9 รายการตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง เช็กก่อนโอนแก้ไขทัน

9 รายการตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง เช็กก่อนโอนแก้ไขทัน

หลายคนที่ซื้อบ้าน หรือซื้อคอนโดไปอาจต้องใช้เวลารอคอยโครงการสร้างเสร็จอาจเป็นเดือน ๆ หรือเป็นปี แต่เมื่อคอนโดสร้างแล้วเสร็จขึ้นมาจริง ๆ  กลับไปรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้าง หลายคนเริ่มมองหาธนาคารเพื่อกู้ซื้อคอนโด แต่เรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง ซึ่งจะต้องทำก่อนโอนห้องเพื่อให้โครงการแก้ไขจุดบกพร่องให้เรียบร้อยก่อน ในการตรวจรับคอนโด หรือการตรวจรับบ้านด้วยตัวเองนั้นมีวิธีการอย่างไร และต้องตรวจอะไรบ้าง

โดยงานระบบและการก่อสร้างที่ผู้ซื้อต้องให้ความสนใจในการตรวจรับนั้น ได้แก่ งานระบบไฟฟ้า งานระบบน้ำ งานระบบสื่อสาร งานก่อสร้างพื้นและผนัง งานก่อสร้างประตูและหน้าต่าง ซึ่งในแต่ละส่วนมีประเด็นสำคัญและเทคนิคในการตรวจสอบดังนี้

Subscription Banner for Article

 

1. ระบบไฟฟ้า

ผู้ตรวจสอบต้องมีการเตรียมตัวเพื่อความปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า ในกรณีที่มีไฟฟ้ารั่ว ด้วยการสวมถุงมือยาง และรองเท้าพื้นยางที่จะเป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างดี

การตรวจรับบ้านในส่วนระบบไฟฟ้า เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ

Guide

การตรวจรับบ้านในส่วนระบบไฟฟ้า เรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ

2. ไฟส่องสว่าง

ตรวจสอบว่าไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งไว้แต่ละจุดนั้นสามารถเปิดใช้งานได้หรือไม่ นอกจากเปิดติดแล้วก็ต้องดูด้วยว่าให้แสงสว่างเพียงพอกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่หรือไม่ หากไม่เพียงพออาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลอดไฟที่มีกำลังสูงขึ้นหรือเปลี่ยนลักษณะของโคมไฟ หรือติดตั้งไฟเพิ่มในอนาคต รวมไปถึงหากเป็นโคมไฟที่ติดอยู่ภายนอกอาคารก็ต้องดูว่ารูปแบบของโคมไฟนั้นอยู่ในจุดที่ฝนสาดเข้ามาถึงหรือไม่ เพราะอาจทำให้เกิดการช็อตในอนาคตได้

 

3. ปลั๊กไฟ

ตรวจสอบในลักษณะเดียวกับไฟส่องสว่าง โดยใช้ไขควงวัดไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า โคมไฟเล็ก ๆ ทดลองเสียบกับปลั๊กแต่ละจุดดูว่ามีกระแสไฟฟ้าหรือไม่ และมีปลั๊กอยู่ในตำแหน่งที่กำหนดมาในสเปคห้องหรือไม่ และเป็นปลั๊กแบบ 3 ตาที่รองรับเครื่องใช้ที่มีสายดินหรือไม่ และเช่นกันหากมีตำแหน่งของปลั๊กที่ระเบียง หรือในห้องน้ำ จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เปียกน้ำโดยตรง และต้องมีฝาคลอบกันน้ำ

 

4. สายไฟและสายดิน

หากโครงการไม่ได้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ ควรมีสายไฟเตรียมไว้เพื่อการติดตั้งในอนาคต โดยสายไฟจะเป็นลักษณะที่มีสามเส้น คือมีสายดินด้วย

 

5. มิเตอร์ไฟฟ้า และระบบป้องกัน

ตรวจดูว่ามีการติดตั้งเบรคเกอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น เช่น เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น ตรวจสอบว่าเมื่อปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วมิเตอร์หยุดหมุน ถ้ายังหมุนอาจมีการต่อสายไฟผิดไปยังห้องอื่นได้ และตรวจดูว่าขนาดมิเตอร์นั้นเพียงพอต่อจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นภายในห้อง

 

6. โทรศัพท์

ทดสอบการต่อสายโทรศัพท์ ด้วยการเอาโทรศัพท์ไปต่อสองเครื่องแล้วยกหูพูดกัน เป็นวิธีการเช็กเบื้องต้นหากยังไม่ติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์

 

การตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง เกี่ยวกับระบบน้ำ

 

7. ระบบน้ำ

สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับระบบน้ำนั้นแบ่งเป็นระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย ซึ่งมีประเด็นในการตรวจสอบดังนี้

- การรั่วของน้ำ

เป็นการตรวจสอบว่าภายในคอนโดมีจุดที่น้ำรั่วหรือไม่ ทำได้โดยปิดก๊อกน้ำทุกจุด แล้วดูว่ามิเตอร์ประปามีการเคลื่อนไหวหรือไม่ หากมีการเคลื่อนไหวแสดงว่ามีน้ำรั่วภายในบ้าน อาจเป็นท่อแตก หรือท่อรั่วภายในผนัง หรือน้ำรั่วภายในสุขภัณฑ์ต่าง ๆ

- การไหลของน้ำดี

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการตรวจสอบต่อเนื่องกับการตรวจสอบการระบายน้ำเสีย ทำได้โดยการอุดรูระบายน้ำของอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ และช่องระบายน้ำบนพื้นห้องน้ำเอาไว้ จากนั้นจึงเปิดน้ำดูทุกก๊อกว่ามีน้ำไหลออกมาหรือไม่ ความแรงของน้ำเป็นอย่างไร

- การระบายน้ำล้น

จากขั้นตอนก่อนหน้าเปิดน้ำต่อไปเรื่อย ๆ ขังน้ำเอาไว้ สามารถเปิดน้ำพร้อม ๆ กันทุกก๊อก จุดสังเกตต่อไปคือการทำงานของช่องระบายน้ำล้น ซึ่งจะมีอยู่ที่อ่างล้างหน้า และอ่างอาบน้ำ ให้รอจนระดับน้ำสูงถึงช่องระบายน้ำล้น แล้วพิจารณาว่าน้ำล้นออกไปทางช่องระบายน้ำล้นได้หรือไม่ และไหลออกไปได้สะดวกหรือไม่

ปริมาณน้ำที่ไหลออกควรมากกว่าปริมาณน้ำที่ไหลออกจากก๊อก หากน้ำสูงขึ้นจนล้นออกมาจากอ่างล้างหน้า หรืออ่างอาบน้ำแสดงว่าช่องระบายน้ำล้นอาจมีการอุดตัน ระบายน้ำได้ไม่ดีพอ

- การระบายน้ำตามปกติ

เป็นการทดสอบการระบายน้ำผ่านรูระบายน้ำปกติของสุขภัณฑ์และพื้นห้องน้ำ ควรมีผู้ช่วยเปิดช่องระบายน้ำที่อุดไว้พร้อม ๆ กัน เพื่อดูว่าเมื่อมีการใช้งานพร้อมกัน จะสามารถรองรับการระบายน้ำได้เพียงพอหรือไม่ ให้สังเกตว่ามีน้ำล้นออกที่จุดอื่นหรือไม่ เช่น น้ำจากอ่างล้างหน้า และอ่างอาบน้ำ ดันล้นขึ้นมาที่ช่องระบายน้ำที่พื้นห้องน้ำหรือไม่ เป็นต้น

- การระบายของสุขภัณฑ์

ทดสอบดูว่าชักโครกสามารถระบายได้ดีหรือไม่ โดยการใช้ขนมปังแผ่นฉีดเป็นชิ้น ๆ 3-4 ชิ้น เป็นตัวแทนของสิ่งปฏิกูล แล้วจึงลองกดน้ำดู ซึ่งเมื่อชักโครกแล้วควรระบายสิ่งปฏิกูลออกไปได้หมดในครั้งเดียว หากระบายไม่หมดอาจมีการอุดตันที่ท่อ หรือขนาดท่อที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมไปถึงหากมีอากาศดันขึ้นมาเมื่อกดน้ำแสดงว่าไม่มีท่อระบายอากาศออก

ในการตรวจสอบเรื่องน้ำดีและการระบายน้ำนั้นให้ทดสอบด้วยหลักการเดียวกันที่บริเวณซิงค์ล้างจาน และระเบียงห้อง

วิธีตรวจงานระบบท่อประปาก่อนรับมอบบ้าน

Guide

วิธีตรวจงานระบบท่อประปาก่อนรับมอบบ้าน

8. งานพื้น และงานผนัง

ประเด็นที่ตรวจสอบคือวัสดุทั้งพื้นและผนังต้องตรงสเปค และมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง ได้คุณภาพ สำหรับพื้นจะต้องได้ระนาบและเสมอกัน ไม่มีเสียงก้องเพราะมีโพรงเวลาเคาะลงไป ใช้วิธีการนี้กับพื้นกระเบื้อง พื้นปาร์เก้ ส่วนพื้นลามิเนตจะต้องไม่ยวบเวลาเดิน ผนังดูว่ามีรอยร้าว รอยแยกหรือไม่ วอลเปเปอร์ติดไว้ย่นหรือไม่

 

9. งานประตู หน้าต่าง

ตรวจดูว่าปิดสนิทดี แข็งแรง และสามารถล็อคได้อย่างแน่นหนา เปิด-ปิดด้วยกุญแจได้ดี หรือสามารถคล้องกุญแจได้จริง

 

ตัวอย่างจุดที่ต้องตรวจเช็ก

จุดที่ต้องตรวจ

วิธีการตรวจ

ประตู-ลูกบิด-บานพับ 

เปิด-ปิดสนิท ไม่ติดขัด

พื้น

ไม่ยุบตัว ไม่ลาดเอียง

ผนัง

เรียบเนียน ไม่มีรอยร้าว

ระบบน้ำ

น้ำไหลดี ไม่มีรอยรั่ว

ระบบไฟ

ใช้งานได้ดีทุกจุด ไม่มีไฟรั่ว

 

จะเห็นได้ว่าการตรวจรับบ้านด้วยตัวเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ หรือหากได้ความมั่นใจก็อาจใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญก็ได้ เพื่อให้เมื่อหลังการโอนบ้าน หรือโอนคอนโดไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหาภายหลัง แต่หากโอนไปแล้วบ้านหรือคอนโดที่ได้ไม่ตรงกับที่โฆษณาสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.

 

เรื่องข้างต้นนี้เขียนโดย เชษฐพล มานิตย์ Online Writer ประจำ DDproperty.com หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ kittikom@ddproperty.com

 

สนใจรับบทความดีดี อัปเดต ข่าวอสังหาริมทรัพย์ และ อ่านคู่มือซื้อขาย พร้อม รีวิวโครงการคอนโดฯ ใหม่ บ้านใหม่ หลากหลายทำเลและราคา รวมถึง ทำความรู้จักกับทำเลฮอตทั่วกรุง เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการซื้อ-ขาย-เช่า

Read Next

Tools & Calculators
Affordability Calculator Icon
Thinking of buying a property in Thailand? Use our affordability calculator to estimate what you can comfortably spend on your new home.
Refinancing Calculator Icon
Find out how much you can save by refinancing your existing home loan with our refinancing calculator.
Repayment Calculator Icon
Use our calculator to estimate the monthly loan repayments for your dream home.
฿

Get expert advice for every question you can think of!

Explore AskGuru and gain exclusive access to thousands of answers from our expert and agent community. 💬⭐👍