Zelle Rattanathibet : เซล รัตนาธิเบศร์ ประกาศขาย 18 ประกาศ สร้างการแจ้งเตือน.

  แสดงแผนที่
1
เอเจนต์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน NEW
เราให้เอเจนต์ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและข้อมูลการติดต่อ เพื่อให้แพลตฟอร์มของเรามีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด
ยืนยันตัวตน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,740,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿56,129 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
16 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,790,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿57,742 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
16 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,750,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿54,688 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
16 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,750,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿56,452 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
16 ชั่วโมง
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,700,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿54,839 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
17 ชั่วโมง
Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿2,790,000
 • สตูดิโอ
 • 54 ตร.ม.
 • ฿51,667 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,500,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿48,387 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 วัน
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿2,660,000
 • 2 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿51,154 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿48,438 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿2,690,000
 • 1 1
 • 52 ตร.ม.
 • ฿51,731 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿2,300,000
 • 1 1
 • 32 ตร.ม.
 • ฿71,875 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
1 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,550,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿50,000 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,690,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿53,668 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,500,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿48,387 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿58,065 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
2 สัปดาห์
Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,800,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿57,252 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,690,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿53,668 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 สัปดาห์
เอเจนซี่อสังหาฯ Viewed

รัตนาธิเบศร์, บางกระสอ, เมืองนนทบุรี, นนทบุรี

 • ฿1,850,000
 • 1 1
 • 31 ตร.ม.
 • ฿58,749 / ตารางเมตร
 • 8 นาที (570 ม.) ถึง PP08 MRT สะพานพระนั่งเกล้า
 • คอนโด
 • ขายขาด
 • ปีที่สร้างเสร็จ: 2014
3 สัปดาห์
 • «
 • 1
 • »