DDproperty Property Index Q3 2017

DDproperty เป็นเว็บไซต์สื่อกลางในการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทย ในแต่ละวันจึงมีข้อมูลด้านอสังหาฯ จำนวนมากที่ถูกอัพเดทผ่านระบบของเรา ซึ่งนับเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อให้ได้ข้อมูลในเชิงลึกที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังหาซื้อหรืออยากที่จะขายอสังหาฯ ต่อไป

DDproperty Property Index เป็นการรวบรวม ข้อมูลที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ ในหลากหลายทำเลทั่วประเทศ โดยเฉพาะแนวโน้มของราคา และจำนวนอุปทาน (Supply) ที่มีอยู่ในทำเลนั้นๆ และนำมาวิเคราะห์แบบเจาะลึกเพื่อสะท้อนมุมมอง และเป็นแนวทางให้กับผู้บริโภคเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจต่อไป

สถานการณ์ของตลาดอสังหาฯ กรุงเทพฯ ปัจจุบันยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ขาย ดังที่ปรากฏในรายงาน DDproperty Property Index ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตลาดในปัจจุบันก็ยังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ซื้อเช่นกัน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับที่ถือว่าต่ำ ผนวกกับโปรโมชั่นและส่วนลดต่างๆ ที่บรรดาผู้ประกอบการแข่งขันกันออกมาเพื่อดึงดูดใจผู้ซื้อเป็นจำนวนมาก

DDproperty Price Index

199

Increased by 7%

DDproperty Price Index (Supply)

258

Increased by 14%

DDproperty Property Index Q3 2017