สถานีขนส่ง 1

ภูเก็ต บัส เอ็กซ์เพลส: รถบัสให้บริการจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต-กะรน แนวเส้นทางคือ สนามบินนานาชาติภูเก็ต, โบ๊ทลากูน, โลตัสภูเก็ต, กะทู้ และหาดป่าตอง

รถตู้ป่าตอง: รถตู้ให้บริการในเส้นทางตัวเมืองภูเก็ตไปยังหาดป่าตอง

Phuket, Thailand ภูเก็ต

Get the Guru View

ภูเก็ตถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลายไม่แพ้หัวเมืองสำคัญอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นสนามบินนานาชาติ ถนนหนทาง ซึ่งเอื้อต่อการเดินทางได้อย่างมาก นอกจากนี้ในอนาคตภูเก็ตจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะมีการนำรถไฟฟ้ารางเบาเข้ามาใช้ ซึ่งจะช่วยยกระดับการเดินทางของทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ