Latest Listings

Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1287 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 89000 - DDproperty.com
ID: 7189334
Land
สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060)
Taloduraman, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
89,000
(Baht)
land : 2 rai 80 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z7260 บ้านเดี่ยว ปัตตานี 1190000 - DDproperty.com
ID: 8861825
Detached House
ปัตตานี-โคกโพธิ์ (ทล.42)
Khok Pho, Khok Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
1,190,000
(Baht)
land : 0.5 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3399 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 959000 - DDproperty.com
ID: 7196825
Land
สายยะหริ่ง-ม่วงหวาน (ปน.2020)
Talo, Yaring, Pattani
Listed on October 04, 2021
959,000
(Baht)
land : 4 rai 3 ngaan 53 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z2474 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 89000 - DDproperty.com
ID: 7190932
Land
กะพ้อ-สายบุรี (ทล.4060)
Karubi, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
89,000
(Baht)
land : 1 rai 3 ngaan 20 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4077 บ้านเดี่ยว ปัตตานี 890000 - DDproperty.com
ID: 9296926
Detached House
74 สายบ้านอุแตบราแง
Taloduraman, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
890,000
(Baht)
land : 4 rai 2 ngaan 83 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1280 บ้านเดี่ยว ปัตตานี 4790000 - DDproperty.com
ID: 9296934
Detached House
สายกะลาพอ-ปากู (ทล.4074)
Plong Hoi, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
4,790,000
(Baht)
land : 19 rai 3 ngaan 74 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z0450 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 1900000 - DDproperty.com
ID: 7189350
Land
สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060)
Karubi, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
1,900,000
(Baht)
land : 12 rai 2 ngaan
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z4306 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 169000 - DDproperty.com
ID: 7190762
Land
สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060)
Karubi, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
169,000
(Baht)
land : 1 rai 20 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 8Z3267 อาคารพาณิชย์ ปัตตานี 4090000 - DDproperty.com
ID: 7190525
Business
สายบุรี
Talupan, Sai Buri, Pattani
Listed on October 04, 2021
4,090,000
(Baht)
land : 1 ngaan 97.5 sqw
 
Premium Listing
ทรัพย์ บสส. รหัส 9Z1420 ที่ดินเปล่า ปัตตานี 99000 - DDproperty.com
ID: 7189345
Land
สายบุรี-กะพ้อ (ทล.4060)
Karubi, Ka Pho, Pattani
Listed on October 04, 2021
99,000
(Baht)
land : 1 rai 3 ngaan 83 sqw