ย่าน ‘แจ้งวัฒนะ’ ถือเป็นศูนย์รวมของกิจกรรมที่ค่อนข้างหลากหลาย ที่นี่มีสำนักงานใหญ่ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถานศึกษาชื่อดัง สถานบันเทิง ไปจนถึงแหล่งจับจ่ายใช้สอยขนาดใหญ่ที่จะเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้

ผู้คนภายในย่านนี้จึงมีทั้งกลุ่มครอบครัวและคนวัยทำงาน รูปแบบชีวิตค่อนข้างเป็นสังคมเมืองชัดเจน ความสะดวกสบาย ความทันสมัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ สามารถหาได้ไม่ยากในย่านแห่งนี้

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ) วางแผนเตรียมความพร้อมด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศูนย์ราชการตามเป้าหมายต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

เนื่องจากแผนการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี ทำให้ต้องวางแผนในการปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ งานภูมิสถาปัตยกรรม ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค และระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น

ธพส. จึงมีแผนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ บนหลังคาของอาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี มูลค่าโครงการกว่า 49 ล้านบาท โดยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ PV Module ขนาด 525 W จำนวน 1,760 ชุด ซึ่งจะสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ประมาณ 924 kWp

สอดคล้องกับนโยบายที่จะพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ให้เป็นต้นแบบเมืองสีเขียว คาร์บอนต่ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ ธพส. ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแห่งใหม่ ขนาด 120 MVA เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้ารองรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี และพื้นที่ชุมชนโดยรอบ โดยได้รับความร่วมมือจากการไฟฟ้านครหลวงในฐานะผู้ดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษา

ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ ธพส. จะสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่บริเวณสถานีบริการล้างรถยนต์ด้านหลังอาคารจอดรถ เพื่อใช้ก่อสร้างสถานีเป็นระยะเวลา 30 ปี ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคม 2564

ค้นหาบ้านเดี่ยวในแจ้งวัฒนะ

สถานศึกษา

– โรงเรียนฉัตรเทวี นนทบุรี ระยะห่างจากเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 1.19 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-582-3707
– โรงเรียนคลองเกลือ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 1.43 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-6313
โรงเรียนอนุบาลจุติพร ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 1.53 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-573-0409
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.14 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-3361
โรงเรียนกุมุทมาส ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.78 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-3358

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 467 เมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-836-9999
– ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.61 กิโลเมตร เปิดทำการ 15.30-20.00 น. ปิดทำการทุกวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-502-2345
โรงพยาบาลกรุงไทย ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.78 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-582-2299
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.86 กิโลเมตร เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ 02-574-5000

ห้างสรรพสินค้า

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ เปิดทำการ 11.00-21.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-101-0000
BEEHIVE Lifestyle Mall ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.42 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-001-1499
คอสโม บาซาร์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 4.12 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-22.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-5033

สถานีตำรวจ

– สถานีตำรวจชุมชน นิชดาธานี ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.8 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-583-8812
– สถานีตำรวจชุมชนท่าทราย ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 4 กิโลเมตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-588-3728

ธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย สาขาอาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 159 เมตร เปิดทำการ 08.30-16.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-584-1319
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 265 เมตร เปิดทำการ 08.30-16.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-962-3104
ธนาคารกรุงเทพ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 801 เมตร เปิดทำการ 08.30-16.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-583-6298
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 2.64 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-15.30 น. ปิดทำการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-584-0321

บริการด้านขนส่งพัสดุ

– ควิก เซอร์วิส บริการขนส่งพัสดุ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 2.8 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-023-5655
– ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 3.6 กิโลเมตร เปิดทำการ 10.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-503-3756
– ไปรษณีย์ ดิ โอเอซิส ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 4.25 กิโลเมตร เปิดทำการ 09.00-19.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-582-8117

บริการงานซ่อมบำรุง

– แอค สาขาแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 434 เมตร เปิดทำการ 08.00-21.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 02-584-2064
– อู่ซ่อมรถแจ้งวัฒนะ 23 ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 744 เมตร เปิดทำการ 09.00-18.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 095-608-7110
– อู่ช่างตี๋บริการซ่อมเครื่องยนต์ ระยะห่างจากเซ็นทรัลฯ 1.99 กิโลเมตร เปิดทำการ 08.30-17.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 086-605-8837

Central Chaengwattana แจ้งวัฒนะ

Get the Guru View

แม้ว่าย่านแจ้งวัฒนะจะมีการจราจรที่หนาแน่น โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน แต่ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูพาดผ่าน ซึ่งจะช่วยให้มีตัวเลือกการเดินทางในย่านนี้มากขึ้น ส่วนในแง่ของการใช้ชีวิตย่านแจ้งวัฒนะเป็นอีกย่านหนึ่งที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย เพราะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สภาพแวดล้อมยังมีส่วนที่เป็นธรรมชาติอยู่บ้าง และยังมีแนวโน้มว่าเมืองจะพัฒนาและเติบโตไปได้อีกมากด้วย

 

เจาะลึกทุกทำเลในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจ และหากคุณกำลังค้นหาบ้าน-คอนโดฯ ที่ใช่ สามารถเลือกชมรีวิวโครงการใหม่ ก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโดฯ ทาวน์เฮ้าส์ ที่ตรงกับความต้องการของคุณ