M Jatujak : เอ็ม จตุจักร ประกาศขาย 32 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿6,250,000
 • 2 2
 • 56 ตร.ม.
 • ฿111,607 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
14 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,450,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿123,214 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
15 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,950,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿123,438 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
15 ชั่วโมง
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,500,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿140,625 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 วัน
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,600,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿143,750 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
6 วัน
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,250,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿132,812 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿18,530,000
 • 3 3
 • 119 ตร.ม.
 • ฿155,714 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,900,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿139,286 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,200,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿148,936 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,125,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿128,906 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,250,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿132,812 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,700,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿132,143 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,700,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿132,143 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,490,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿139,701 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,650,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿141,080 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,990,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿124,688 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿3,990,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿121,461 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 สัปดาห์
Viewed

ถนนพหลโยธิน, จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพ

 • ฿4,050,000
 • 1 1
 • 28 ตร.ม.
 • ฿144,643 / ตารางเมตร
 • 5 นาที (360 ม.) ถึง BL12 MRT กำแพงเพชร
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2015
3 สัปดาห์