IDEO Mobi Rangnam : ไอดีโอ โมบิ รางน้ำ ประกาศขาย 15 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,060,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿172,995 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
15 ชั่วโมง
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿8,900,000
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿152,974 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
6 วัน
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,290,000
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿148,387 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,220,000
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿174,474 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,450,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿178,338 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿6,180,000
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿173,303 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿10,160,000
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿174,630 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,050,000
 • สตูดิโอ
 • 28 ตร.ม.
 • ฿181,459 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿8,390,000
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿144,208 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 สัปดาห์
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,390,000
 • สตูดิโอ
 • 29 ตร.ม.
 • ฿151,379 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿4,540,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿161,969 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿8,990,000
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿154,520 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿8,300,000
 • 2 2
 • 58 ตร.ม.
 • ฿143,103 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,290,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿151,143 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
3 สัปดาห์
Viewed

107 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม, ถนนพญาไท, ราชเทวี, กรุงเทพ

 • ฿5,190,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿148,967 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (490 ม.) ถึง A7 ราชปรารภ
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2019
1 เดือน
 • «
 • 1
 • »