Ashton Residence41 (แอชตัน สุขุมวิท41) ประกาศขาย 39 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
14 ชั่วโมง
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿35,410,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿262,978 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿34,450,000
 • 3 3
 • 124 ตร.ม.
 • ฿277,823 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 วัน
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿38,500,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿285,185 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
5 วัน
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿38,500,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿285,185 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน
องค์กร Viewed
 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿38,000,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿281,481 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿43,000,000
 • 3 3
 • 159 ตร.ม.
 • ฿269,626 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿23,640,000
 • 2 2
 • 90 ตร.ม.
 • ฿262,667 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿34,450,000
 • 3 3
 • 124 ตร.ม.
 • ฿277,823 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿30,450,000
 • 3 4
 • 125 ตร.ม.
 • ฿243,600 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 135 ตร.ม.
 • ฿280,741 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿37,900,000
 • 3 3
 • 134 ตร.ม.
 • ฿282,836 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿17,500,000
 • 2 2
 • 74 ตร.ม.
 • ฿236,486 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿49,000,000
 • 3 3
 • 204 ตร.ม.
 • ฿240,196 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
องค์กร Viewed

. สุขุมวิท 41, คลองตันเหนือ, วัฒนา, กรุงเทพ

 • ฿46,350,000
 • 3 3
 • 159 ตร.ม.
 • ฿291,509 / ตารางเมตร
 • 4 นาที (330 ม.) ถึง E5 BTS พร้อมพงษ์
 • คอนโด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์