ย่าน ‘ลาดกระบัง’ เป็นเขตการปกครองที่กินพื้นที่ค่อนข้างมาก นับว่าเป็นอันดับ 2 รองจากย่านหนองจอกเพียงย่านเดียว ภาพรวมของพื้นที่ย่านก็จะเป็นไปในแนวของความทันสมัย นวัตกรรมใหม่ ๆ และการเรียนรู้ อีกทั้งยังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อยู่ไม่น้อย

รูปแบบการใช้ชีวิตภายในย่านนี้จึงอาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือกลุ่มของชาวบ้านที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิม จะค่อนข้างเรียบง่ายและมีความเป็นชุมชนสูง อีกกลุ่มเป็นวัยเรียนและวัยทำงาน

ทำไมย่าน ‘ลาดกระบัง’ น้ำท่วม

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาย่าน ‘ลาดกระบัง’ ประสบปัญหาน้ำท่วม สาเหตุมาจากเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝนสูงสุด 189 มิลลิเมตร ส่งผลให้ระดับน้ำคลองในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกมีระดับสูงขึ้น

ลาดกระบัง น้ำท่วม

via: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้น้ำไหลลงสู่ทะเลทางด้านจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้

ลาดกระบัง น้ำท่วม

via: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ปิดประตูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนเข้ามาอีก ซึ่งระดับน้ำภายนอกสูงกว่าระดับน้ำภายใน 10-20 เซนติเมตร

ลาดกระบัง น้ำท่วม

via: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

พร้อมกันนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขัง ขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้ว หากไม่มีฝนตกลงมาอีก ระดับน้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ลาดกระบัง น้ำท่วม

via: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทางกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำเร่งระบายน้ำในคลองออกสู่ทะเล สำนักงานเขตพื้นที่ให้ความดูแลช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้เก็บข้อมูลตลอด 9 ปี (พ.ศ. 2548-2556) พบว่า หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอก โดยลาดกระบัง เป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 1 พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก 7-9 ปี และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับ 2 พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก 5-6 ปี

flood_bkk_info น้ำท่วม กรุงเทพฯ

หากย้อนไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2554 จะพบว่า พื้นที่ในกรุงเทพฯ แทบจะจมมิดใต้มวลน้ำมหาศาล เขตลาดกระบัง เป็นเขตที่ได้รับความเสียหายบางส่วนเกิน 20%

เร่งจัดเก็บผักตบชวาย่าน ‘ลาดกระบัง’

กรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแขก เขตลาดกระบัง โดยคลองแขก เป็นคลองที่เชื่อมจากบริเวณสถานีรถไฟหัวตะเข้ถึงคลองประเวศบุรีรมย์ ความกว้าง 10-20 เมตร ความยาว 408 เมตร

ขุดลอกคลองแขก ย่าน 'ลาดกระบัง'

via: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ขุดลอกคลองแขก ย่าน 'ลาดกระบัง'

via: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันคลองดังกล่าวมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อกระทบต่อระบบระบายน้ำ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถใช้ในการเดินทางสัญจรทางน้ำได้สะดวก สำนักงานเขตลาดกระบังจึงได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ริมตลิ่ง เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนอีกด้วย

สถานศึกษา

– โรงเรียนวัดลาดกระบัง ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.01 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-326-9653
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ ร่มเกล้า ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.47 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-360-8790
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 3.41 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-737-8919 เว็บไซต์: dsr.ac.th
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 5.18 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000
โรงเรียนพรตพิทยพยัต ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 5.25 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-326-4050
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 6.98 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-172-9888
Stamford International University ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 9.5 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-769-4000

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 7 ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 4.51 กิโลเมตร เปิดทำการ 07.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-328-7653
– โรงพยาบาลลาดกระบัง ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 4.71 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-326-9995
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 6.46 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-738-9900

ห้างสรรพสินค้า

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.62 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8999
– Zhaimon Rabbit’s ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 3.99 กิโลเมตร เปิดทำการ 16.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 083-0137100
– Oasis Pattanakarn 53 ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 10.53 กิโลเมตร เปิดทำการ 09.00-23.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 098-2592992

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบัง ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.47 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-326-6505
– สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศสุวรรณภูมิ ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 5.13 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-132-4191

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.91 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-16.30 น. ปิดทำการวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-1920
ธนาคารกรุงเทพ ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 4.64 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-645-5555
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนรัชดาภิเษก ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 6.09 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.30-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-673-6309

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– ศูนย์ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 1.64 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-134-4300
– ไปรษณีย์ เจ้าคุณทหาร ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 3.99 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-20.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-326-6035
– ไปรษณีย์ลาดกระบัง ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 7.03 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-20.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-737-4831

บริการงานซ่อมบำรุง

– อู่สมศักดิ์ การช่าง ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.81 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-739-2784
– Car Shop อู่ซ่อมรถ ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 2.56 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-19.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 081-697-8502
– อู่สีกรุงเทพ 2000 ระยะห่างจากแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีลาดกระบัง 3.78 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.00-17.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-727-9976

Get the Guru View

รูปแบบการใช้ชีวิตในย่านลาดกระบังนี้ ไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มไหน ก็จะได้รับความสะดวกสบายตามสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบทั้งสิ้น จะเห็นว่ามีทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งจับจ่ายใช้สอยจำนวนมาก แม้ว่าแต่ละแห่งจะอยู่ห่างกันไปบ้าง แต่ก็ยังตอบสนองความต้องการของผู้คนได้ในระดับดี นอกจากนี้ย่านลาดกระบังยังสามารถพัฒนาให้เติบโตก้าวหน้าได้อีกหลายเท่า ไม่ใช่แค่ในโซนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้น จึงเป็นย่านที่น่าจับตามองอีกย่านหนึ่ง

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ