ย่าน ‘หลักสอง’ เป็นย่านที่เชื่อมต่อกับย่านบางแค ซึ่งคำว่าย่านหลักสอง ในอดีตก่อนที่ยังไม่มีเดอะมอลล์ บางแค โดยกว้าง ๆ จะครอบคลุมพื้นที่บริเวณทางแยกต่างระดับถนนเพชรเกษม ตัดกับ ถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) หรือเดอะมอลล์ บางแคในปัจจุบัน จนถึงประมาณปากทางเพชรเกษม 69 หรือบิ๊กซี เพชรเกษมในปัจจุบัน ถัดจากนั้น หากเลี้ยวเข้าซอยเพชรเกษม 69 จะเป็นย่านคลองขวาง หรือถ้าตรงไปตามถนนเพชรเกษมอีกนิด ก็จะเป็นย่านหนองแขม

ย่านหลักสองในอดีต

ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มีดำริให้มีการขุดคลองเพื่อขยายความเจริญทางเศรษฐกิจระหว่าง 3 ลุ่มน้ำ จากเจ้าพระยา ผ่านท่าจีน บรรจบแม่กลอง โดยคลองขุดเป็นแนวตรงเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีน ชื่อว่า “คลองภาษีเจริญ”

เนื่องจากลำคลองเป็นแนวตรง ดังนั้นจึงต้องทำจุดอ้างอิงระยะขึ้นมาสำหรับการเดินทาง โดยแบ่งระยะทางเป็นหน่วย “เส้น” ทุก ๆ ระยะทาง 100 เส้น (100 เส้น เท่ากับ 4 กิโลเมตร) จะปักเสาหลักขึ้น 1 ต้น

โดยเสาหลักเส้นที่ 200 ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงหลักสองในปัจจุบัน ซึ่งเสาหลักเส้นที่ 200 มีความสำคัญในแง่ของการตั้งชื่อเรียกเขตการปกครอง “แขวงหลักสอง” และใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ย่านหลักสอง คนนอกพื้นที่อาจจะรู้จักน้อย หรือแม้แต่คนในพื้นที่เอง ก็ไม่ค่อยนิยมเรียก ย่านหลักสอง เท่าใดนัก เพราะพื้นที่ที่ครอบคลุมความเป็นย่านหลักสอง ปัจจุบันเติบโตจนกลายเป็นย่านของแต่ละพื้นที่ไปแล้ว เช่น พื้นที่บริเวณแยกถนนกาญจนภิเษกตัดกับถนนเพชรเกษม ที่เมื่อมีเดอะมอลล์ บางแคมาเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ก็เติบโตจนคนส่วนใหญ่เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่าเป็นย่านเดอะมอลล์ บางแค

ถัดมาบริเวณถนนเพชรเกษม ตัดกับ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ก็เรียกว่า ย่านพุทธมณฑลสาย 2 ฝั่งเพชรเกษม ถัดไปทางถนนเพชรเกษม ประมาณเพชรเกษม 63 ก็จะเรียกว่า ย่านวัดม่วง ถัดจากนั้นประมาณถนนเพชรเกษม 69 ก็จะนิยมเรียกกันว่าย่านคลองขวาง น้อยมากที่จะเรียกโดยรวมแล้วที่จะเรียกพื้นที่โดยรวมบริเวณเดอะมอลล์ บางแค จนถึงประมาณปากทางเพชรเกษม 69 ว่า ย่านหลักสอง

จนเมื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายหัวลำโพง-บางแค ที่สถานีสุดท้ายมาสิ้นสุดที่บริเวณด้านหน้าเดอะมอลล์ บางแค ชื่อของ “ย่านหลักสอง” ก็เริ่มกลับมาสร้างความคุ้นเคยรอบใหม่ เนื่องจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เลือกใช้ชื่อสถานีสุดท้ายของสายหัวลำโพง-บางแคว่า “สถานีหลักสอง”

ย้อนกลับไปสักประมาณ 30 ปี พื้นที่บริเวณนี้จัดเป็นชานเมืองกรุงเทพฯ ที่การพัฒนายังไม่หนาแน่นมาก ถ้าเป็นฝั่งติดถนนเพชรเกษม จะเป็นอาคารพาณิชย์ ชั้นล่างค้าขาย ชั้นบนอยู่อาศัย มีอาคารสำนักงานของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง มีโรงงานขนาดเล็ก แต่ถ้าเข้าซอยย่อย ๆ พื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นสวน

ในช่วงเวลานั้นเริ่มเป็นยุคบุกเบิกหมู่บ้านจัดสรร ย่านหลักสอง ก็เริ่มมีผู้ประกอบการธุรกิจบ้านจัดสรรเข้ามาพัฒนา โดยมีทั้งโครงการที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่ดิน เปิดขายที่ดินเป็นแปลง ๆ แล้วให้สร้างที่อยู่อาศัยเอง แล้วก็มีหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นบ้านเดี่ยวเจาะกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูง คนที่ค้าขายจากย่านเยาวราช หรือแหล่งการค้าในศูนย์กลางธุรกิจก็เลือกมาซื้อบ้านเดี่ยวในบริเวณนี้ ต่อมาก็เริ่มมีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นในย่านนี้มากขึ้น ทั้งบ้านระดับกลางจนถึงบ้านระดับไฮเอนด์

เมื่อมีศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแคเข้ามาเปิดให้บริการ นอกจากการค้าขายในเดอะมอลล์ บางแคเองแล้ว พื้นที่โดยรอบศูนย์การค้าแห่งนี้ ยังเติบโตและกลายเป็นย่านเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ด้วย พื้นที่บริเวณนี้จัดว่าเป็นจุดที่บูมที่สุดของย่านหลักสอง ส่วนพื้นที่ที่ขยับมา ติดริมถนนเพชรเกษม ยังคงเป็นพื้นที่การค้า และโครงการหมู่บ้านจัดสรรตามถนนรอง และซอยย่อยก็ขยายตัว

ภาพรวมของย่านหลักสอง ถือว่าเป็นการเติบโตเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป ในแบบแหล่งการค้าและอยู่อาศัย แม้ว่าในระยะ 15 ปีหลัง จะเริ่มมีคอมมูนิตี้มอลล์มาเปิดให้บริการ 2-3 แห่ง พื้นที่บริเวณนี้ก็ยังคงมีความเป็นย่านอยู่อาศัยแนวราบเป็นหลัก

ย่านหลักสองในปัจจุบัน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายหัวลำโพง-บางแค มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณย่านเพชรเกษม-บางแคเป็นอย่างมาก รวมถึง พื้นที่ภาพรวมของย่านหลักสองด้วย โดยจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุด คือ บริเวณเดอะมอลล์ บางแค

จากย่านการค้าและโครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ เริ่มเห็นการเกิดขึ้นของคอนโดมิเนียมมากขึ้นแล้ว และคอนโดมิเนียมบริเวณพิกัดนี้ ก็เริ่มกระจายวง ไม่ได้อยู่เฉพาะติดริมถนนเพชรเกษมเพียงจุดเดียว แต่ขยับมายังบริเวณถนนกาญจนาภิเษกฝั่งใกล้กับเดอะมอลล์ บางแคด้วย

ไม่เพียงแต่พื้นที่รอบเดอะมอลล์ บางแคเท่านั้นที่เริ่มเกิดตลาดคอนโดมิเนียม แต่ขยับมาทางแยกพุทธมณฑลสาย 2 ใกล้กับฝั่งเพชรเกษม ก็เริ่มมีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้น เช่นเดียวกับพื้นที่ตอนปลายของย่านหลังสอง ก่อนจะถึงย่านคลองขวาง ก็มีผู้ประกอบการรายใหญ่เข้ามาปักธงเปิดคอนโดมิเนียมด้วยเช่นกัน โดยเป็นพื้นที่ที่ยังหาที่ดินติดริมถนนหรือใกล้ริมถนนเพชรเกษมได้ เดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในอนาคตได้สะดวก

สำหรับโครงการบ้านจัดสรรยุคใหม่ ๆ ในย่านนี้ จะเกิดขึ้นบริเวณเพชรเกษม 63 หรือย่านวัดม่วงเป็นหลัก เพราะยังมีที่ดินให้ทำบ้านระดับราคา 3-5 ล้านบาทได้ แต่หากเป็นย่านพุทธมณฑลสาย 2 ช่วงต้นถนนฝั่งใกล้เพชรเกษม จะเป็นอาคารพาณิชย์ระดับราคา 8-10 ล้านบาทเป็นหลัก ถ้าขยับไปทางใกล้ถนนบรมราชชนนี ด้วยข้อกฎหมายผังเมือง หมู่บ้านจัดสรรใหม่ ๆ บริเวณนี้จะเป็นบ้านหรู ระดับราคา 15 ล้านบาทขึ้นไป

อนาคตของย่านหลักสอง

นอกจากรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายหัวลำโพง-หลักสอง ที่เปิดให้บริการแล้ว ในอนาคตยังมีโครงการต่อเนื่อง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สายหลักสอง-พุทธมณฑลสาย 4 ที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อ หลังจากเปิดให้บริเวณส่วนต่อขยายแรกแล้ว ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้พื้นที่ตามแนวถนนเพชรเกษมตั้งแต่สถานีหลักสอง สถานีแยกพุทธมณฑลสาย 2 ยาวจนถึงแยกพุทธมณฑลสาย 4 มีแนวโน้มจะเกิดตลาดคอนโดมิเนียมมากขึ้น

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ ได้ที่ DDproperty Thailand Property Market Index

Cityscape and BTS or Skytrain running to stop at Mo Chit railway

Get the Guru View

แม้ว่าแผนพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจะมีต่อเนื่อง แต่ความเจริญเติบโตของภาพรวมย่าน ‘หลักสอง’ จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้หวือหวา และยังคงเป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัย

ส่วนโครงการเชิงพาณิชย์ใหม่ ในลักษณะโครงการใหม่ อาจจะเกิดยาก เพราะคอมมูนิตี้มอลล์ แหล่งช้อปปิ้งที่มีในปัจจุบันย่านนี้ก็ถือว่ามีซัพพลายพอสมควรแล้ว แต่มีโอกาสที่คอมมูนิตี้มอลล์และแหล่งช้อปปิ้งที่มีอยู่ในปัจจุบันจะถูกปรับโฉมให้สอดคล้องกับความเจริญใหม่ ๆ ที่กำลังจะเข้ามา

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ