2
Years With DDproperty
7
Listings For Sale
1
Listing For Rent
Disclaimer will go here (source of data + date of last update)

Where alphaplots Operates

Show Only Properties:
7 For Sale
1 For Rent

4 For Sale, 1 For Rent

1 For Sale

1 For Sale

1 For Rent

1 For Sale

1 For Sale

2 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

1 For Sale

 Show More (13) 
Showing all 16 locations
Only properties showing precise addresses are displayed on the map.

Where alphaplots Operates

About alphaplots

เราเป็นทีมงาน Professional Real Estate Agent โดยเน้นทำการตลาดหาผู้ซื้อ ผู้เช่าที่สนใจทรัพย์สินที่เราทำการบริหารการขาย และปล่อยเช่า เราจะคัดเลือกชิ้นงาน และพื้นที่อสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพด้านธุรกิจ หรือ อยู่อาศัย โดยจะเน้นทำการบริหารการขาย หรือ เช่า ให้กับทรัพย์สินที่มีคุณภาพเท่านั้น บริหารงานขาย เช่า ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ รับจัดสินเชื่อ ประเมินราคา โดยเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูง และมีใบอนุญาต ติดต่อเรา www.Alphaplots.com หรือโทร 095-935-1592 บริการของเราครอบคลุม - ขาย,เช่า,จำนอง,ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท -ตรวจสอบสภาพทรัพย์สินทุกครั้งก่อนนำมาทำการตลาด เพื่อประเมินจุดเด่นและจุดด้อย -ตรวจสอบกรรมสิทธิ์ การอายัด การเวนคืน ของทรัพย์สิน -สำรวจ ราคาตลาด คู่แข่งหรือสินค้าทดแทนกันได้เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดราคาขาย -กำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนเพื่อเน้นการตลาดอย่างมีประสิทธิผล -ลงสื่อโฆษณาต่างๆให้ครอบคุมกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการลงโฆษณาทั้งติดป้ายตามสถานที่เป้าหมายบริเวณโดยรอบ เข้าหากลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม และการทำโฆษณา online
Show More

Specialties & Services

  • Apartment Rental

  • Apartment Sales

  • Landed House Rental

  • Landed House Sales

  • Commercial Property

  • Mortgage Advisory

  • Official Valuations

Show More (4)

Contact alphaplots

alphaplots alphaplots
alphaplots alphaplots
Contact Agent