4 Answers

askguru expert
askguru expert
สวัสดีครับตามหลักมาตรฐานสากลค่านายหน้าจะอยู่ที่ 3% ของราคาซื้อขาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างนายหน้าและเจ้าของครับ อ่านเพิ่มเติม
0
1. ปกติจะคิดค่าคอม 3% ของราคาขายได้ เหมือนทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ยกเว้น มีการตกลงกับเจ้าของว่าจะให้มากกว่าหรือน้อยกว่า
อาจจะขึ้นกับระยะทาง การดูแล ความยากง่าย ความพึงพอใจ

2.ให้นายหน้าบวกเพิ่มเอง จากราคาที่เจ้าของต้องการ อ่านเพิ่มเติม
0