1 Answer

askguru expert
ทำอาชีพค้าขายมีโอกาสกู้ซื้อบ้านได้ไหมถ้าตอบตรงๆคือมีโอกาสกู้ได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการเก็บหลักฐานเอกสารต่างๆในการทำธุรกิจมากกว่าพวกกลุ่มพนักงานเงินเดือนสักหน่อยครับ

ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการจดทะเบียนพาณิชย์หรือจดทะเบียนบริษัทด้วยจะเป็นหลักฐานอย่างดีในการยื่นกู้เลยครับและจะต้องมีการเดินบัญชีธนาคารอย่างดีมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายมีการเก็บหลักฐานการซื้อการขายอย่างชัดเจนหรือรวมไปถึงมีการยื่นภาษีประจำปีอยู่สม่ำเสมอแบบนี้ก็จะทำให้มีโอกาสกู้ผ่านง่ายขึ้นครับ อ่านเพิ่มเติม
0