1 Answer

อังคาร ดวงตาเวียง
กรรมสิทธิในที่ดินสลับแปลงกัน มีภาระติดจำนองธนาคาร การย้ายครอบครัวและทรัพย์สินไปแปลงที่ถูกต้องน่าจะง่ายกว่า ทั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้ การถือกรรมสิทธิที่ดินสลับแปลงต้องดำเนินจดทะเบียนโอนซื้อขายคืนที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ชำระค่าใช้จ่ายในการโอนเหมือนการซื้อขายทั่วไป ทั้งนี้ภาระหนี้จำนองกับธนาคารก็ต้องดำเนินการให้เสร็จในคราวเดียวกันครับ อ่านเพิ่มเติม
0