Life Sukhumvit 48 : ไลฟ์ สุขุมวิท 48 ประกาศขาย 138 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,300,000
 • 1 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿107,500 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
12 ชั่วโมง
Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,900,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿125,806 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
13 ชั่วโมง
Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,380,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿112,308 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
13 ชั่วโมง

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿5,340,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿136,923 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
18 ชั่วโมง

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,390,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿112,564 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,690,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿142,121 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,950,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿131,667 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿120,000 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,100,000
 • 2 1
 • 40 ตร.ม.
 • ฿102,500 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿5,260,000
 • 1 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿134,872 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,345,000
 • 2 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿111,410 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,890,000
 • 1 1
 • 55 ตร.ม.
 • ฿70,727 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,950,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿131,667 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,790,000
 • 1 1
 • 30 ตร.ม.
 • ฿124,918 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,790,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿113,951 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 1 1
 • 36 ตร.ม.
 • ฿125,000 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,700,000
 • 2 1
 • 39 ตร.ม.
 • ฿120,513 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿8,530,000
 • 2 2
 • 60 ตร.ม.
 • ฿142,167 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
2 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,900,000
 • 2 1
 • 47 ตร.ม.
 • ฿103,288 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน

ซอยสุขุมวิท 48, พระโขนง, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿5,700,000
 • 2 1
 • 48 ตร.ม.
 • ฿119,322 / ตารางเมตร
 • 7 นาที (550 ม.) ถึง E8 BTS พระโขนง
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2018
3 วัน