Venio Sukhumvit 10 : เวนิโอ สุขุมวิท 10 ประกาศขาย 27 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿15,500,000
 • 2 2
 • 72 ตร.ม.
 • ฿215,278 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿10,200,000
 • 2 2
 • 53 ตร.ม.
 • ฿192,453 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
5 วัน
Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,450,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿143,750 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 วัน

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,635,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿178,269 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
6 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿5,290,000
 • 1 1
 • 33 ตร.ม.
 • ฿160,303 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿145,833 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿5,900,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿168,571 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,635,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿178,269 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿8,990,000
 • 2 2
 • 53 ตร.ม.
 • ฿168,132 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿145,833 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,600,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿150,000 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿6,550,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿192,647 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿145,833 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿14,500,000
 • 2 2
 • 71 ตร.ม.
 • ฿203,366 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์
Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,850,000
 • 1 1
 • 34 ตร.ม.
 • ฿141,647 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿4,650,000
 • 1 1
 • 26 ตร.ม.
 • ฿178,846 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์
Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • 1 1
 • 24 ตร.ม.
 • ฿145,833 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿5,500,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿157,143 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
2 สัปดาห์
Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿3,500,000
 • สตูดิโอ
 • 24 ตร.ม.
 • ฿145,833 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 สัปดาห์
Viewed

10 สุขุมวิท, คลองเตย, คลองเตย, กรุงเทพ

 • ฿7,800,000
 • 1 1
 • 35 ตร.ม.
 • ฿220,339 / ตารางเมตร
 • 9 นาที (640 ม.) ถึง BL22 MRT สุขุมวิท
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2017
3 สัปดาห์