‘เจริญนคร’ จากย่านตึกแถวสู่ย่านเศรษฐกิจสุดหรูหราของกรุงเทพฯ ก่อนหน้านี้อาจไม่ค่อยมีคนรู้จักย่านเจริญนครมากนัก และมักจะติดภาพบรรยากาศของเมืองเก่า ๆ ที่อยู่ทางฝั่งธนบุรีแค่นั้นเอง แต่จริง ๆ แล้วย่านเจริญนครเป็นโซนที่มีศักยภาพในด้านทำเลที่ตั้งสูงมาก จึงมีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด

กลายเป็นย่านสุดคูลที่ผสมผสานวิถีชีวิตแบบเก่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจ ยิ่งเมื่อมีโครงการก่อสร้างระบบคมนาคมขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามา ก็ยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นให้มีการเติบโตรวดเร็วมากขึ้น

เดินหน้าก่อสร้างกระทรวงมหาดไทยใหม่ ปักหมุดย่าน ‘เจริญนคร’

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสถานที่ทำงานของหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) และเมืองหลัก มีมติเห็นชอบในหลักการแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บทศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่

หลังจากมีการตรวจสอบและรังวัดที่ดิน ออกแบบแปลนก่อสร้าง การเจาะสำรวจที่ดิน การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การจัดทำแผนการใช้ที่ดินและผังแม่บท และเตรียมการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เรียบร้อยแล้ว

อาคารที่ทำการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่จะสร้างบนที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ แปลงหมายเลขทะเบียน กท.1989 แบ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขนาดเนื้อที่ 18 ไร่เศษ และแปลงเล็กฝั่งตรงข้าม ขนาดเนื้อที่ 3 งาน ที่ตั้งที่ดินอยู่ริมถนนเจริญนคร แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน เป็นที่ราชพัสดุแปลงสุดท้ายในย่านนี้

แผนที่ กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ย่าน 'เจริญนคร'

via: Googlemap

ด้านทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิศใต้จดที่ดินธรณีสงฆ์วัดเศวตฉัตร ทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยา และทิศตะวันตกจดที่ดินเอกชน สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มมีถนนเข้า-ออก โดยถนนเจริญนครที่ตัดผ่านที่ดินที่ราชพัสดุแปลงนี้ ขนาดความกว้างถนน 30 เมตร

โดยจะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 7 หน่วยงาน รวมอัตรากำลังของทั้ง 7 หน่วยงาน 7,607 คน จะย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่ ประกอบด้วย

 1. สำนักงานรัฐมนตรี
 2. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 3. กรมการปกครอง
 4. กรมพัฒนาชุมชน
 5. กรมที่ดิน
 6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 7. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่มีพื้นที่ใช้สอยในโครงการรวมพื้นที่ส่วนกลาง ที่จอดรถ และอาคารจอดรถรวม 220,400 ตารางเมตร ประกอบด้วย 6 อาคาร หรือ 6 โซน และมีอาคารชั้นใต้ดิน 3 ชั้น แบ่งเป็น

 1. โซน A มี 1 อาคาร สูง 19 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมที่ดิน
 2. โซน B มี 1 อาคาร สูง 21 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมการปกครอง
 3. โซน C มี 1 อาคาร สูง 15 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมการพัฒนาชุมชน
 4. โซน D มี 1 อาคาร สูง 16 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 5. โซน E มี 1 อาคาร สูง 16 ชั้น เป็นอาคารที่ทำการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 6. โซน F มี 1 อาคาร สูง 14 ชั้น เป็นที่ทำการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ปักหมุด 'เจริญนคร'

via: กรมที่ดิน

นอกจากนี้ยังมีอาคารจอดรถสูง 8 ชั้น 1 อาคาร โดยตัวอาคารที่ก่อสร้างจะมีระยะร่นจากริมแม่น้ำ 45 เมตร รวมทั้งจะก่อสร้างท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชาชนที่จะเดินทางไปศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่ ตลอดจนช่วยเหลือและรองรับการใช้บริการของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยแห่งใหม่จะเร่งก่อสร้างโดยเร็วที่สุด คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจ

สถานศึกษา

– โรงเรียนสตรีกุหลาบธนบุรี ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.43 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-860-7004
อนุบาลเชาวน์ดี ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.53 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-6270
วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.71 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-861-0790
– โรงเรียนมิตรพลพาณิชยการ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.87 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-3601
โรงเรียนเกื้อวิทยา ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 2.6 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-7431
– โรงเรียนฤดีศึกษา ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 3.01 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-438-3858

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลตากสิน ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.75 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-0123
สถาบันโรคภูมิแพ้ สมิติเวช ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 2.07 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-438-9000
– โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 2.14 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-442-2500
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 4.46 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-0000

ห้างสรรพสินค้า

เสนา เฟสท์ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 550 เมตร เปิดทำการ 11.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-108-9000
Vue ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 831 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-861-0298
The Light House ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 872 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 083-002-5434

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจย่อยสมเด็จเจ้าพระยา ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.72 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-438-1030
– สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 3.14 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-1465

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานพระเจ้าตากสิน ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 209 เมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-0230
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 1.2 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-437-0025

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– ไปรษณีย์ไทย (อาคารสินสาธรทาวเวอร์) ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 377 เมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-656-9836
– ไปรษณีย์ไทย สาขาคลองสาน ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 2.28 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-438-4993

บริการงานซ่อมบำรุง

– S Auto Car เจริญนคร 16 ระยะห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีกรุงธนบุรี 462 เมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 752 3439

 

Get the Guru View

รูปแบบวิถีชีวิตของผู้คนในย่านเจริญนครค่อนข้างหลากหลาก มีตั้งแต่พ่อค้าแม่ขายที่เป็นคนท้องที่ดั้งเดิม นักธุรกิจหัวสมัยใหม่ ไปจนถึงกลุ่มศิลปินอีกหลายแขนง ย่านนี้จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครอบคลุมความต้องการที่แตกต่างของคนเหล่านี้ และยังเป็นย่านที่มีทรัพยากรพร้อมต่อการพัฒนาต่อยอดอีกด้วย ผู้ที่มาเพื่ออยู่อาศัยกันเป็นครอบครัว ก็มีโรงเรียนชั้นนำ โรงพยาบาล และแหล่งจับจ่ายใช้สอยคอยอำนวยความสะดวกสบาย ผู้ที่คิดจะมาเพื่อลงทุนเปิดกิจการก็มีหน่วยงานบริการที่จำเป็นอย่างพร้อมสรรพเช่นกัน

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ