แม้ในปัจจุบัน ‘สนามบินน้ำ’ จะเป็นเพียงแค่ชื่อที่ใช้เรียกสถานที่แห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี และใช้เป็นเรื่องเล่าให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา แต่ที่สนามบินน้ำแห่งนี้กลับเป็นย่านที่ความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ ที่พัก ร้านอาหาร หรือแม้กระทั่งสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งถือได้ว่ามีความสะดวก สบายครบครันไม่ต่างจากย่านเศรษฐกิจอื่นๆ เลยแม้แต่น้อย

หน่วยงานราชการ

• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่อยู่: 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-507-7999 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:30–16:30 น.

• กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่อยู่: 563 ถนน นนทบุรี เมือง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-528-7600 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กระทรวงพาณิชย์
อยู่ที่ 44/100 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2507-7000 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมการค้าต่างประเทศ
ที่อยู่: 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-528-7500 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
ที่อยู่: 563 ถนน นนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 547 5024 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กองสลากสนามบินน้ำ
ที่อยู่: 359 ถนน นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 528 8888 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กระทรวงสาธารณสุข
อยู่ที่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมการแพทย์
อยู่ที่เลขที่ 88/23 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมควบคุมโรค
ที่ทำการ 88/21 ถนนติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ที่อยู่ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-591-7007 โทรสาร 02-591-7007
เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เลขที่ 88/7 สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ที่อยู่: 88/44 ซอย 8 ตำบล บางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 193 7000 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมสุขภาพจิต
ที่ทำการเลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• กรมอนามัย
ที่อยู่: 88/22 ถนน ติวานนท์ เมือง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-590-4000 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

• สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ที่อยู่: 88/22 ถนน ติวานนท์ เมือง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02-590-4000 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30–16:30 น.

สนาบินน้ำ Ministry of Commerce in sanambinnam

ธนาคาร

• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสนามบินน้ำ
ที่อยู่: สำนักงานเขต 28 74 หมู่6 ถนนติวานนท์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2952-4177 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น.

• ธนาคารกสิกรไทย สาขาสนามบินน้ำ
ที่อยู่: 347 ชั้น1 ห้องเลขที่ 101 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2591-9613-6 เปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น.

โรงพยาบาล

• โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ที่อยู่: 91 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2528-467

• สถาบันโรคทรวงอก
ที่อยู่: 74 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2547-0999

school sanambinnam สนามบินน้ำ

สถานศึกษา

• โรงเรียน อนุราช ประสิทธิ์ นนทบุรี
ที่อยู่: 1/92 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2589-7030

ห้างสรรพสินค้าและทำเลขายสินค้า

• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (รัตนาธิเบศร์)
ที่อยู่: 68/100 ซอยรณสิทธิพิชัย 8/3 (หลักทอง3) อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2834-6000
• สนามบินน้ำ มาร์เก็ต พาร์ค ทำเลค้าขาย นนทบุรี
ที่อยู่: 99/127 ถ.สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 0-2526-8633-4

Get the Guru View

จะเห็นได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของ ‘สนามบินน้ำ’ นั้นเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการอยู่ใกล้กันเป็นจำนวนมาก รวมถึงสถานที่อื่นๆ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานศึกษา รวมถึงห้างสรรพสินค้าที่รวมเอาความสะดวก ความหลากหลายต่างๆ ไว้ด้วยกัน ทำให้สนามบินน้ำเป็นแหล่งทำเลที่น่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของร้านอาหาร บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ซึ่งสังเกตได้จากการเกิดขึ้นของโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมต่างๆ ทั้ง 2 ฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ