ย่าน ‘สุขสวัสดิ์’ เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับ สมุทรปราการ โดยมีถนนสุขสวัสดิ์ เป็นถนนสายหลัก ซึ่งระยะทางส่วนใหญ่ของถนนมีฐานะเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 303 สายราษฎร์บูรณะ–พระสมุทรเจดีย์ สร้างสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ในราวปี พ.ศ. 2493 (ในสมัยก่อนมีชื่อว่า “ทางหลวงแผ่นดินสายดาวคะนอง – ป้อมพระจุล”)

ถนนสุขสวัสดิ์มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานข้ามคลองดาวคะนอง) จนถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า โดยตลอดแนวถนนเชื่อมต่อกับถนนหลายสายสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ถนนพระรามที่ 2 (แยกบางปะแก้ว) ถนนราษฎร์พัฒนา (แยกราษฎร์พัฒนา) ถนนประชาอุทิศ (แยกประชาอุทิศหรือแยกกิโลเก้า) ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่วนขั้นที่ 1 หรือ “ทางด่วน 1″) สะพานภูมิพล ถนนนครเขื่อนขันธ์ (แยกพระประแดง) ถนนกาญจนาภิเษก (ทางต่างระดับสุขสวัสดิ์) ถนนสุขสวัสดิ์-พระสมุทรเจดีย์ (แยกพระสมุทรเจดีย์) ถนนเลียบคลองสรรพสามิต และถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา

ย่านสุขสวัสดิ์เชื่อมต่อกับย่านพระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นย่านเก่าแก่ที่มีชุมชนอยู่อาศัยมานาน จึงมีความเป็นไปได้ที่ย่านสุขสวัสดิ์จะรับอิทธิพลความเจริญเติบโตของชุมชนจากย่านพระประแดงก่อนที่จะมีความเป็นย่านที่แข็งแรง โดยหากวิเคราะห์จากปีที่ก่อสร้างถนนสุขสวัสดิ์ จะเห็นได้ว่า ถนนสายนี้เป็นกลุ่มถนนเกิดใหม่ในช่วง 70 ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ตัวเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียงกำลังขยายตัว และฝั่งสุขสวัสดิ์ พระราม 2 เป็นพื้นที่โซนอุตสาหกรรมที่สำคัญ

หากแบ่งเป็นพื้นที่ย่านสุขสวัสดิ์ ออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 สุขสวัสดิ์ตอนต้นที่เชื่อมต่อกับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินจนถึงแยกบางปะแก้ว (พระราม 2) ช่วงที่ 2 สุขสวัสดิ์ตอนกลาง จากแยกบางปะแก้ว (พระราม 2) จนถึงแยกประชาอุทิศหรือแยกกิโลเก้า ช่วงที่ 3 จากแยกประชาอุทิศหรือแยกกิโลเก้า แยกวัดสน จนถึงสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ (โซนทางต่างระดับสุขสวัสดิ์) และช่วงที่ 4 จากสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ จนถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า

พื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของย่านสุขสวัสดิ์ คือ ช่วงที่ 2 สุขสวัสดิ์ตอนกลาง จากแยกบางปะแก้ว (พระราม 2) จนถึงแยกประชาอุทิศหรือแยกกิโลเก้า จัดว่าเป็นช่วงที่มีความเจริญเติบโตมากที่สุดของย่านนี้ มีสำนักงานใหญ่ของศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มีโรงพยาบาลสำคัญ ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกันมากถึง 4 แห่ง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นต่อเนื่องในถนนย่อยต่างๆ โดยปัจจัยที่ทำให้พื้นที่ในช่วงนี้ของย่านสุขสวัสดิ์มีความเจริญเติบโต อาจเป็นเพราะเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อย่านอื่น ๆ ที่มีความเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเดินทางเข้าเมืองสะดวก ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญของคนที่มาจากในเมืองและจะกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ใกล้เคียง มีชุมชนอยู่อาศัยจำนวนมาก

นอกจากนี้ พื้นที่ที่ถือว่ามีความเจริญเติบโตควบคู่กันกับช่วงที่ 2 นั่นคือ ช่วงที่ 4 จากสวนวงแหวนสุขสวัสดิ์ จนถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เริ่มมีความเป็นย่านพระประแดง เป็นย่านรอยต่อของพื้นที่ดั้งเดิมอย่างย่านพระประแดง ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่กับพื้นที่เกิดใหม่อย่างย่านสุขสวัสดิ์ มีโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่ที่เป็นคอมเพล็กซ์ มีดิสเคาน์สโตร์ชั้นนำเกิดขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของคนทั้ง 2 ย่าน

สุขสวัสดิ์ จากแหล่งอุตสาหกรรม สู่ย่านชุมชนน่าอยู่ที่น่าจับตา

ย่าน ‘สุขสวัสดิ์’ ในปัจจุบัน

การเชื่อมต่อกับถนนหลายสายสำคัญ ใกล้ทางด่วน ทำให้การเดินทางเข้าเมืองจากย่านสุขสวัสดิ์มีความสะดวกมาก และใช้เวลาไม่นาน เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ของกรุงเทพฯ ฝั่งใต้และฝั่งตะวันตก จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ย่านสุขสวัสดิ์ในปัจจุบัน มีความต้องการที่อยู่อาศัยสูง มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจำนวนมาก และเป็นย่านที่ได้รับความสนใจจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากเป็นอันดับต้น ๆ ในการเข้ามาเปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรใหม่ ๆ

ปัจจุบันภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในย่านสุขสวัสดิ์ที่เป็นโครงการใหม่จะเกิดขึ้นตามถนนย่อยต่าง ๆ โดยโครงการที่อยู่ใกล้ถนนสุขสวัสดิ์สายหลัก จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีระดับราคาสูง 5-10 ล้านบาท แต่หากเป็นหมู่บ้านตามถนนย่อยที่เข้าซอยลึก จะมีความหลากหลายของราคา เริ่มตั้งแต่ไม่ถึง 2 ล้านบาทจนถึง 4-5 ล้านบาท โดยตลาดบ้านระดับราคาประมาณ 2-3 ล้านบาทได้รับความนิยมมากสุดในย่านนี้

ขณะที่บริเวณช่วงที่ 2 สุขสวัสดิ์ตอนกลาง จากแยกบางปะแก้ว (พระราม 2) จนถึงแยกประชาอุทิศหรือแยกกิโลเก้า เป็นพื้นที่ที่เริ่มเกิดตลาดคอนโดมิเนียมมาได้ระยะหนึ่งแล้ว โดยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งถนนพระราม 2 ที่เกิดตลาดคอนโดมิเนียมใกล้แหล่งงานขึ้นก่อน ต่อจากนั้น เมื่อเริ่มมีกระแสข่าวเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ซึ่งจะผ่านหลายพื้นที่ของถนนสุขสวัสดิ์ ตลาดคอนโดมิเนียมจึงเริ่มเกิดขึ้นบริเวณช่วงนี้

อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เป็นโครงการในอนาคตที่อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะเห็นความชัดเจน ดังนั้น ตลาดคอนโดมิเนียมย่านสุขสวัสดิ์เกิดขึ้นจากการประเมินความต้องการที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของคนย่านนี้ที่เริ่มต้องการขยับขยายครอบครัว และต้องการที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวก ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก ในราคาที่ยังเอื้อมถึง

โดยพื้นที่ติดถนนสุขสวัสดิ์สายหลัก เป็นทำเลที่ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ แต่ต้นทุนที่ดินและขนาดที่ดินเหมาะกับการทำคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านแนวราบ ตลาดคอนโดมิเนียมย่านนี้จึงเกิดขึ้น แต่ไม่ได้ร้อนแรงมากนัก

อนาคตของย่านสุขสวัสดิ์

โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ที่มีระยะทางรวม 23.6 กิโลเมตร

เริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ที่สถานีเตาปูน ผ่านแยกเกียกกาย เข้าสู่ถนนสามเสน ผ่านอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (โรงเรียนโยธินบูรณะเดิม) โรงเรียนราชินีบน กรมชลประทาน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล หอสมุดแห่งชาติ คลองบางลำพู เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมรุ ผ่านวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ถนนราชดำเนินกลาง แยกผ่านฟ้าลีลาศ เข้าสู่ถนนมหาไชย ผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหาร เข้าสู่ถนนจักรเพชร

ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระปกเกล้า เข้าสู่ถนนประชาธิปก ผ่านสี่แยกบ้านแขก ลอดใต้วงเวียนใหญ่ เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผ่านโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ลอดใต้แยกมไหสวรรย์ วิ่งไปตามกลางถนนสุขสวัสดิ์ ผ่านแยกดาวคะนอง ข้ามสะพานข้ามแยกพระราม 2 ผ่านแยกประชาอุทิศ ข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานคร สะพานภูมิพล 1 ผ่านสามแยกพระประแดงและสิ้นสุดที่ครุใน
จากแผนพัฒนารถไฟฟ้าสายนี้จะผ่านหลายพื้นที่ของย่านสุขสวัสดิ์มาก เช่น สถานีดาวคะนอง ที่ตั้งระหว่างซอยสุขสวัสดิ์ 12-14, สถานีบางปะกอก ตั้งอยู่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 23-25, สถานีประชาอุทิศ ตั้งอยู่หน้าซอยสุขสวัสดิ์ 44, สถานีพระประแดง ใกล้แยกพระประแดง และสถานีครุใน ปากซอยสุขสวัสดิ์ 70

Get the Guru View

หากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้มีความชัดเจนและเริ่มดำเนินการ จะเป็นโครงการที่มีอิทธิพลกับย่านสุขสวัสดิ์อย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีที่มีโอกาสเกิดตลาดคอนโดมิเนียมมากที่สุด ส่วนพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดการพัฒนาใหม่ ๆ คือ พื้นที่รอยต่อย่านพระประแดง เพราะที่ผ่านมายังมีโครงการใหม่ ๆ เกิดน้อย และการพัฒนากระจุกตัวเฉพาะย่านสุขสวัสดิ์เป็นหลัก

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ และคำนวณสินเชื่อด้วยตนเองก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ